Grækenland: ”Den antifascistiske kamp må føres ind i retssalen”

Banneret viser den myrdede rapmusiker Pavlos Fyssas
Banneret viser den myrdede rapmusiker Pavlos Fyssas

INTERVIEW med Dimitris Zotos, medlem af initiativet ’Jail Golden Dawn’.

Han er advokat i retsprocessen mod det neofascistiske parti Chrysi Avgi (Gyldent Daggry).

_______________

Medlemmer af partiet anklages bl.a. for mordet på den græske rap- musiker Pavlos Fyssas, for mord- forsøg på nogle ægyptiske fiskere og på fagforeningsaktivister fra PAME, samt for et brandanslag mod et hus beboet af pakistanske immigranter. Det drejer konkret om 69 anklagede, deriblandt alle de 18 parlamentsmedlemmer fra den sidste valgperiode.

Nogle af de anholdte ledere af fascistpartiet Chrysi Avgi
Nogle af de anholdte ledere af fascistpartiet Chrysi Avgi

           __________________________________

”Den antifascistiske bevægelses stemme må høres.        Den må gøre det begribeligt for retten, hvad Chrysi Avgi betyder for immigranter, for antifascister, for fagforen-ingsaktivister, for alle mennesker i vores samfund....”

  • Ved valget i Grækenland den 25. januar 2015 vandt det neofascistiske parti Chrysi Avgi (Gyldent Daggry) 17 pladser i parlamentet. De fleste af partiets parlamentsmedlemmer skal nu snart i retten, anklaget for at være ledere af en kriminel forening. Hvem er de anklagede ? 

Dimitris Zotos: Der er ialt 69 anklagede, deriblandt alle de 18 parlamentsmedlem- mer fra den sidste valgperiode. To af disse er i mellemtiden gået ud af partiet.

- De øvrige anklagede er funktionærer i Chrysi Avgi eller medlemmer af partiets stormtropper, der laver det beskidte arbejde: For eksempel voldelige overfald med knive og stokke etc.

  • Hvad anklages de for ?

Dimitris Zotos: Alle parlamentsmedlemmer og en række medlemmer af det politiske råd i partiet anklages for at være ledere af en kriminel forening – de øvrige anklages for at være medlemmer af en kriminel forening. Nogle anklages for konkret deltagelse i mord og mordforsøg.

- Det drejer sig blandt om mordet på den græske rapper Pavlos Fyssas, mordforsøg på nogle ægyptiske fiskere og på fagforeningsaktivister fra PAME samt et brand-anslag mod et hus beboet af pakistanske immigranter i Ierapetra på Kreta.

  • Anklages parlamentsmedlemmerne for direkte deltagelse i de kriminelle handlinger?

Dimitris Zotos: Nej, de anklages for at være ledere af en kriminel forening. Derud- over er der rejst tiltale mod flere af dem for illegal våben- eller narkobesiddelse. Men der er ikke nogen af parlamentsmedlemmerne,som anklages for at være direkte involveret i mordet på Fyssas eller i de tre mordforsøg.

  • Pavlos Fyssas blev myrdet sept.  2013. Efterforskningen gik i gang umiddelbart efter. Hvorfor trækker sagen sådan i langdrag ?
Den af fascister myrdede rapmusiker Pavlos Fyssas
Den af fascister myrdede rapmusiker Pavlos Fyssas

Dimitris Zotos: Ja, der er sandelig gået lang tid. Efterforskningsarbejdet startede allerede i oktober 2013. Efter få måneder lå anklageskriftet klart – og det var omfangsrigt.

- Den oprindelige anklage i forhold til de ægyptiske fiskere og PAME- aktivisterne lød ikke på mordforsøg men kun på voldeligt verfald. Senere hen er dette blevet korrigeret til den alvorligere anklage. Sådan var det også i forhold til brandanslaget mod de pakistanske immigranters hus i byen Ierapetra – det blev heller ikke vurderet som mordforsøg til at starte med.

