De sociale bevægelsers forår – initiativer på europæisk plan

De fleste regeringer indenfor EU har fuldført en højredrejning på bekostning af flygtninge og formået at opsplitte befolkningen i indfødte og fremmede.

I kølvandet heraf gennemføres drastiske de-reguleringer og en omfattende spare- politik i den sociale sektor. Samtidig med at sikkerheds – og overvågningsapparatet  udbygges for at forebygge udviklingen af sociale protester fra neden.

For at komme ud af den aktuelle defensiv som den europæiske venstrefløj, med undtagelse af Spanien, befinder sig i, er der sat en masse europæiske initiativer i gang.

Et overblik over nogle europæiske initiativer i 2016:

 • * Ums Ganze! – ”Keep moving“ * Europæisk initiativ: ”Aktionsdag imod Fæstningen EUropa” * ‘Blockupy- Rådslagning’ i Berlin * “Democracy in Europe Movement 2025“ i Berlin * Plan B for Europe: Konference i Madrid * Transnational strejke “24-timer uden os!“ * “Austerexit” – europæisk konference for den sociale og politiske modstand * Alter Summit * Stop Austerity * Den Europæiske Kommune  

 

 • Ums Ganze! – ”In Bewegung bleiben - Keep moving“

31. januar 2016 arrangerede den revolutionære tyske venstrefløjsalliance af venstreradikale og kommunistiske grupper ”Ums Ganze” en landsdækkende konference.

"Ums Ganze" - demoblok : "Noget bedre end nationen"
"Ums Ganze" - demoblok : "Noget bedre end nationen"

De centrale temaer på mødet var:

 • Hvad skal der gøres imod de ’lukkede grænsers politik’ EUropa?
 • Hvordan forbinder vi en venstrefløjspolitik med flygtningebevægelsen?
 • Hvordan skal der ageres imod racisme og højredrejning?

        I konference-indkaldelsen hedder det bl.a.

”Talrige flygtninge har formået at slippe igennem Fæstning EUropas lukkede grænser. På trods af flere lag af grænsekontroller og den voldelige racisme på gaderne er mange ankommet midt i hjertet af kriseregimet. Resultatet: EUs såkaldte Dublin-aftale for afgrænsning og tilbagevisning er brudt sammen. Denne udvikling er også resultatet af et kontinuerligt arbejde fra en bred grænseover- skridende antiracistisk bevægelse. (...) Vi mener, at den radikale, anti-autoritære venstrefløj kan – og må gøre mere, end bare deltage i antiracistiske bevægelser. Vi mener, at det er nødvendigt at gøre praktiske initiativer hinsides stat, nation og kapital synligt indenfor og ved siden af de mange eksisterende initiativer.”  

Statement fra konferencen: "In Bewegung bleiben – Gegen die Abschottung und ihre Fans" / "Keep moving – against fences and their fans"  / på  tysk og engelsk

 

 • Europæisk initiativ: ”Aktionsdag imod Fæstningen EUropa”

6. februar 2016. Under mottoet ”Solidarity without limits” mobiliserede initiativet til en transnational aktionsdag mod fæstning Europa. Konkret vendt imod de højre-ekstreme racistiske opmarcher, der fandt sted samme dag.

Modstanden mod hetzen fra racister, nazier og højrepopulister skal forbindes med konkret solidaritet med flygtningene. I mobiliseringsopråbet hedder det bl.a.:

Mange steder i verden bliver tilstandene mere og mere ulidelige, fordi det kapitalistiske system skaber en stadig større kløft mellem fattige og rige. De mange menneskers død, ikke kun ved EUropas grænser, men også i de lande flygtninge kommer fra, er en konsekvens af denne politik. Heri spiller EU en hovedrolle. EU's officielle politik for overvindelse af kapitalismens krise, som for eksempel den tysk-europæiske sparekurs, har forstærket autoritære og racistiske krisereaktioner på globalt plan. Dertil kommer, at grænserne omkring EU i tiltagende omfang bliver militariseret. Mennesker bliver opdelt efter nationaliteter og udvisningscentrene bliver udbygget. Dette giver medvind til racister af alle slags – fra PEGIDA til nazimiljøet."

            Infos om

”Solidarity without limite” (på engelsk) * Initiativets Common declaration af den 9. februar 2016 * By our comrades from Anarchist Radio Berlin  

 

 • ‘Blockupy- rådslagning’ i Berlin

6. - 7. Februar 2016. Omkring 200 aktivister deltog i weekenden i ”Blockupy - Ratschlag i Berlin“ for at diskutere nødvendige aktioner imod udbygningen af EUs grænseregime.

