EU's magtcirkler forsøger at vælte Syriza – regeringen

  • En kommentar

Den politiske konfrontation, som i øjeblikket finder sted mellem EU og Grækenland, kan kun lede til den vurdering,  at EU-eliten er ude på at vælte den demokratisk valgte regering i Grækenland.

Syrizas koalitionsregering har besluttet at gennemføre en folke-afstemning søndag, d 5. juli 2015.  Dermed delegerer regeringen beslutningen til den græske befolkning, så de kan tage stilling til kreditorernes krav, der vil betyde endnu flere sociale nedskæringer.

  • Alt imens EU-bureaukratiet og de fleste EU-landes regeringer i fællesskab beskylder Syriza for ”løftebrud” og ”udemokratisk” (!)  adfærd ...  

UPDATE om valgets resultat se under 'Korte INFOS' på forsiden. 


__________

En kort opsummering af hvad der er sket de seneste turbulente dage:

  • 27. juni

Forhandlingerne med EUs magtcirkler bryder endegyldigt sammen. Den græske delegation erklærer kreditorernes aktuelle nedskæringskrav, der er forbundet med låneaftalen, for uantagelige.

______________________

  • Yanis Varoufakis, Minister of Finance of Greece, after the first session of the Extraordinary Eurogroup Meeting, 27.06.2015, Eurogroup, Brussels:
  • 28. juni

Det græske parlament beslutter med 172 stemmer mod 120 stemmer at afholde en folkeafstemning d. 5. juli om kreditorernes krav / nedskæringsprogram:

- For folkeafstemningen stemmer foruden Syrizas parlamentsmedlemmer også koalitionspartneren Anel samt det fascistiske parti ”Gyldent Morgengry”.

- Imod stemmer parlamentsmedlemmerne fra det konservative Nea Demokratia, det socialdemokratiske PASOK, det neoliberale To Potami (Floden) samt det kommunistiske parti KKE.

Den Syriza dominerede regering beslutter at indføre kontrolforanstaltninger på al kapitaltransfer til udlandet og limitere det daglige hævebeløb fra bankautomaterne. Børsen og banker bliver lukket i en uges tid til efter folkeafstemningen.

  • 30. juni

Denne dag udløber det såkaldte ’andet memorandum’, uden at den heri indeholdte rate på omkring 7,2 milliarder Euro bliver udbetalt. På den anden side anviser Athen ikke det forfaldende tilbagebetalingsbeløb på 1,6 milliarder Euro til Den Internationale Valutafond (IMF). 

Hvor blev milliarderne af?

Grækenland har ifølge den tyske ugeavis ”Die Zeit” ialt fået udbetalt 230 milliarder Euro. Derfra gik 208 milliarder tilbage til den internationale finanssektor, hovedsagligt til tyske og franske bankkonsortier og internation- ale forsikrings institutter. 40 milliarder Euro gik alene til renter, mens over 60 milliarder Euro blev investeret til at revitalisere de græske banker.

Alexis Tsipras i Syriza demo-blok
Alexis Tsipras i Syriza demo-blok

Grækenlands venstreorienterede regerings- leder Alexis Tsipras har i græsk TV den 27. juni 2015 bekræftet, at hans regering i for- bindelse med søndagens folkeafstemning vil anbefale at stemme nej til de krav, som de internationale kreditorer har fremlagt.

I tilfælde af at vælgerne følger Syriza og afviser disse nedskæringskrav, ønsker Syriza at genoptage forhandlingerne med EU-bureaukratiet med denne folkelige af- gørelse i bagagen. Hvad et nej-resultat betyder er uvist. Dette kan blive det første skridt til Grækenlands udtræden af Euro-zonen, men kan også lige så godt betyde, at kreditorerne vælger at modificere deres krav til Grækenland på grund af de usikre følgevirkninger af sådan et ”grexit”.

  • Alexis Tsipras kommentar til regeringens udskrivning af folkeafstemningen (tysk oversættelse):

Ifølge Alexis Tsipras er den økonomiske situation blevet yderligere forringet. Derfor kan der ikke længere være tale om en forlængelse af den hidtidige ”redningsplan”, men i stedet for må et to-års program fra Euroredningsprogrammet (ESM) nu træde til. Omfattende et lån på 29 milliarder.