- Undersøgelsesdommerne har afsluttet deres arbejde i slutningen af juli 2014. Der-efter har statsadvokaten tre måneder til at rejse sagen. Disse tre måneder blev brugt fuldt ud. Derefter har et dommerpanel yderligere tre måneder til at afgøre, hvilke anklager der skal rejses mod hvilke personer i processens begyndelse. Denne frist er nu ved at løbe ud. 

  • Det betyder vel, at der bliver tale om en proces, hvor alle anklagede er på fri fod, da den maksimale varetægtsfængsling i Grækenland er 18 måneder. Hvad betyder det for processen?

Dimitris Zotos: De fleste af de anklagede er allerede på fri fod, til dels under særlige betingelser. Især de der anklages for at være ledende, altså palamentsmedlemmerne omkring generalsekretæren Michaloliakos, bliver løsladt i marts måned.

Antifascistisk demonstration i Athen
Antifascistisk demonstration i Athen
  • Kan det have indflydelse på dommen? For der er ikke kun tale om anklagede på fri fod, men sågar om anklagede parlamentsmedlemmer.

Dimitris Zotos: Et anklaget parlamentsmedlem på fri fod har helt andre muligheder for at organisere sit forsvar end en varetægtsfange har. Vedkommende har selv-følgelig ret til det bedst mulige forsvar. Men justitsapparatet burde være forpligtet til at gennemføre processen indenfor et rimeligt kort tidsrum.

- For organisationen er ikke til fare for bestemte enkeltpersoner. Den er derimod en trussel mod store grupper af mennesker: Alle indvandrere, alle der står i vejen for Chrysi Avgi.   

  • Hvad håber du, der kommer ud at retssagen ?

Dimitris Zotos: For det første at alle ofrenes stemmer bliver hørt og anklagerne understøttes heraf. Dermed mener vi ikke kun ofrene fra de overfald, der benævnes i anklageskriftet. Vi mener ofrene fra alle de 98 angreb, som Chrysi Avgi bevisligt står bag, men som endnu ikke er behandlet i retten.

- Den antifascistiske bevægelses stemme må høres. Den må gøre det begribeligt for retten, hvad Chrysi Avgi betyder for immigranter, for antifascister, for fagforenings- aktivister, for alle mennesker i vores samfund.

- Hvis retten ikke præsenteres for dette billede af organisationen, så kan det slås hen som kriminelle gerninger begået af enkelte afsporede individer. Det er vigtigt, at det pres som så mange mennesker har opbygget i den antifascistiske kamp føres ind i retssalen. 

  • I Grækenland findes der ikke noget juridisk grundlag for at forbyde et parti. Men hvad nu hvis processen fører til, at kredsen omkring Michaloliakos dømmes for at være ledere af en kriminel forening – kan det så tænkes, at der alligevel kommer et slags forbud mod Chrysi Avgi?

Dimitris Zotos: Det er et meget interessant og vigtigt spørgsmål. Der findes rigtigt nok ikke noget juridisk grundlag for et partiforbud i Grækenland.

- Men indtil idag har der heller ikke været nogen sag, hvor en hel partiledelse er blevet dømt for at lede en kriminel forening. En sådan dom ville helt sikkert skabe nye politiske og juridiske betingelser. Det politiske system ville være tvunget til at gennemføre lovændringer som følge af en sådan sag.

- Det vil ikke kunne lade sig gøre, at ledelsen af et parti dømmes skyldig i at lede en kriminel organisation og samtidigt er repræsenteret i parlamentet. Det bliver sikkert udgangspunktet for en diskussion om, under hvilke omstændigheder det er berettiget at forbyde et parti.

________________________________

(Interviewet er oprindeligt blevet bragt i det tyske dagblad Junge Welt, d. 2. februar 2015. Oversat og let forkortet af autonom infoservice).

Den af fascister myrdede rapmusiker Pavlos Fyssas

Kommentar schreiben

Kommentare: 0