Fremmedfjendtligt parti bliver stærkeste kraft i Holland

Demo mod Geert Wilders racistiske parti PVV i Amsterdam
Demo mod Geert Wilders racistiske parti PVV i Amsterdam

I begyndelsen af oktober 2015 angreb en gruppe maskerede mænd med røgbomber et nødherberg for flygtninge i byen Woerden.

Indtil denne dag var flygtningehjem i Holland endnu ikke blevet udsat for voldelige angreb. Det er blevet anderledes siden angrebet i Woerden...

Antiracistisk demo i Den Haag, d. 1. november 2015
Antiracistisk demo i Den Haag, d. 1. november 2015

Der udvises stadig mere had og militant aggressivitet overfor flygtninge – også fra den borgerlige lejr, der slet ikke finder parolen "Eget folk først“ spor anstødelig.

Det fremmedfjendtlige parti ”Partij voor de Vrijheid”  (PVV) under ledelse af den kendte racistiske politiker Geert Wilders står i de nyeste meningsmålinger til at blive det største parti i Holland... 


Geert Wilders: "Nej til flygtninge!“

Geert Wilders
Geert Wilders

Skueplads er den hollandske by Oss, i oktober. Det begynder med fyrværkeri på vinduesgesimsen. Det ender med, at det tomme hus, hvor det var planen, at en flygtningefamilie skulle flytte ind, er oversmurt med paroler som "Nej til flygtninge!“ og ydermere de tre bogstaver ”PVV”, der står for det fremmedfjendtlige parti ”Partij voor de Vrijheid”.

Dette parti har i efterårets løb især profileret sig med sloganet "Eigen volk eerts!“ ( Eget folk først!). Hændelsen i den lille by Oss nær Eindhoven er symptomatisk for den ophedede flygtningedebat i Holland, som PVV har givet et skræmmende opsving.

  • Opfordrer til "national modstand"

Ifølge meningsmålinger står partiet idag til at få 25 % af samtlige stemmer, hvilket er usædvanligt højt i det hollandske politiske landskab, som består af mange partier.
I årevis har partichefen Geert Wilders agiteret imod det, han kalder ”masse-indvandring“ og hans parti PVV har profiteret af det voksende fremmedhad i dele af befolkningen, der vender sig imod det stigende antal immigranter fra Syrien, Libyen, Eritrea og Somalia.
PVV opfordrer til "national modstand" og Geert Wilders bedyrer i medierne, at denne modstand skal være ikke-voldelig. Samtidig breder angsten for ”masseindvandring“ sig langt ud over PVVs egne rækker... 

 

  • Antiracistiske demonstrationer rundt om i Holland:
  • Regeringen skærper asylreglerne for at holde på deres vælgere

I Holland organiseres der flere og flere fremmedfjendtlige opmarcher. At det især er den ekstreme højefløj, der går på gaden kan ikke overraske.

Men det der kan bekymre, er at regeringen under premierminister Mark Rutte fra det højreliberale VVD, som danner koalition med det hollandske Socialdemokrati forholder sig tilbageholdende og forsøger at komme folkestemningen imøde ved at skærpe asylreglerne.

"Nederlandse Volks-Unie" marcherer i Den Haag
"Nederlandse Volks-Unie" marcherer i Den Haag
  • Højreekstremister infiltrerer de kommunale ”info-aftener”

Ved de såkaldte ”Info aftener“, som for tiden organiseres i mange kommuner for at diskutere indretningen af nye flygtninge-hjem, dukker der ofte folk op fra ”Neder-landse VolksUnie” (NVU). I modsætning til højrepopulisterne i PVV plejer denne højrenationalistiske gruppering omgang med landets neonazistiske miljø. NVU opfordrer sine medlemmer til at deltage i de kommunale „Info aftener“ med det formål at dominere debatterne.

Bemærkelsesværdigt i og med, at det i Holland har været almen udbredt konsens i årtier, at xenofobe kræfter bliver ignoreret og isoleret i den offentlige debat.

Idag kan NVU-medlemmer ikke blot ved manifestationer iscenesætte sig selv som mainstream – det gør det også retorisk, når de lancerer parolen ”Eget folk først“, og for dette modtager udbredt resonans i befolkningen. 

  • Trusler og overgreb mod antiracistiske politikere

I de seneste uger er en række lokalpolitikere blevet truet. Således har byrådsfor- kvinde Yvonne Hagenaars modtaget et anonymt brev, hvori man truer med at ”besøge politikerens datter i skolen“, hvis der indrettes et flygtningehjem i byen.

I Steenbergen nær Rotterdam må lokalpolitikeren Dasja Abresh ekskorteres ud og hjem af politiet, efter at hun har udtalt sig positivt om at etablere et flygtningeherberg. Ukendte gerningsmænd har smadret indgangsdøren i hendes bolig med sten.

 

(ikh.og al. / autonom infoservice) 

 

Antiracistisk demonstration Den Haag
Antiracistisk demonstration Den Haag