Wien: Europas yderste højrefløj danser vals ved ”Akademikerball”

I aften, den 30. januar 2015, arrangerer Østrigs højrepopulistiske parti FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) igen det såk. "Akademikerball” i Wiener Hofburg, byens mest prestigefyldte bygning.

Denne festivitas er en sammenkomst for alskens tysknationale korpsstudenter, nazi-ledere og kendte politikere fra Europas yderste højrefløj.

  • Ligesom årene før vil der blive gennemført demonstrationer og mangfoldige protester mod festdeltagernes menneskeforagtende, racistiske politik. Denne gang får protesten også tilslutning fra Wiens taxichauffører, der har erklæret, at de nægter at transportere balgæsterne til og fra Hofburg.

+ UPDATE fra d. 31. januar 2015.

 

Når Europas højrefløj danser ...

Oprindeligt blev “Akademikerball“ i Wien grundlagt i 2008 af højre-ekstreme korpsstuderende fra ”Wiener Korporationsring” – WKR (1) og fungerede som platform for tysk-nationalistiske akademikere og repræsentanter fra Europas yderste højrefløj.

Her mødes naziledere og højrefløjs-politikere fra hele Europa i smoking og gallakjoler. Således kunne man ved sidste års ”Akademikerball” se formanden for Østrigs indvandrerfjendtlige parti FPÖ, Heinz-Christian Strache, danse med tyske neonazis og med Marine Le Pen, forkvinden for det højreekstreme franske ’Front National’.

                       - Sidste års "Akademikerball" -

”Kurze Verabredungen” (”short meetings”)

Ballet har foruden festligheden også en anden funktion, der ikke er åben for den sensationsprægede presse: I pompøse omgivelser holder deltagerne på kryds og tværs ”Kurze Verabredungen” (”short meetings”) for at koordinere deres racistiske udgrænsningspolitik på europæisk plan.

Store protester i vente

De sidste års brede protester imod ”Akademikerball” har formået at sætte fokus på de elegant klædte gæsters politiske gøren og laden bag den eksalterede jubel-stemning. På trods af protester fra Wiens socialdemokratisk dominerede bystyre, fra overlevende af Shoah, samt protesterne fra tusinder af antifascister på gaden, så fastholdt det ansvarlige driftsselskab deres udlejning af lokalerne på ”Hofburg” til de kapitalstærke racister.

Brede demo-alliancer

Forskellige antiracistiske alliancer som ”Offensive gegen rechts”, ”Jetzt Zeichen setzen”, ”Wien stellt sich quer” (venstreradikal) og ”NO-WKR” (autonome antifa), vil også i dag protestere mod Akademikerball.

Dora Schimanko, en jødisk kvinde, der overlevede nazi-regimet, vil på trods af hendes høje alder også dette år deltage i moddemonstrationen og gøre opmærksom på, ” at i mindeåret 2015, 70 år efter befrielsen af Europa, så er der dele af offentligheden, som indifferent kigger til, mens højreekstremister får lov til at bruge verdenskendte bygninger som ’Hofburg’ til at fremme deres demokratifjendtlige ideologi”.

Strejkende taxichauffører: ”50.000 grunde til at vi ikke kører med kunder fra ”Akademikerball”

Indenfor bare fem dage har Facebook-siden ”50.000 grunde til at vi ikke kører med kunder fra ”Akademikerball” mere end 10.000 likes. Siden administreres af ”taxi-chaufførernes venner”.

En af taxachaufførenes talsmænd, Keivan Amiri, begrunder boykotten  med „ at i et demokrati må der ikke kunne arrangeres sådan et bal, i en bygning, der ellers fungerer som repræsentationssted for det østrigske diplomati”. Han og de fleste af hans strejkende kollegaer emigrerede i 1990´erne fra Iran, Irak, Kurdistan eller fra Tyrkiet til Wien.

