USA: Mumia Abu-Jamal alvorligt syg

Siden begyndelsen af året har den mest kendte politiske fange i USA, Mumia Abu-Jamal, været alvorligt syg.

I april fik han diagnosen diabetes og for et par måneder siden hepatitis C. Myndighederne nægter at levere den mest basale medicin til Mumia. Det er kun takket være det offentlige pres verden over, at Mumia stadig er i live...

  • Opråb fra Angela Davis 
Mumia Abu-Jamal
Mumia Abu-Jamal

Lørdag d. 5. september blev Mumias celle ransaget og alle hans ejendele blev konfiskeret, pakket i kasser og kørt bort. Mumia er idag så svag, at han kun kan holde sig vågen få timer ad gangen. Han er fuldstændig afhængig af medicinsk behandling.

På trods heraf truer fængselsmyndighederne med at overflytte ham til et andet fængsel, hvilket bla. vil betyde endnu længere tid uden livsvigtige medicinske forsyninger.

Mumias forsvarere indgav i sidste uge en klage over fængselsmyndighederne for at få iværksat medicinske hjælpeforanstaltninger med det samme. Iagttagere går ud fra, at den seneste trussel om overflytning til et andet fængsel er ren og skær hævn over forsvarenes klage.

  • Mark Taylor, der er aktivist i „Campaign to Bring Mumia Home“ skriver :

Mens Mumia befandt sig på fængsels-  hospitalsafdelingen for at komme sig ovenpå den længerevarende medicinske ikke-behandling, der var lige ved at tage livet af ham, pakkede fængselsbetjente hans personlige ejendele sammen og puttede dem i kasser.

At udføre sådan en handling i fangens fravær, er en krænkelse af fangerettig-hederne. Efter at alle de nødvendige papirer var underskrevet for at kunne opmagasinere Mumias personlige  ejen- dele, spurgte han, om han blev overflyttet til en anden afdeling.

Det er det, der normalt sker efter en sådan aktion. En fængselsbetjent forsikrede ham om, at det ikke var tilfældet – men Mumia forekom det hele meget mærkeligt.

En overflytning til et andet fængsel ville være endnu et angreb på Mumias sundhedstilstand og ville betyde endnu større angst og usikkerhed for ham og hans familie. Vi antager, at der er tale om en hævnakt, affødt af at Mumias forsvarere har indbragt en klage over fængselsmyndighederne, der har afvist at levere den nødvendige medicin til Mumia og gennem længere tid har forhindret en diagnose af Mumias sygdomme.

Den 17. september skal fængselsmyndighederne i retten tage stilling til klagerne mod dem. Vi må stoppe deres hævnakt! Vi må forhindre en over- flytning, der ikke garanterer at Mumia bringes direkte til en kvalificeret medicinsk behandling, der kan helbrede hans alvorlige sygdom . Kæmp videre for Mumias liv!

(ikh. / autonom infoservice) 


Angela Davis
Angela Davis

Opråb fra Angela Davis:

Mumia er alvorligt syg - fængselsmyndighederne kan og vil ikke hjælpe ham. Vi må endelig få ham ud af fængslet!

 

 

      __________________________________________________________                  

  • Relateret

Resolution to Save the Life of Mumia Abu-Jamal from ”Medical Neglect”, from the National Writers Union, August 11, 2015 

  • Artikler på dansk

* Mumia Abu-Jamal 30 år i fængsel  * Henrettelsesplaner mod Mumia Abu-Jamal er afværget  * På besøg hos Mumia Abu-Jamal * Black Panther Party’s historie 

Noam Chomsky on Mumia Abu Jamal - "Long Distance Revolutionary" (2013):