’Chaos Computer Club’ holdt kongres i Hamburg - med 12.000 deltagere

Den 27. – 30. december 2015 afholdt Chaos Computer Club (CCC) sin 32. ”Hackerkongres” under sloganet
”A New Dawn” (en ny start).
Kongressen blev afholdt i 'Congress   Center Hamburg'. Temaer var bla. hacking, frihed og 'Club Mate' samt tilbageblik på det katastrofale 2015.

  • Deltagerne fordelte sig på omkring 100 workshops om samfunds-mæssige spørgsmål som overvågning og kommercialisering, tekniske eksperimenter, hacker-workshops, 3D-print teknologi, mv. 

 

_____________________________

Impressioner fra 'Chaos Computer Club' 32' ”Hackerkongres” i Hamburg, d. 27. - 30. december 2015:

 (Forstør ved at klikke på billedet):

            _______________________

  • ”Det er ikke statens spionagetjenester med deres kæmpe budgetter, som behersker internettet. Det er os, der gør det”. (Dirk, fra Chaos Computer Club) 

Da Edward Snowden* i 2013 offentliggjorde oplysninger om den amerikanske efter- retningstjeneste NSAs overvågningsmetoder, blev selv IT-fagfolk chokerede. Samtidig så mange fra hacker-miljøet sig bekræftet sig i deres advarsler omkring overvågning af inter- nettet.
Dette udløste en bølge af foredrag og
diskussioner om sikkerhedsproblemer i de mest udbredte teknologier, som for eksempel mobilkommunikationen.
________________________

* Edward Snowden var ansat som systemadministrator hos konsulentfirmaet ’Booz Allen Hamilton’ for efterretningstjenesten National Security Agency (NSA) i USA.

 

’Chaos Computer Club’ – antihierarkisk og systemkritisk 

De sidste fire år har ’Chaos Computer Club’ afholdt sin årlige sammenkomst i Hamburgs kongrescenter, fordi konferencebygningen i Berlin-Mitte er blevet for lille. Nu ser det ud til, at selv et af Tysklands største kongrescentre er blevet for lille for computeraktivisterne. Inden for fire år er antallet af deltagere vokset fra 4000 til over 12.000.

For udenforstående virker miljøet omkring ’Chaos Computer Club’ (CCC) både venligt og ret nørdet. CCC, der udspringer af autonome aktivistkredse, er officielt registreret som forening og består idag af et utal af mindre ”erfaringsudvekslings- kredse” (Erfas).

'Chaos Computer Club' fra Mainz og Wiesbaden
'Chaos Computer Club' fra Mainz og Wiesbaden

Selv talskvinderne/mændene fra klubben ved ikke nøjagtig, hvormange medlemmer ’Chaos Computer Club’ har. Vurderinger går på at antallet har passeret de 6000.

Den løse struktur er ensbetydende med et fravær af magtkoncentration. Alle klubbens aktivister , talspersoner og organisatorer arbejder ulønnet. Kongresserne og andre sammen- komster samt løbende udgifter bliver finansieret af et overkommeligt entré- gebyr, som alle deltagere betaler samt af medlemskontigentet. Statslige og andre subventioner bliver afvist.

Klubbens medlemmer diskuterer løbende opretholdelsen og uddybningen af de interne demokratiske strukturer samt frivillighedens princip. Der tilstræbes en permanent justering af overenstemmelse mellem internt demokrati og kampen for demokratiske samfundsformationer, hvor borger – og menneskerettigheder i en stadig mere digitaliseret verden spiller en afgørende rolle.

  • Flere ’digitale døre’ lukkes

Ved kongressen i december 2015 blev der afholdt omkring 130 foredrag om samfunds- mæssige spørgsmål som over- vågning og kommercialisering, tekniske eksperimenter, hacker- workshops, 3D-print teknologi, mv.

* Det drejede sig i bredeste forstand om den globale digitalisering:

For eksempel om censur af mobilkommunikationen i Iran, computerchips som bliver manipuleret istedet for software, internetcensur, netpolitik, kommercialisering / militarisering af internettet, etc.

Det overordnede slogan for dette års kongres var ”Gated Communities" – dvs. den tiltagende lukning af digitale døre. Således fungerer for eksempel Apple-universet udelukkende med Apple-computere. Og Facebook gør lige som om, de bringer netkommunikationen til verdens fattige lande – i realiteten installerer Facebook kun ”Gated community Facebook”.
Regeringer plejer deres egne lukkede communities, hvor borgerne må aflevere deres personlig data for at kunne blive overvåget og kontrolleret af... 
(Forstør ved at klikke på billedet)

  •  2015 - et katastrofalt år for ’Chaos Computer Club’

2015 var et katastrofalt år for CCC . Dataregistreringen, som man i årevis har kæmpet imod, er i flere EU-lande blevet til lov.

Efter terroranslagene i Paris gælder i dele af EUropa undtagelsestilstands- love, som delvist sætter elementære demokratiske rettigheder som for- samlings – og demonstrationsretten ud af kraft. Samtidig bliver krig mere og mere digitaliseret og den amerikanske efterretningstjeneste CIAs droner har ’Chaos Computer Club’- aktivisternes særlige interesse. Samtidig hænger Edward Snowden stadig væk fast i Moskva...

Klubbens aktivitetsfelt er bredt anlagt. Nogle CCC-aktivister er for tiden igang med at lægge sag an imod staterne Storbritannien og Tyskland pga. deres respektive efter- retningstjenesters overvågning af borgere i de to lande. På den måde vil CCC skabe en international offentlighed og debat om statens rolle og funktion.

Agenter fra diverse efterretningstjenester forsøger at infiltrere / manipulere CCC-miljøet. Således var der ved sidste kongres i 2014 inviteret en ung franskmand, som foredragsholder. Umiddelbart før hans optræden informerede en anonym kilde folk fra Chaos Computer Club om, at manden var en agent fra den franske militære efterretningstjeneste. Klub-talskvinden Constance K. aflyste derpå i sidste øjeblik talen... 

             __________________

  • Kort om Chaos Computer Club

Chaos Computer Club blev dannet i september 1981, ud fra en sammenslutning af grupper af hackere. Klubben har siden hen udviklet sig til et basisorienteret organisationsforum som hovedsagligt beskæftiger sig med spørgsmål som computersikkerhed og antiovervågnings-strategier.

Informationssamfundet kræver ifølge CCC ”en ny menneskeret – retten til global og fri kommunikation” . Denne menneskeret kæmper CCCs aktivister for, idet de engagerer sig for en grænseløs informationsfrihed og samtidig gør opmærksom på følgevirkninger af teknologien - for samfundet såvel som for det enkelte individ”.

Klubbens aktiviteter rækker fra teknisk forskning og opdagelser på teknologi- universets rand til kampagner, møder, publikationer, mv.
Klubben består af en hel del decentrale lokale foreninger og grupper, som regelmæssigt organiserer møder i talrige byer indenfor det tysksproglige område. Klubben formidler via mangfoldige publikationsveje sine anliggender og er i konstant dialog med teknisk og socialt interesserede og ligesindede.

(shaggie og al. / autonom infoservice)

       Links