Spanien: 'PODEMOS' - basisdemokrati i praksis

Den 20.december 2015 er der parlamentsvalg i Spanien. Det nye venstreorienterede bevægelsesparti ”Podemos” (”Vi kan”) stormer frem i de spanske meningsmålinger. Podemos har en reel chance for at kunne afløse den konservative regering under ministerpræsident Mariano Rajoy, som siden 2011 har ført en benhård borgerlig krisepolitik.

  • Hvad står PODEMOS for og hvordan er forholdet til de sociale bevægelser?

Markant stemmeskred

Ifølge spanske og udenlandske meningsmålinger står Podemos til at få 25 - 28 procent af stemmerne. Mere end tre  gange så meget som ved EU-valget i maj 2014, hvor Podemos fik ca. 8 procent (se grafikken nedenfor).

Det konservative regeringspartiet PP (Partido Popular) vil opnå op til 23 procent af stemmerne og socialdemokraterne i PSOE vil kun få omkring 20 procent.

Venstrefløjsalliancen Izquirda Unida (mellemting mellem SF og Enhedslisten) går tilbage til 3 procent. Partiet opnåede ved sidste parlamentsvalg i 2011 ca. 7 procent og til Europavalget i 2014 ca. 10 procent.

Basisdemokrati i praksis

Podemos er karakteriseret af basisdemokratiske strukturer og en større del af partiets medlemmer er venstrefløjsaktivister med mange års erfaring fra de politiske kampe. Det tog vælgerne godt imod ved det seneste EU-valg, som gav Podemos 5 pladser i Europaparlamentet.

Hovedårsagerne til den voksende opbakning bag Podemos er den økonomiske krise i Spanien, som har kastet store dele af befolkningen ud i fattigdom og den ekstreme mistro til de gamle regeringspartier, hvis politikere har været involveret i diverse korruptionssager.

Fattigdom i Spanien: I omkring 2 millioner husholdninger er der ikke et eneste familie-medlem, som har nogen indtægt...
Fattigdom i Spanien: I omkring 2 millioner husholdninger er der ikke et eneste familie-medlem, som har nogen indtægt...

Men frem for alt er det Podemos’ nærhed til deres basis, som har skabt partiets succes. Alle har mulighed for at knytte an til partiet via såkaldte círculos (kredse). 

I begyndelsen var disse strukturer tænkt som provisoriske diskussion- og plan-  lægningsfora i og udenfor Spanien. Efter den konstituerende asamblea ciudadana (borgerforsamling) den 15. november 2014 er disse círculos blevet fast del af partiets organisationsstruktur.

Her agerer nu tusindvis af lokale grupper i ind- og udland; derudover etableres der via nettet tværgående strukturer, som arbejder med bestemte temaer – økologi er et eksempel.

Fra PODEMOS initierede borgerforsamlinger / ”asamblea ciudadanas”:

Podemos er også i front hvad angår virtuel deltagelse i beslutningsprocesserne. Partiets interne afstemningssystem er således baseret på en software, som gør det muligt at gennemføre afstemninger og præsentere resultaterne indenfor ganske kort tid.

Dermed adskiller Podemos sig fra de øvrige partier, der som oftest virker meget lang- sommelige og uigennemsigtige i deres beslutningsprocesser.

____________

Over 380.000 medlemmer

  • Over 380.000 medlemmer har Podemos idag og det er sket indenfor en ganske kort periode. Ikke mindst takket være den enkle procedure:

Hvis du ønsker at melde dig ind i partiet, opgiver du dit pasnummer, og dette verificeres via dit mobiltelefon-nummer. Derefter modtager du en SMS med en kode, som skal angives for at bekræfte medlemsskabet. Dermed er du registreret som stemmeberettiget medlem. Alle over 14 år kan melde sig ind i Podemos.

Valg af folk til de forskellige poster og opgaver i partiet har været præget af stor medlemsdeltagelse og transparens. Indtil videre har partiet været skånet for større interne magtkampe.

Det skyldes i høj grad, at alle partimandater kan tilbagekaldes til hver en tid. Af den grund skabes der ingen basis for fastgroede magtstrukturer og der kæmpes heller ikke så heftigt om posterne.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjer for Podemos viser tydeligt, hvad der adskiller dette parti fra alle de øvrige:

- Parlamentsmedlemmer fra Podemos tager ikke imod tjenestebiler,

- de forpligter sig til en økologisk, social og demokratisk adfærd

- samt til at offentliggøre korrupte forhold i forvaltnings- og regerings- institutioner,

- Parlamentsmedlemmers lønninger må ikke overstige en gennemsnitlig løn for offentligt ansatte,

- partiet finansierer sine aktiviteter med crowdfunding og afviser enhver form for lobbyvirksomhed.

Her har ”15M” – De oprørtes bevægelse – sat deres spor. Store dele af denne bevægelses politik bæres idag videre af Podemos – og netop dette har givet partiet så stor tilslutning. 

  • Gadebilleder af fattigdom i Spanien:

Partiprogram med bid i

Podemos’ partiprogram, der udvikles i en kollektiv proces, indeholder omfattende sociale og økonomiske reformer.

Dertil hører bla.:

- Omstrukturering af udlandsgælden,
- revision af frihandelsaftalerne,
- afskaffelse af skattely oaser,
- en betingelsesløs grundindkomst for alle (borgerløn)
- 35 timers arbejdsuge.
- en økologisk politik, der ikke sigter på økonomisk vækst men på ’degrowth’.
- partiets centrale krav stop for tvangsudsættelser, boliger til alle og afskaffelse af udvisningslejre for afviste flygtninge.

Podemos’ ryster det gamle partispektrum.

Hos såvel det socialdemokratiske PSOE som det konservative PP, samt hos det traditionelle venstrefløjsparti "Det forenede Venstre" (IU) er man yderst bekymret for at miste terræn.

Sidstnævnte har forgæves forsøgt at få etableret en valgalliance med Podemos. Flertallet af Podemos basis frygter en politisk og organisatorisk instrumentalisering fra "Det forenede Venstre's" side.

"Økonomisk risikabelt program"

International modvind får Podemos bla. fra virksomhedsrådgivningen JP Morgan og Deutsche Bundesbank, der har erklæret Podemos partiprogram for et "økonomisk risikabelt program".

Men disse vurderinger tynger ikke det nye venstrefløjsparti. Podemos er igang med at forny Spanien og har absolut potentiale til at sende impulser til de øvrige europæiske lande. 

(shaggie og al. / autonom infoservice)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0