Keivan Amiri ( 2. fra venstre)
Keivan Amiri ( 2. fra venstre)

”En legitim del af ytringsfriheden”

På journalisters spørgsmål om de ikke er forpligtet til at transportere enhver uanset vedkommendes politiske ståsted, svarer Keivan Amiri, at ”ingen kan foreskrive mig, hvem og hvorhen jeg skal køre, hvis jeg ikke ønsker det”. FPÖs ledelse truer taxichaufførerne med et juridisk efterspil.

Walter Ruck, præsident i organisationen af offentlige erhvervsgrene (’Wiener Wirtschaftskammer’) mener derimod, at taxichaufførernes strejke er ”en legitim del af ytringsfriheden”.

Wiens Rådhus
Wiens Rådhus

Bystyrets tvivlsomme modforanstaltning

Det socialdemokratisk-grønne bystyre ”protesterer” mod Akademikerball ved at arrangere et ”mod-bal” på Wiens Rådhus under betegnelsen ”Ball der Wissen- schaften”.

Mange demonstranter kritiserer denne form for protestforanstaltning som et forfejlet protestsignal. Ikke mindst fordi entréen til bystyrets bal er ca. 744 kr.

”Nu er det nok!”

- Opråb fra den venstreradikale organisation ”Interventionistische Linke – Wien” (et uddrag)

" Nu er det nok! Vores mål er at for-hindre det såkaldte “Akademikerball“. Derfor vil vi gennemføre gadeblokader – kreativt, beslutsomt og med god stemning. Vi vil med vores blokade lukke tilgangen til Hofburg. 

* Efter forbillede fra kampagner som ”Dresden Nazifrei!” eller ”Blockupy! Frankfurt”, vil vi tage den civile ulydig-heds mangfoldige midler i brug.

* Vi er solidariske med alle aktører, som er på gaden i protest mod ballet. Vi vil agere beslutsomt, for vi er kommet for at blive.

* Fra vores blokader vil der ikke udgå nogen eskalationer. Med te, suppe og fed stemning vil vi holde os varme.

* Vi vil gøre vores fremgangsmåde forståelig, og lave afgørelser fælles og på solidarisk vis. Dermed vil vi sørge for, at alle der ønsker det har mulighed for at deltage. Vi inviterer jer til at være med til at blokere Hofburg, den 30. januar 2015. - Wien stiller sig på tværs! ”   Interventionistische Linke – Wien

Politets tvetydige rolle

Politi-indsats mod anti-WKR-bal demonstranter sidste år i Wien
Politi-indsats mod anti-WKR-bal demonstranter sidste år i Wien

Wiens politiledelse har i de østrigske medier erklæret, at de på baggrund af de sidste års erfaringer med heftige konfrontationer med flere tusinder moddemonstranter i hele byens centrum, vil optræde de-eskalerende: ”Ingen kampuniformer og intet maskeringsforbud”.

Ikke desto mindre har politiet allerede i forfeltet af dagens demonstrationer oprettet store såkaldte ”spærrezoner” omkring Hofburg. Her er det forbudt at færdes både for demonstranter og for medierne...

(al/ autonom infoservice)

UPDATE (31.01. 2015). Omkring 9.000 mennesker deltog protesten mod "Akademikerball’ i Wiens centrum.

2.500 politifolk beskyttede de omkring 1.500 højreekstreme bal-deltagere fra det meste af Europa.

Ved en af demonstrationerne på ’Heldenplatz’ blev der holdt taler af overlevende fra shoah'en. Derefter var der koncert med en række kendte musikbands. I løbet af aftenen blev der bygget en del barrikader og hundredevis af demonstranter deltog i blokaderne ved indkørslerne til området omkring Hofburg. Mange af balgæsterne havde svært ved at find en taxachauffør, der var villig til at køre dem til festen. Ifølge politiets pressetalsmand blev ialt 54 demodeltagere anholdt.

Note

1) Korpsstudenterne bag ”Wiener Korporationsring” (WKR)propaganderer en aggressiv tysknationalisme og er en yderst reaktionær mandeloge. Kvinder bliver i bedste fald kun tålt som “det tavse pynt“, mens jøder, bøsser og lesbiske og andre, der ikke passer ind i korpsstudenternes racistiske og sexistiske billede af ”et stortysk folk“, er udelukket.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0