Oppositionen i 'Syriza': ”Partiet har lavet sin egen fælde“

Vedvarende protester mod EU-institutionernes sparepolitik
Vedvarende protester mod EU-institutionernes sparepolitik

Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, trak sig torsdag, den 20. august 2015 sig fra sin post. Der afholdes sandsynligvis nyvalg d. 20. september 2015.

Dagen efter er splittelsen i Syriza blevet realitet. Et stærkt mindretal i partiet har dannet et nyt venstre-  fløjsparti: ”Folke Enhed” (Laïkí Enótita). 

I et interview fastholder parlamentsmedlemmet Kostas Isychos, at der findes alternativer til EUs asociale spareprogram. Kostas er aktiv i fraktionen ”Venstreplatform” , der nu har forladt Syriza. 

 

________________

INTERVIEW

Kostas Isychos er 58 år, født i Argentina og vokset op i Canada. Han var indtil i dag medlem af venstrefløjspartiet Syrizas parlamentsgruppe og mener, at partiets aktuelle kurs er forkert.

Venstrefløjspartiet 'Syriza' ved en korsvej?
Venstrefløjspartiet 'Syriza' ved en korsvej?
  • Er en splittelse af Syriza kun et spørgsmål om tid?

Kostas Isychos: Syriza befinder sig i en vanskelig situation, der er helt usædvanlig for en radikal venstreorienteret størrelse: Partiet har stillet sig selv en fælde og indgår nu i den kreds af partier, som efter valget siger noget andet, end de sagde før valget. - Et parti som først efter valget opdager den politiske realitet, kommer ikke uden om den kendsgerning, at det mister troværdighed – særligt i humanitære krisesituationer som nu.

- For at svare på spørgsmålet så konkret som muligt: Man kan ikke forudsige den nøjagtige dato for en mulig skilsmisse. Sikkert er dog, at ”Venstreplatformen” ikke vil indgå nogen form for kompromis med de systemkonforme, borgerlige partier.

  • Du tilhører ”Venstreplatformen”, kritiserer sparepolitikken og det, som du kalder ”skilsmissen mellem Syriza og befolkningen”. Repræsenterer du med denne kritik flertallet i Syriza eller kun et mindretal?

Kostas Isychos: Det er svært at sige, fordi partiets ledende udvalg pt. ikke afholder møder. Der burde egentlig også indkaldes til et partilandsmøde, før man accepterer sparepolitikken. Jeg er sikker på, at der er medlemmer, som føler sig ignoreret. Men jeg håber på, at de vil have udholdenhed og stædighed nok til at lægge en ny kurs.

  • En ny partikongres er allerede blevet annonceret, eller?

Kostas Isychos: Ja, men den finder først sted, når forhandlingerne med kreditorerne er afsluttet og de første sparekrav allerede er blevet godkendt. Som regel har en sådan partikongres ingen særlig værdi, udover at tage højde for de indre anliggender i partiet selv.  

  • Er dette udsagn også en kritik af Syriza partiledelse?

Kostas Isychos: Ja. Jeg mener, at partiledelsen burde beholde helhedsblikket på partiet og dets politiske programmatik i de forgangne fem år.

  • Alexis Tsipras hævder, at der ikke findes noget alternativ til en aftale med kreditorerne, fordi der ikke er nogen alternativ finanseringskilde til rådighed. Passer det?

Kostas Isychos: Nej. Så enkelt kan jeg ikke affinde mig med denne “There is no alternative“ – teori. Den stammer fra Margaret Thatcher  og kan ikke uden videre overtages af en venstrefløjsregering.

- Den som ønsker alternativer, arbejder også intenst på at muligøre sådanne alternativer. Det har Syrizas partiledelse ikke gjort. Selvfølgelig var det vores mandat at finde løsninger indenfor Euroen, men skulle ikke være en hindring for at søge efter mulige alternativer.  

                                         - Folkekøkken for alle  i Athen - 

  • Du har gentagne gange betegnet ”en produktiv genopbygning af Grækenland” som et alternativ. Hvordan skal det konkret foregå ?

Kostas Isychos: For mig er det det vigtigste spørgsmål. En regering, der frasiger sig sparediktaterne og følger sin egen strategi, skulle efter min mening satse på land- brug, søhandel, turisme, vedvarende energikilder og eksportorienteret, mindre ressourcekrævende industri.

- Det kan naturligvis ikke realiseres fra i dag til i morgen og det kræver meget selvbevidsthed.

  • Og hvad nu? Vil Tsipras-regeringen stille et tillidsvotum i parlamentet og kommer det til nyvalg – eller bliver tillidsvotummet skubbet ud i fremtiden?

Kostas Isychos: Regeringen har ikke lagt kortene på bordet. Tilsyneladende leder den desperat efter muligheder for at få vedtaget flere af de sparekrav, som kreditor- erne har pålagt dem som forudsætning for den næste kredittransfer. Dermed glider befolkningen og dens behov i baggrunden.

(Kilde: Det tyske dagblad “Die Tageszeitung – taz” , d 19. august 2015. Oversat og let redigeret af autonom infoservice) 


Den 34-årige antifascistiske rap-musiker Pavlos Fissas blev mydet af fascister d.17. september 2013
Den 34-årige antifascistiske rap-musiker Pavlos Fissas blev mydet af fascister d.17. september 2013

Relateret

* ”The Alternative to Austerity” by The Left Platform of Syriza

* “SYRIZA MP Lafazanis: We will not Give the Green Light for a Third Memorandum” , by greek reporter

* EU's magtcirkler forsøger at vælte Syriza – regeringen - en kommentar hos autonom infoservice  

______________________

OBS. Læs om det nye venstre- fløjsparti "Folke Enhed" i "Korte INFOS" på forsiden.

Vægmalerier i Athen

Kommentar schreiben

Kommentare: 0