  • Ledende EU-kredse er ude på at vælte Syriza-regeringen

Kreditorerne har onsdag endegyldigt afvist samtlige kompromisforslag fra den græske regering.

I stedet for selskabsbeskatning og generelle skatteforhøjelser for landets rige, krævede de en momsforhøjelse, der primært vil ramme landets turisme sektor, samt en yderligere forringelse af pensionerne.

Dermed står det klart, at den herskende elite indenfor EU er ude på at vælte Syriza-regeringen og ønsker at smadre deres politiske projekt om mere social og økonomisk lighed i Grækenland.

Den blotte eksistens af et venstrefløjsprojekt indenfor EU er ikke til at bære for magteliten. Frygten for efterligning er stor. Grækenland kunne jo vise sig som et alternativ til den førte forarmelsespolitik for større og større dele af befolkningerne i EU. Ligesom de før hen har forsøgt at jage de sociale protestbevægelser ud af byernes centrum, lige så så ihærdigt forsøger de nu at komme af med den Syriza dominerede regering. 

De græske neoliberalister går sammen imod Syriza

Stem "NEJ, NEJ, NEJ, ..."  til kreditorernes nedskæringsdiktat
Stem "NEJ, NEJ, NEJ, ..." til kreditorernes nedskæringsdiktat

Mens kreditorerne i Bruxelles forhandlede med Alexis Tsipras og den græske finansminister Yanis Varoufakis om de videre skridt i kapitulationen, indtraf repræsentanter fra de græske neoliberale partier Nea Dimo- kratia, PASOK og To Potami i EU-centralen.

De græske medier formoder, at der i tilfælde af nyvalg vil danne sig en fælles neoliberal alliance mod Syriza. Partiet ’To Potemis’ formand Stavros Theodorakis forsikrede i medierne, at hans parti vil acceptere ”enhver deal” med Eurozonen, hvis der kommer et regeringsskifte. Det er disse partier, der mobiliserede til de ”pro-europæiske” demonstrationer foran det græske parlament i forbindelse med deres mange møder med EU-eliten i Bruxelles.

PS.

På bedste imperialistiske manér

Den tyske konservativ-socialdemokratiske regering benytter krisen i Grækenland til at disciplinere ikke bare dette land, men også andre EU-lande, for således at presse dem ind i en Berlin dikteret austeritets politik. På bedste imperialistiske manér. Derudover stiller Tyskland krav om, at de enkelte landes suverænitets rettigheder bliver yderligere beskåret, idet Bruxelles får tildelt flere nye beføjelser til økonomisk regulering.

Det drejer sig ikke kun om Grækenland, men om stabiliseringen af kapitalmarkederne i EU under tysk hegemoni. Konflikterne med Spanien          (i kølvandet af landets stærke sociale bevægelser som Podemos! og PAH), Italien og ikke mindst Frankrig er så godt som forprogrammeret... 

(al. / autonom infoservice)


Relateret

Folkeligt oprør i Island
Folkeligt oprør i Island

                         _______________________________________

Århus støttedemo for grækernes selvbestemmelsesret, torsdag, d. 2. juli 2015 kl. 17:00 fra Mølleparken

Københavnsk Støttedemo for grækernes selvbestemmelsesret torsdag, d. 2. juli 2015 kl.17:00 fra Kultorvet i København

Flere infos på facebook 


Solidaritetsmanifestation for grækernes selvbestemmelsesret på Kultorvet i  København, d. 2. juli 2015
Solidaritetsmanifestation for grækernes selvbestemmelsesret på Kultorvet i København, d. 2. juli 2015
Støttedemo for grækernes selvbestemmelsesret, Århus, d. 2. juli 2015
Støttedemo for grækernes selvbestemmelsesret, Århus, d. 2. juli 2015

UPDATE

"OXI! / NEJ! til kreditorernes diktat!" : Athen, d. 3. juli 2015
"OXI! / NEJ! til kreditorernes diktat!" : Athen, d. 3. juli 2015

Op til 300.000 mennesker demonstrerede ifølge "Russia Today" i Athen, fredag, d. 3. juli for et NEJ! / "OXI" ifm. den kommende folkeafstemning på søndag, d. 5 juli 2015.


Kommentar schreiben

Kommentare: 0