Rasmea Odeh, mangeårig palæstinensisk aktivist anholdt i USA

Protestmanifestation med Rasmea Odeh i forgrunden
Protestmanifestation med Rasmea Odeh i forgrunden

Rasmea Odeh (67 år) er en palæstinensisk aktivist, som har været del af ”Arab American Action Network” i Chicago siden 2004. 

Hun har blandt andet været med til at etablere ”The Arab Women’s Committee”, som har hjulpet hundredevis af kvindelige immigranter i USA.

Den 22. oktober 2013 blev Rasmea anholdt og anklaget for at have afgivet falske informationer til immigrationsmyndighederne i USA for 20 år siden. Anklageren hæftede sig især ved, at hun dengang angiveligt har svaret ”nej” til spørgsmålet, om hun nogensinde har været arresteret eller er blevet idømt en dom...

  • Angela Davis på Kvindernes Internationale Kampdag: "Løslad Rasmea Odeh!" 

_________________

Forhistorien

Idømt livsvarigt fængsel i Israel

I 1969 blev Rasmea arresteret og idømt livsvarigt fængsel i Israel for at have deltaget i et bombeattentat mod et supermarked. Hun blev arresteret som led i en masseanholdelse af hundrede- vis af palæstinensere.

Voldtægt og tortur

Ramsea blev bragt til et forhørscenter, hvor hun blev underkastet voldtægt og tortur og således tvunget til at under-skrive en tilståelseserklæring. Skønt hun altid har erklæret sig ikke skyldig.

Hun blev dømt ved en israelsk militær domstol, hvor 99 procent af alle anklag- ede palæstinensere dømmes skyldige. Dommen lød på livsvarigt fængsel, men hun blev løsladt efter 10 år som led i enfangeudveksling.Senere flyttede Rasmea til USA, hvor hun blev aktiv i Palæstina-solidaritetsarbejdet i Chicago.

I dag er hun konfronteret med endnu en retssag. Anklageren, dvs. U.S Justice Department ved domstolen i Detroit Michigan - kræver, at hun idømmes 5-7 års fængsel for at have fortiet oplysninger om hendes fængselsdom i Israel.

Der falder dom i sagen d. 12. marts 2015. I USA kæmper solidaritetsaktivister for, at anklagerne mod hende trækkes tilbage.

           ________________________________

  • Ved et solidaritetsmøde ifm. Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts 2015 holdt Angela Davis denne tale :
Rasmea Odeh (tv) og Angela Davis (th)
Rasmea Odeh (tv) og Angela Davis (th)

”Løslad Rasmea Odeh!”  

I ethundrede og seks år har progressive kvinder og mænd over hele verden demonstreret den 8. marts for at kræve lige rettigheder for kvinder.

Dette er en hjørnesten i den enhed, vi alle ved kræves, hvis vi skal vinde kampen mod udbytning, mod de hvides racisme og mod den tyngende fattigdom, som en fjerdedel af jordens befolkning er ramt af.

- Det er oprørende, at om fire dage – den 12. marts 2015 – vil U.S Justice Department ved domstolen i Detroit Michigan kræve 5-7 års fængsel til Rasmea Odeh, der er kendt for at være en modig aktivist, som kæmper for kvinders rettigheder og for menneske-rettigheder.

- Rasmea Odeh har været statsborger i USA i mere end 10 år. Hvad er hendes forbrydelse? Anklagen mod hende er udelukkende politisk motiveret og formålet er klart:

- At splitte de aktivistsammenhænge der kæmper for palæstinensernes menneskerettigheder.

- Først nu, da Palæstina aktivister i Chicago har formået at sætte offentlighedens fokus på Israels apartheidsystem og den israelske stats brud på internationale love, har immigrations myndighederne i USA besluttet at sætte spørgsmålstegn ved Rasmea Odehs status som statsborger i USA.

- Dette er uden tvivl et politisk modsvar på den succesrige 'Boykot-Israel kampagne', som aktivister i Chicago har sat igang i solidaritet med palæst- inensernes kamp.

- Myndighederne hævder nu, at Rasmea Odeh har forsøgt at skjule, at hun for 45 år siden blev arresteret og anklaget ved en israelsk militær domstol, en institution som er særlig berygtet for brud på elementære menneskerettigheder. Da Rasmea Odeh for mange år siden blev arresteret i Palæstina, blev hun tvunget til at erklære sig skyldig i anklagen.

- Man udsatte hende for fysisk og seksuel tortur – til tider for øjnene af hendes nu afdøde far. Rasmea Odeh har aldrig begået nogen forbrydelse.

At hun blev anholdt og dømt ved en israelsk militærdomstol, er på alle måder ulovligt og illegitimt.

- I årtier har Rasmea Odeh været aktiv i Palæstina solidaritets arbejdet. Hun har bla. arbejdet i det Chicago baserede ”Arab American Action Network”, hvor hun har været rådgiver og koordinator i forhold til organi- sationens kvindeorganisering ”Arab Women’s Committee”.

- Med fokus på kampen for frihedsrettigheder og immigranters rettigheder. Kriminaliseringen af en person, der i den grad har bidraget aktivt i kampen for en positiv forandring er et alvorligt tilbageslag for borgerrettighederne og er et angreb på demokrati og retfærdighed.

Jeg har selv personligt oplevet, hvilken ødelæggelse politisk motiverede anklager kan bevirke. I perioden med COINTELPRO (1) blev der på falsk grundlag fremlagt tre større anklager mod mig. Jeg ser Rasmea Odeh’s sag som en fortsættelse af denne historie, der handler om undertrykkelse af de sociale bevægelsers aktivister i USA.

Domstolene anvendes således til at angribe Palæstina aktivisterne. Da jeg sad på anklagebænken, var der mange mennesker i Chicago og Detroit, som støttede kravet ’Løslad Angela Davis!’ Jeg håber, at de idag vil bakke op om kampagnen ’Løslad Rasmea Odeh!’.”  - Angela Davis, d 8. marts 2015 - 

_________

Kilder & links

____

Note

1) COINTELPRO (”Counter Intelligence Program”) var en række projekter, drevet af det amerikanske forbundspoliti FBI, med det formål at skabe splittelse i forskellige samfundskritiske organisationer. COINTELPROs arbejdsmetoder omfattede blandt andet infiltration, vidtgående psykologisk krigsførelse som falske medie-  oplysninger, propagandaskrifter som gav indtryk af at komme fra organisationen selv, forfalskede breve og anonyme telefonsamtaler, chikane, ulovlig fængsling, voldsanvendelse og sågar snigmord. COINTELPRO havde mere vidtgående beføjelser til magtanvendelse end politi og FBI formalt set havde. (Cointelpro ophørte officielt i 1971). 

______

Relateret

* Interview med Angela Davis: ”Borgerrettigheder bliver systematisk tilsidesat af det industrielle fængselskompleks i USA”

* “10 Female Revolutionaries That You Probably Didn't Learn About In History class” , hos ’Film for Action’

'Weather Underground' – militant modstand i USA del 1 og 2 

Baggrundsartikler om Palæstinas venstrefløj , hos autonom infoservice

Kommentar schreiben

Kommentare: 0