Vandana Shiva: "Der var intet grønt ved den såkaldte "Grønne Revolution' i Indien"

INTERVIEW

"Det nuværende system sætter Indiens bønder i evig gæld og skaber fejlernæring"

________________________

Vi må skabe en økonomisk og økologisk bæredygtig fødevareproduktion som giver reel næring til befolkningen. Der er ingen grund til, at Indien skal kæmpe med problemer som sult og fejlernæring. Der er heller ingen grund til, at indiske bønder ikke skal kunne se andre udveje end at begå selvmord... " 

Indien har så noget af den mest frugtbare jord i verden. Vores klima er så generøst, at vi mange steder kan høste op til fire gange om året. Vi har den rigeste bio-diversitet i verden – takket være klimaet og vores bønders visdom.

_____________________________

" De har givet os 200.000 forskellige risarter, 1.500 slags hvede og 1.500 varianter af mangos og bananer..."

                                                    Vandana Shiva

Vandana Shiva
Vandana Shiva

Den industrielle model for fødevareproduktion er baseret på et stort energi- og vandforbrug, kemiske produkter og fossile brændstoffer. Produktionsomkostningerne er meget højere, end den pris bønderne får for deres varer. Dette system har hverken landet eller bønderne råd til. 

Det opretholdes kunstigt med enorme subsidier til fordel for de store agrokoncerner, der sælger giftige kemikalier til landbruget. Finansierings- mæssigt er det en negativ økonomi, der er sårbar ift. et kaotisk klima i tider med omfattende klimaforandringer. Bøndernes gæld og de mange selvmord blandt fortvivlede bønder er de tragiske følger af denne ikke-bæredygtige økonomi. 

Vi må holde op med at betragte mad som en ting, man kan smide ud, forgifte og skabe profit af. Vi må fremme økologisk landbrug – ikke som en luksus, men som en nødvendighed: For vores land, vores bønder og vores helbred.

Fattige bondekvinder i Indiens Mahisagar distrikt
Fattige bondekvinder i Indiens Mahisagar distrikt

Vi må bevæge os væk fra centraliserede, kemiske monokulturer med langdistance transport i retning af direkte links mellem producenter og konsumenter. Det overflødiggør diverse mellemmænd og tager magten fra de gigantiske transnationale agro-koncerner.     

_____________           

Vandana Shiva er verdenskendt som radikal miljøaktivist. Har grundlagt ”Navdanya bevægelsen” , som har til formål at fremme økologisk landbrug og fair trade.  

______

Relateret

Kommentar schreiben

Kommentare: 0