Berlin: 'Pappsatt' - et aktivistisk projekt, der forener sociale bevægelser med aktionskunst.

Samtale med kunst - og aktionskollektivet “Pappsatt”.

Berlin er ligesom de fleste europæiske storbyer ramt af gentrificeringsbølgen. Gamle huse opkøbes og moderniseres, hvorefter de sælges eller udlejes til pengestærke folk.

Imens de oprindelige beboere i kvartererne må søge til byens randområder. Til de endeløse rækker af triste højhuskomplekser med relativ billig husleje.

 • I bydelene Friedrichshain og Kreuzberg er modstanden mod gentrificeringen præget af en mangeårig og ihærdig mobilisering. En af drivkræfterne i bydelen er kunst – og aktionskollektivet ”Pappsatt”


Borgerinitiativet "Mediaspree versenken”:

Et rungende NEJ til glas & beton

86 procent stemte imod bystyrets bebyggelsesplaner ved floden Elbe Berlins bydele Friedrichshain-Kreuzberg har tilsammen omkring 187.000 indbyggere.

Denne del af Berlin er i særlig grad ramt af “yuppiesering“ og det er også her, beboernes modstand fra neden er stærkest og mest udbredt.

I 2008 blev der gennemført en afstem- ning blandt beboerne, som skulle tage stilling til bystyrets bebyggelsesplaner ved floden Elbe. Borgerinitiativet "Mediaspree versenken” * lancerede parolen "Spreeufer für alle" og fik stor opbakning, idet 86,8 procent af de

afgivne stemmer forkastede bystyrets planer. Afgørelsens gyldighed kræver 15 procent deltagelse af samtlige valg-berettigede borgere og dette blev opfyldt, idet over 19 procent af beboerne deltog i afstemningen.

Men da afstemningen rent juridisk kun har vejledende karakter, fortsætter Berlins socialdemokratisk-konservative bystyre ufortrødent deres omstrukturering af byen med favorable betingelser for alskens boligspekulanter.

_________________________________

* ”Mediaspree” er betegnelsen på et byggeprojekt, som vil give finansinvestorer frit spil til at bygge yuppieboliger og kontorer mellem ’Elsenbrücke’ i bydelen Treptow og ’Jannowitz-brücke’ i Berlin - Mitte.


Kunst – og aktionskollektivet ”Pappsatt”

I Friedrichshain - Kreuzberg holder kunst – og aktionskollektivet ”Pappsatt” til. Folk fra det tyske radikale venstrefløjsmagasin ”Analyse & Kritik. Zeitung für linke Debatte und Praxis” , mødte aktivisterne Mao”, ”Kelly”, ”Benno”, ”Simit” og ”Tony Nogel fra kollektivets ”hårde kærne” til en samtale om byens tilstand.


Kort om 'PAPPSATT'

'Pappsatt' omfatter i konkrete aktioner op til 25 personer. Deres første aktion var at sætte et 4 x 6 meter banner op på en bygningsfacade i forbindelse med en beboerdemonstration mod gentrificer-ingen. På banneret stod: ”I har lavet jeres byggeplaner uden os!”

Dette var også temaet i kollektivets første filmproduktion, der blev vist i en hel del af byens såk. "Programmkinos".


’Pappsatt' producerede derefter flere mobiliseringsvideos. De fleste kan ses på ’Vimeo’.

Kollektivet gennemfører i forbindelse med venstre-radikale demonstrationer ofte kunst- aktioner som feks. ved anti-Nato demonstrationen i 2009 i Strassburg eller ifm. Blockupy-aktioner som fornyligt i Frankfurt / a. M.

Derudover arrangerer ’Pappsatt” workshops om gentrificering, etc. og udfører facademalerier (Interesserede kan kontakte dem via: pappsatt@riseup.net ). Nogle aktivister har af og til udsmykket cirkustelte, som f.eks. ved musik- og kunstfestivallen ”Fusion” i Mecklenburg ).


’Pappsatt’ – kollektivets aktioner og politiske kunstprojekter er ikke kun udbredt på internetsider og i venstre-radikale, autonome magasiner som ’INTERIM’ fra Berlin.

