Blockupy Frankfurt: "Vi crasher festen!"

OPRÅB – 18. marts 2015: Internationale aktioner mod Den Europæiske Centralbanks åbningsgalla

" Den 18. marts 2015 har Den Europæiske Centralbank tænkt sig at åbne sit nye hovedkvarter i Frankfurt am Main.

1,3 milliarder euro er blevet brugt på den 185 meter høje fæstnings- lignende bygning, der er omringet af hegn og en vaskeægte voldgrav. Denne arkitektur, der emmer af magt, er et perfekt symbol på afstanden mellem EU’s politiske og finansielle elite og Unionens befolkninger. 

 • Medarbejderne og kontorerne er allerede begyndt at rykke over i den nye bygning, og gallaåbningen – med adskillige europæiske statsledere og den europæiske finanstop på gæstelisten – er nu blevet annonceret til onsdag den 18. marts... "
Frankfurt 2013: Blockupy-demonstration mod den Europæiske Centralbank
Frankfurt 2013: Blockupy-demonstration mod den Europæiske Centralbank

     __________________

 • " Resistance in the Heart of the European Crisis Regime" : 

 " Nedskæringer og fattigdom er ikke noget at råbe hurra for! Tusindvis af vrede borgere og aktivister fra hele Europa vil blokere gader og stræder rundt om Centralbanken og afbryde fejringen af magt og kapital – meget passende på 144-året for Pariser-kommunen.

Vi crasher festen og forvandler den til et udtryk for mellemfolkelig modstand mod den europæiske krisepolitik og dens katastrofale konsekvenser for især befolkningerne i Sydeuropa.

Den Europæiske Centralbank spiller en central rolle i den berygtede Trojka, som er ansvarlig for hårde nedskæringer, stigende arbejdsløshed og nedbrydningen af sundhedssystemer i Græken- land og andre EU-lande.

Den venstreradikale alliance "Interventionistische Linke"
Den venstreradikale alliance "Interventionistische Linke"

Sammen med EU-kommissionen og EU’s Ministerråd har Centralbanken arbejdet for nedskæringer, privatiseringer og usikre arbejdsmarkeder. Ikke engang deciderede trusler mod demokratisk valgte regeringer er de veget tilbage for i deres forsøg på at angribe de europæiske befolkningers sociale rettigheder. 

I takt med at krisen har udfoldet sig er EU blevet en mere og mere autoritær institution med tydelig mangel på demokratisk deltagelse.

Morderisk grænsekontrol og stigende militarisering af udenrigspolitikken har kun gjort dette tydeligere.

Eliten hverken kan eller vil repræsentere os længere. Og de har heller ikke noget at tilbyde os ! Men nye, pro- gressive kræfter blomstrer op overalt, hvor eliten har hærget, og det er vores opgave at opbygge solidaritet og ægte demokrati fra neden. 

 __________________________

De ønsker kapitalisme uden demokrati – vi kræver demokrati uden kapitalisme!

Samtidigt må vi være opmærksomme på truslerne fra voksende racisme og den ekstreme højrefløjs vækst, som er et afskyeligt biprodukt af kapitalismens krise. Mens det er deres mål at opføre grænser rundt om og inden for Europa, er vores det stik modsatte: At nedbryde Fort Europas mure.

Selvom antallet af krisemøder for at redde euroen eller medlemsstater på fallittens rand er aftaget i hyppighed, så betyder dette ikke, at krisen er ovre.

For nogle lande er chokterapien langt fra ovre, og nye nedskæringstiltag indføres fortsat. For andre lande er en tilstand af usikkerhed og fattigdom blevet normen. I begge tilfælde står det for længst klart, at politikken der blev ført under dække af krisen på ingen måde blot var midlertidig – den er blevet rodfæstet i staten og i EU’s institutioner.

Dette har gødet vejen for en ny tilstand: En samfundsmodel bygget på usikre arbejdsmarkeder og stærkt begrænsede sociale rettigheder. Men vi nægter at acceptere dette nye status quo! 

Tyskland er en af de store aktører bag denne nedskæringspolitik. På én og samme tid udgør landet kernen i EU’s kriseregime og orkanens relativt rolige øje.

Men begrænsninger af sociale rettigheder, et usikkert arbejds-marked og fattigdom eksisterer også i Tyskland. Det gælder for Danmark og resten af Nord- europa.

