Baskerlandet: "Free Arnaldo Otegi, free them all!"

En række kendte personligheder  fra 17 forskellige lande har som de første skrevet under på et internationalt opråb, der kræver løsladelse af den politiske fange Arnaldo Otegi fra Baskerlandet.

Kampagnen kræver desuden, at de ialt knap 500 baskiske politiske fanger, som idag er indespærret i fængsler meget langt fra deres hjemegn overflyttes til fængsler i Baskerlandet.  

Indespærring i fængsler langt væk fra Baskerlandet, ofte i isolation, er bevidst politik. Med det formål at straffe fangernes familier, der tvinges til at rejse meget langt for at besøge deres pårørende hedder det i en erklæring fra kampagnen ”Free Arnaldo Otegi, free them all!”.

Protestdemonstration i Donostia (San Sebastian), d. 28. marts 2015 imod fængslingen af baskiske aktivister
Protestdemonstration i Donostia (San Sebastian), d. 28. marts 2015 imod fængslingen af baskiske aktivister

Fra væbnet kamp til fredsproces

I Baskerlandet har den igangværende freds- og konfliktløsningsproces opbakning fra størstedelen af befolkningen. En kreds omkring Arnaldo Otegi, der gennem mange år har været en karismatisk talsmand for den venstreorienterede uafhængigheds- bevægelse, har sat gang i denne strategiændring på den baskiske venstrefløj.

Det har blandt andet resulteret i massedemonstrationer (se billede t.v.) for en fredelig løsning på konflikten med den spanske stat og for de baskiske politiske fangers hjemvenden til Baskerlandet. Der har været afholdt en international fredskonference og fra ETA kom der de første forsoningsinitiativer samtidig med, at de erklærede afslutningen på den væbnede kamp.

Den spanske stats årelange forsøg på at presse den baskiske venstreorienterede uafhængighedsbevægelse i illegalitet fejlede på baggrund af den nye realitet. Det nye venstrefløjsparti ”Sortu” (Opbygning) måtte ganske vist tilkæmpe sig tilladelse ved forfatningsdomstolen, men idag er partiet del af en venstrefløjsalliance med spekta - kulære valgsejre. I øjeblikket diskuterer man i alliancen muligheden af at optage enkeltpersoner og dermed dreje udviklingen i retning af en folkelig bevægelse.

Højrefløjen spænder ben for fredsprocessen

Det højreorienterede parti Partido Popular (PP, Folkets parti), der regerer i Spanien med absolut flertal bag sig, bekæmper opbrudsstemningen i Baskerlandet med repression og afviser enhver dialog.

Spanien fastholder undtagelseslovgivningen overfor de baskiske politiske fanger og forfølger den baskiske venstrefløjs politiske aktiviteter, der af de herskende i Spanien betegnes som ETA-styret terrorisme.

Ikke desto mindre lovpriser den tidligere ærkebiskop i Sydafrika og Fredsnobelpris- modtager Desmond Tutu, Arnaldo Otegi som ”initiativtager til fredsprocessen” i Baskerlandet. I Spanien er han blevet dømt af netop denne grund og har siden oktober 2009 været indespærret i fængslet i Logrono.  

______________________________

Kendte personligheder støtter kampagnen

Mange af de kendte personligheder, der har skrevet under på ”Free Otegi, free them all” - kampagnens krav, har selv oplevet kriminalisering og fængsling. Blandt underskriverne er:

  • Angela Davis, som i 1970’erne sad fængslet i USA. Det var først og fremmest på grund af den stærke internationale solidaritet, at hun blev løsladt. Blandt andet Rolling Stones, John Lennon og Yoko Ono lavede dengang sange til støtte for kampagnen ”Free Angela and all political prisoners!” Idag er Angela Davis en af de første, som har skrevet under på kravet om at løslade Arnaldo Otegi.
  • Leyla Zana, der tilbragte 10 år i tyrkiske fængsler, før hun som den første kurder nogensinde fik en plads i det tyrkiske parlament.
  • Ahmed Kathrada, der i sin tid sammen med Nelson Mandela blev idømt livsvarigt fængsel og tilbragte 26 år bag gitter.
  • José ”Pepe” Mujica, ex-præsident i Uruguay og tidligere ledende medlem af byguerilla-bevægelsen Tupamaros.
  • Nora Morales de Cortinas, aktivist fra ”Mødrene på Plaza de Mayo”, der i Buenos Aires gennem 30 år har demonstreret for at få kastet lys over Videla-diktaturets forbrydelser i 70’erne og skæbnen for de mange oppositionelle,der ”forsvandt”.  

Svar fra den spanske stat: Mere repression!

Fra tre højreorienterede spanske Europaparlamentsmedlemmer kom der prompte et svar på den internationale kampagne ”Free Otegi, free them all!”.

Samme dag kampagnen blev lanceret i offentligheden udtalte de tre, at der slet ikke eksisterer en konflikt mellem Baskerlandet og den spanske stat og at ”ingen vel kunne finde på at lave en lignende kampagne for jihadistiske terrorister”.

Dagen efter kampagnen var sat igang, gik det spanske repressionsapparat i aktion i Baskerlandet. Det paramilitære Guardia Civil arresterede Nagore López de Luzuri- aga, Izaskun Abaigar, Fernando Arburua og Oihana Barrios, der alle er fremtræd- ende aktivister i kampen for de baskiske politiske fangers rettigheder.

Nagore López de Luzuriaga er talskvinde for ”Etxerat”  (Hjemvenden), en organi-  sation for pårørende til de baskiske politiske fanger. Izaskun Abaigar har som medlem af ”Etxerat” i en offentlig optræden i Bruxelles argumenteret for afskaffelse af de særlove, der bruges mod de baskiske politiske fanger.

Fernando Arburua og Oihana Barrios er begge psykologer fra den medicinske hjælpeorganisation ”Jaiki Hada” ( Rejs dig), der bla. tager sig af psykologisk behandling og rådgivning af politiske fanger og deres pårørende.

EUSKADI - Baskerlandet
EUSKADI - Baskerlandet

”Foruroligende og forstyrrende ...”

I de seneste to år er der blevet arresteret ialt 46 personer, som enten var forsvarere for politiske fanger eller var aktive i diverse baskiske hjælpeorganisationer.

Hvis man medtager løbende og fastsatte rets-  processer mod politiske aktivister fra de sociale bevægelser og andre organisationer på den baskiske venstrefløj, så er der tale om, at den spanske særdomstol Audiencia Nacional aktuelt truer omkring 200 baskere med årelange fængselsstraffe. Alene på grund af åbne og fredelige politiske aktiviteter.

”Foruroligende og forstyrrende” – sådan betegner den sydafrikanske stjerneadvokat Brian Currin den spanske regerings afvisning af at sætte en stopper for statens brud på menneskerettighederne. Brian Currin, der siden 2004 har været involveret i fredsforhandlingerne mellem ETA og den spanske og franske stat håber på, at det højreorienterede parti PP vil miste sit absolutte flertal ved det kommende parlaments- valg i efteråret 2015. ”Det kunne åbne op for nye politiske aftaler på flere fronter...”     (ikh./autonom infoservice)

____________________

Kilde: Dagbladet Junge Welt, d. 10. april 2015 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0