Forleden blev der også sat fokus på 'Pappsatt' i nyhedsavisen i den tyske TV-kanal ZDF ifm. omtale af Blockupy-demonstrationen i Frankfurt / a. M.

Kollektivets musikvideo ”Die Seiten-lehne” blev en af de 10 mest populære video ved filmfestivallen i byen Oberhausen. (Se video'erne længer nede).

Filmen "Sabo-Tiere für den Erhalt der Liebigstrasse 14" , der handler om politiets rydning af et bzat hus, blev sågar omtalt på titelsiden i den reaktionære populistiske avis BZ :


INTERVIEW

Samtale med fem aktivister fra ’Papsatt’-kollektivet – to kvinder og tre mænd om aktivistisk kunst, arbejdsmetoder og beslutningsprocesser, humor, ”feriekommunisme”, hedonis-me, graffiti og bypolitik.

 •  Lad os starte med jeres musikvideo ”Die Seitenlehne” (armlænet – på en stol eller en sofa,...). Hvad var idéen bag projektet og hvordan har I lavet det?

MAO: I 2009 spurgte Lena Stoehrfaktor fra det politiske rap-band ”Connexion Musical” os, om vi ville lave en musikvideo for dem. Det var en udfordring for os, da vi førhen altid havde arbejdet på den måde, at vi først lavede billeder og derefter fandt den egnede musik til billederne.

- Vi syntes godt om musikken og sagde derfor ja til tilbuddet. Vi var omkring 25 mennesker, der i flere måneder arbejdede på en koncept for musikvideoen.

- I oktober 2009 begyndte vi så på at bygge kulisserne og i januar 2010 lavede vi filmoptagelserne, gik derefter i klipperummet og i februar samme år blev videoen offentliggjort.

 • Hvem er de folk som deltager i jeres kunst – og aktionskollektiv og hvordan definerer ’Pappsatt” sig selv?

TONY: ‘Pappsatt‘ er et aktivistisk projekt, der forener sociale venstrefløjsbevægelser med kunst og design. At det kan lade sig gøre, viser sig ved ,at vi er en del folk, der

har fundet sammen og efterhånden også er blevet ret gode til at mobilisere.

__________

Fiktiv bortført politiker: ” I 4 dage har jeg kun fået vegansk miskmask...”

SIMIT: Kernen er ‘Pappsatt‘, men også den store gruppe som bliver til ifm. mobiliseringerne, er ’Pappsatt‘. Når vi samarbejder med andre grupper, er vi så igen noget andet.

 • Da politiets rydning af det bz’atte hus i Liebigstrasse i Berlin-Friedrichshain var umiddelbart forestående, havde en video fra ’Pappsatt’ skabt stor offentlig opmærk-somhed på sagen. Springer-koncernens flagskib- bladet Bild Zeitung - havde en forsidebasker med titlen: ”Linkes Hass-Video gegen Körting”. (”Venstrefløjs hade-video imod Körting”. Berlins Innensenator , en slags social- og erhvervsborgmester, aut.info). Dette hentyder til jeres sabotage-video, der blandt andet indeholder en fiktiv bortførelse af Körting, som i relation til det berømte foto af arbejdsgiverpræsidenten Hanns-Martin Schleyer, der blev bortført af RAF, holder et papskilt i hænderne, hvorpå der stod: ”I 4 dage har jeg kun fået vegansk miskmask” . Et sort humor-spil med billederne fra dengang, kun med den forskel, at Körtig-figuren til slut bliver frigivet igen. Hvad var meningen med denne video?

BENNO: Vi er ikke tilhængere af vold, men bestræber os på at lave tingene med vits og ironi og skjult heri de radikale, militante krav. Jeg går ind for sameksistens mellem forskellige aktionsformer.

- Da der var meget lidt tid op til rydningen har vi overvejet en enkel fortælling. Jeg fandt frem til et drum’n-bass-remix af Beastie Boys ”sabotage” song. Selve videoen til

”sabotage” synes jeg var vild god. Den har inspireret os. Vi spillede tre dyr, der skulle symbolisere nogle radikale berlinere, som bliver stiktossede, når der sker sådan noget.