Der er altså masser af grunde for borgere i Tyskland, Danmark og Norden til at rejse sig til kamp for et anstændigt liv, lige rettigheder og ægte demokrati for alle på tværs af etnisk baggrund, køn og nationalitet. Aktiviteterne ved Den Europæiske Central- banks gallaåbning i Frankfurt er den perfekte anledning til at sende et klart budskab om solidaritet sammen med aktivisterne fra resten af Europa. 

 Af alle disse grunde håber vi på en stærk international deltagelse i aktiviteterne den 18. marts i Frankfurt. Ikke alene vil der være massive civile ulydighedsaktioner, men også en lang række demonstrationer, blokader og andre former for direkte aktion. Blockupy-dagene i 2012 og 2013 var kun begyndelsen. Protester og modstand vil vende tilbage til Frankfurt – med stærkere deltagelse og beslutsomhed end nogen-sinde før! 

 Hvem er vi?

Vi er aktivister, alter-globalister, migranter, arbejdsløse, løst ansatte og industriarbejdere, partimedlemmer og fagforeningsaktive og mange, mange flere fra en lang række europæiske lande, som ønsker at forbinde vores daglige kampe og kræfter på tværs af nationale skillelinjer.

Sammen vil vi skabe en fælles euro- pæisk bevægelse, forenet i sin for- skellighed, som kan bryde nedskærings-politikkens jerngreb og opbygge ægte demokrati og solidaritet fra neden. Blockupy og aktiviteterne i Frankfurt er kun ét skridt på vejen. "

      Blockupy - Resistance ....

________________

LINKS & kontaktadresser:

 • Koordinations Kreis: kontakt@blockupy-frankfurt.org
 • Antirepression: antirep@blockupy-frankfurt.org
 • International: international@blockupy-frankfurt.org
 • Mobilisierung: mobi@blockupy-frankfurt.org

Coordination meeting of different antiauthoritarian, antifascist, anarchist, radical left and autonom-ous groups took place. together they launched a germanwide coordination.

M18: Let´s crash the Opening-Party of the ECB og destroika

Mobiliseringsvideo til d. 18. 03. 2015:

Autonome, venstreradikale alliancer ”Ums Ganze” og ”Interventionistische Linke”:


__________________________

Offentlige møder op til Demonstrationer og Aktioner den 18. marts 2015 i Frankfurt:

 • 24. Februar 2015 - 19:00: Auf dem Weg zum sozialen und transnationalen Streik? DGB, Wilhelm-Leuscher, Frankfurt (Saal/links)
 • 26. Februar 2015 - 19:00: NoTroika / Blockupy Vollversammlung für die Rhein-Main-Region, Caf'e ExZess, Leipziger Str. 91, Frankfurt
 • 9. März 2015 - 19:00: Bewegungen und Kämpfe der Migration Gallus Zentrum, Krifteler Str. 55, Frankfurt
 • Engelsksproglige hjemmesider af Blockupy-Frankfurt  og på tysk her  og af den venstreradikale, autonome 'M18' - mobilisering her

Onsdag, d. 18.marts 2015:

 • Om morgen: blokadeaktioner mod Den Europæiske Centralbank
 • Om eftermiddagen: international demo 


 • Fra Danmark: Tag med til Blockupy-2015

SUF/Enhedslisten arrangerer en bustur til åbningsgallaen for Den Europæiske Centralbanks nye hovedkvarter i Frankfurt onsdag den 18. marts! Kontakt her

_______

_____________________________

Offentligt Møde

Internationalt Forums anti-imperialistisk møderække:

Hvordan står det til med venstrefløjen i Tyskland?

 • Oplæg af en aktivist fra autonom infoservice. Derefter debat.
  I lang tid har antifascistiske organiseringer og antiatom-kraftkampagner samt forsvar af fristeder dækket over den generelle tilbagegang for den revolutionære og autonome venstrefløj i Tyskland. 
  I de seneste år er der opstået nogle venstreradikale alliancer, bydelsinitiativer mod gentrificering , m.m.
  Med hvert sit udgangspunkt forsøger de at udvikle en antikapitalistisk praksis, der når ud til bredere dele af befolkningen. Derudover er den revolutionære venstrefløj en organisatorisk faktor i kampen mod den organiserede racistiske højrefløjs nye offensiv (Pegida og AfD).

           ___________

 • Tid & sted: Fredag, d. 20. februar, kl. 17:00 i Solidaritetsbutikken, Griffenfeldsgade 41, 2200 Kbh. Nørrebro   

arr.  Internationalt Forums butiksgruppe
> Flere infos på facebook

________________________________________

Kommentar schreiben

Kommentare: 0