Chile 2015: Mapuche – indianernes kamp for overlevelse

Mapuche-indianerne demonstrerer i Santiago imod kriminalisering af deres modstand
Mapuche-indianerne demonstrerer i Santiago imod kriminalisering af deres modstand

4,6 procent af befolkningen i Chile hører til en af de oprindelige befolknings- grupper i landet. Blandt disse grupper er Mapuche indianerne den største.

De udgør 87 procent af den oprindelige befolkning på i alt 700.000 mennesker.

Mapuche indianerne er hårdt trængte og der eksisterer en dyb kløft mellem dem og flertallet af den chilenske befolkning. Mange unge Mapuche indianere studerer i byerne og engagerer sig for deres folks rettigheder.

  • Tidsdokument. CHILES 11. september 1973: Historien om et USA-støttet blodigt militærkup 
Mapuche-indianerne protesterer i hovedstaden Santiago imod kriminalisering af deres modstand
Mapuche-indianerne protesterer i hovedstaden Santiago imod kriminalisering af deres modstand

_________________________

Mapuche - indianernes kamp om jord 

Mapuche, som betyder ”jordens folk” på mapudungun- sproget, gjorde indædt modstand mod den spanske kolonimagt for 300 år siden og har indtil i dag kæmpet hårdt for deres krav om autonomi.  

Den årlige 'Mapuche Resistance March'  i Santiago
Den årlige 'Mapuche Resistance March' i Santiago

Mapuche folket er isoleret – såvel politisk som socialt og kulturelt. Det bliver sværere og sværere at overleve på landet.

Af den grund flytter mange Mapuche indianere til byerne, hvor de som oftest får en hård tilværelse – udbyttet, udnyttet og underbetalt. Idag lever 40% af alle landets Mapuche-indianere i hoved-staden Santiago.

Som i mange andre latinamerikanske lande så er konflikterne mellem staten og den oprindelige befolkning først og  fremmest et spørgsmål om jord.

Mapuche-indianerne fordrives fra deres jord af store skovbrugskoncerner. Skov- brugskoncernerne ekspanderer voldsomt og ødelægger dermed livsgrundlaget for den oprindelige befolkning. Flora og fauna forandrer sig, der opstår mangel på vand og skovene svinder ind.

  • Mapuche-indianerne protesterer i hovedstaden Santiago imod kriminalisering af deres modstand:

Kriminalisering af protesterne

Den fængslede Mapuche aktivist José Huenchunao
Den fængslede Mapuche aktivist José Huenchunao

Men det sker ikke uden modstand fra Mapuche folkets side. Mange unge Mapuche indianere studerer i byerne og grundlægger organisationer med det formål at forsvare deres folks rettig- heder.

Netop her opstår et nyt problem: Kriminalisering af protesterne. For at tjene de store koncerner gør de politiske magthavere alt muligt for at stemple Mapuche indianernes kamp for bedre livsvilkår som terrorisme.

Som eksempel kan nævnes, at José Huenchunao, der var med til at grund- lægge ’Organisation Coordinadora Arauco Malleco’ (CAM) er blevet idømt 10 års fængsel for at have afbrændt en computer i en stor kovbrugskoncern…. 

(shaggie og al. / autonom infoservice) 

Mapuche aktivister i kamp mod riotpolitiet i Santiago

Anarkistisk demo i Santiago i soldaritet med bl.a. Mapuche-indianerne


I Chiles hovedstad Santiago, d. 31.juli 2015, kom større grupper af demonstranter i hård konfrontation med politiet ifm. en march i solidaritet med Mapuche-indianerne. Forud for konfrontationerne havde 15.000 mennesker demonstreret i protest mod, at den chilenske regering bruger anti-terrorisme lovgivningen imod Mapuche indianere, der kæmper for at vinde deres land tilbage:

Se VIDEO

Tidsdokument

CHILES 11. september: Historien om et USA-støttet blodigt militærkup   

* Historien om den kendte svenske   kameramand Leonardo Henrichsen *Revolution og kontrarevolution i Chile 

* Neoliberalismens fødsel

* MIR - Chiles venstreradikale bevægelse  

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0