- Vi fik produceret videoen og klippet den sammen på to nætter. Derefter uploadede vi filmen på nettet. Næste dag var jeg til fest i det bz’atte hus ”Liebig 14” og nogen sagde til mig: ”Ey, har du set det, videoen er på forsiden af Bild Zeitung !

KELLY: Kampen om byen er blevet et vigtigt emne i det autonome miljø, og det er oplagt, at vi kommer med humoristiske indslag, der illustrerer de modsætningsfulde interesser i konflikterne.

BENNO: Den autonome scene har også forstået det. Forsiden af BZ-sprøjten blev overtaget af byens autonome pamflet ”Interim” – og i den forbindelse var der også et par ord rettet direkte til os. De lød noget i retning af: Til de humoristiske ”papp-autonome” under overskriften: ”Når folk trods omstændighederne alligevel har humor”.

- Og det var sådan set også meningen. Vi dykker ind i den generelle stemning med udsagn som : Vi ”ødelægger forretningskvarteret, hvis de tager vores huse”, og når det sidste sker, så bliver byen jo alligevel ikke smadret. Det er bare humor: Tag ikke jer selv så højtideligt.      

   _________________

”Do It Together“

 • Med jeres aktiviteter når I jo også ud til en masse andre mennesker langt ud over byens autonome miljø. Mange bliver inspireret til at deltage og gøre modstand.

TONY: En ting, der er vigtig for os er at få andre kreative til at beskæftige sig med politiske temaer. Og det har vi også opnået. Hvad der også er vigtigt for ’Pappsatt’ er valget af materialer.

- Vi nøjes med at bruge ganske enkle ting som kan findes overalt, altid gratis eller næsten gratis. På denne måde formidler vi udadtil idéer, som folk selv kan gøre efter og tage op – ud fra princippet: ”Do It Yourself“.

 • I har fornyligt været på en verdenskongres arrangeret af ’hedonisterne’. Hvilken rolle spiller hedonisme hos jer?

TONY: I anledning af denne kongres har vi for første gang beskæftiget os med begrebet ”hedonisme“. Grundidéen er at forbinde det at have det sjovt, en livs-begejstring med politisk modstand. Da de fleste af os som regel er positive mennesker, gennemsyrer denne indstilling vores arbejde. Vi er glade og leger gerne.

Hedonist - optog i Berlin
Hedonist - optog i Berlin

KELLY: Det som vi gør med ‘Pappsatt‘ er også en del af en selvrealisering og kollektiv udvikling. Det har jeg ikke oplevet på den måde i andre politiske grupper.

SIMIT: Jeg stiller mig dog ret kritisk til hedonisme, fordi den har en udpræget individualistisk side, som jeg gerne vil holde udenfor vores arbejde.

BENNO: Jeg mener nu ikke, at vi kan karakteriseres via hedonistisk forståelse. Vi har snarere en aktionistisk arbejdsetik. Hedonismen finder hos os sted efter fyraften”. 

          

          _____________________

" 'Oz' var ialt 8 år i fængsel for graffiti maling og "beskadigelse af ejendom" ..."


 • - ’Pappsatt‘ har ved 1. maj 2011 lavet en massiv ”Free-Oz” – aktion. Hvad var baggrunden for det?

KELLY: Oz er en graffiti-sprayer fra Hamburg* som har været aktiv i over 30 år. Han er svær at klassificere som en bestemt slags graffiti maler, fordi han arbejder meget abstrakt og med mange udtryksformer. Han blev kriminaliseret og sad ialt 8 år i fængsel. Anklaget for ’graffiti hærværk’ og "beskadig-else af ejendom".

- Nu er han igen blevet dømt til 14 måneders fængsel. I forbindelse med hans anke-sag blev der ført en større solidaritetskampagne ”Free Oz”. I den sammenhæng har vi  produceret et mindre video-clip, der viser Oz’ praksis som en form for tilegnelse af byen, som alle har ret til.

____________________________

(* Oz / Walter Josef, tog sit eget liv den 25. september 2014, aut. info. se InEnArt.eu )

 • Hvad er ’Pappsatt’s forbindelser til graffiti-miljøet?

MAO: En større del af gruppen kommer fra graffiti-scenen. Graffiti er en kreativ form for tilegnelse af byen og udtryk for, at man ikke accepterer de eksisterende magtforhold, men selv vil deltage i at forme byen. Vi citerer mange graffitis i vores film.

KELLY: Jeg mener, at den årelange aktivitet på gaderne, hvor vi har erfaringer med streetart og graffiti, har udvidet vores horisont. Vi blander os aktivt i byens udvikling.   - Vi er også emotionelt indblandet, når kapitalinvestorer omsætter deres interesser og smadrer steder og områder, som vi holder af. Fordi vi har et konkret forhold til de steder, som ofte er blevet til ved spontanitet og improvisationer og ofte også udenom de eksisterende lovbestemmelser.

- Denne gadekultur var sådan set bag-grunden for at fortsætte vores arbejde med og for byen på en kunstnerisk måde. Som Christoph Schäfer – forfatter til bogen "Die Stadt ist unsere Fabrik” siger:

 • ”Når vores terræn er byen, så er vores bjerge ,hvor guerillaen trækker sig tilbage for på ny at planlægge aktionerne, vores hustage.”

(”Byen er vores fabrik”, udgivet hos forlaget ’Spector Book’) 

 • Jeres nyeste film har I lavet i forbindelse med Blockupy-bevægelsen i Frankfurt a.M. Denne gang uden papmateriale.

MAO: Det mest vanskelige ved hele projektet var at fremstille kritikken af EU- politikken, finanspolitikken i krisen visuelt uden at bruge billeder, som jo allerede

eksisterer. Til sidst kom vi på ideen, at fokusere på de enkelte elementer af krisen for visuelt at fremstille dens årsag og virkning.

SIMIT: Krise er ikke et enkelt tema som for eksempel NATO. Krisen er de samfunds-mæssige forhold, der omfatter samtlige livsområder og kan ikke adskilles fra kapitalismen.

- Og derfor tænkte vi, at vi faktisk måtte lave noget der omfatter det hele. Det var virkeligt et stort praktisk problem. Så fik vi idéen med bogstaverne.

MAO: Så blev det pludseligt vældigt sjovt. Før gav formidlingen af dette tema en hel masse kvaler - og bagefter løb det næsten af sig selv. 

 • Og hvor kommer navnet 'Papp-satt' fra?

MAO: I overført betydning betyder det: Vi er fyldt op – af reklame, af politik som den udøves fra oven af . Og derudover er det et ordspil med pap – fordi det er det materiale, vi arbejder med.

BENNO: Pap er jo et udsagn i sig selv. Det er emballagen til konsumgoder, 'et smid-væk' produkt, som lander i skraldespanden og altid er til rådighed. Man skal bare gå til affaldscontaineren for genbrugspapir. Der ligger det i mængder. Her er det stadig sådan – i Berlin – i Tyskland.

- I andre lande er det desværre sådan, at pap hentes med det samme af folk, der har brug for et par cent. Og det er derfor et spørgsmål om tid , hvor længe pap-situationen holder her.

MAO: Når det trækker op til papkrise, så bevæbner vi os til tænderne.

SIMIT: Med papsværd!

_________________________

(Oprindeligt offentliggjort i det tyske revolutionære venstrefløjsmagasin "ak – analyse & kritik" -  Zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 574. Oversat, redigeret og forkortet af folk fra autonom infoservice )

        ____

        Links

 ____

OBS.

For aktivister der tager til Berlin i december:

Mandag, d. 22. december 2014:

„Mietrebellen – Widerstand gegen den Ausverkauf der Stadt“.

Kinovorführung des Dokumentarfilms (OmeU) über Gentrifizierung in Berlin. Die Filmemacher kommen zusammen mit Mietaktivisten zum Filmgespräch.

Im »Kino Moviemento«, Kottbusser Damm 22, um 19 Uhr.  Arr. Mietrebellen

Kommentar schreiben

Kommentare: 0