Blockupy demo i Franfurt 2015 / th.: Blockupy-konferencen i Berlin d. 6. og 7. februar 2016

 • ”Kampen mod sparepolitikken og for et andet, ’demokratiets Europa’ " 

Det skete i et samarbejde mellem initiativer imod den europæiske og lokale spare

– og nedskæringspolitik. Ved dette møde vil Blockupy-netværket indlede de næste fælles aktioner imod austeritet (spare/nedskæringspolitik) og autoritære krise- løsninger. De deltagende organisationer og enkeltpersoner diskuterede de forskellige fremgangsmåder i ”kampen mod sparepolitikken og for et andet ’demokratiets Europa’ ":

Det drejer sig om solidaritet og sociale rettigheder, strategi og konkrete interventionsmuligheder. Det ”europæiske kup mod den græske befolkning i sommeren 2015 har med al tydelighed vist, at vi såvel som andre politiske aktører på venstrefløjen har en alt for svag samfundsmæssig virkning, for at kunne gribe effektivt ind og forandre de samfundsmæssige styrkeforhold.” Initiativtagerne konkluderer derfor, at også for miljøet omkring Blockupy gælder det, vi der må foretages et sporskifte ..."

            Links

 

 • “Democracy in Europe Movement 2025“ - DiEM-2015 i Berlin

9. februar 2016. Initiativtager til "Democracy in Europe Movement 2025“ (DiEM- 2025) er kredsen omkring den tidl. græske finansminister og Syriza-medlem Yanis Varoufakis (Det danske borgerlige progressive parti ”Alternativet” omkring det tidl. medlem af De Radikale Uffe Elbæk deltog heri).

I følge Yanis Varoufakis vil dette initiativ ikke starte et nyt parti, men arbejde for

”et tredje alternativ”, som hverken går efter den ”den falske strategi om et tilbage til nationalstatens selvbestemmelse eller den ligeså forkerte kurs at underkaste sig anti-demokratiske EU-institutioner”.

Optaktmødet fandt sted på Berliner Volksbühne. Her deltog bla. den kroatiske filosof og aktivist Srećko Horvat, samt den tidligere aktivist i den italienske autonome bevægelse og nuværende professor på universitet i Bologna, Sandro Mezzadra. (Interesserede henvises til hans til artikel: ”The Right to Escape”  ).

Det centrale anliggende for “Democracy in Europe Movement 2025“ er en demokratisering af EUs institutioner via en organisering af de ”pro-europæiske og radikale kritikere af EUs institutioner.

           Links

          Pro og kontra “Democracy in Europe Movement 2025“ :

 

 • Plan B for Europe: Konference i Madrid

19. - 21. Februar 2016. Organisatorerne til konferencen i Madrid har en lignende kritik af den europæiske austeritetsblok som Yanis Varoufakis initiativ.

"Plan B" - initiativet anser sig som en fortsættelse af de sociale kampe og venstreorienterede opbrud – fra Blockupy til Anti-TTIP miljøet og Euromarcherne  (”The network of the 'Euromarches against unemployment, precarity and social exclusion”).

Nu er man ifølge ”Plan B for Europe” nået til et stadie, der kræver ”en koordinering og et bedre samarbejde” for at blive mobiliseringsdueligt på europæisk plan. For disse målsætninger for sådan en transeuropæisk bevægelse fremkommer "Plan B" med en række forslag, der skal diskuteres på konferencen.

Så som en retfærdig skattereform, en tilbagevenden til offentlige servicetjenester (”re-kommunalisering”), en anden arbejdstidspolitik / kortere arbejdstid og omfordeling uden lønreduktion, et alternativt økonomisk og valutamæssigt samarbejde i Europa, mv.

For at kunne forandre både de politiske og europæiske institutioner og kontrakter må civilsamfundet organiseres fra neden. Plan Bs ”Madrid manifest” (på engelsk) er blevet undertegnet en lang række kendte venstrefløjsfolk som for eks.  Ken Loach, Noam Chomsky, Alberto Garzon, Miguel Urban, Ada Colau, Yanis Varoufakis, Hilary Wainwrigth, Michael Hardt, Quim Arrufat, Stathis Kouvelakis, mv.

 

 • Transnational strejke “24-timer uden os!“

1. marts 2016. “Transnational Social Strike Platform“  vil med en dags strejke den 1. marts 2016 markere protesten mod EUs grænseregime og de hastigt tiltagende prekære forhold for millioner af mennesker.

I strejkeopråbet hedder det bl.a. :

”Europas magthavere erklærer ”undtagelsestilstand”, overvågningen og kontrol- foranstaltningerne tiltager, prekariseringen antager stadigt skarpere udtryk, samtidigt vinder nationalistiske og racistiske diskurser frem overalt. Alt imens immigranter, flygtninge, arbejdsløse, mennesker med prekære arbejdsforhold lever i ”en tilstand af en permanent social krise”.

Grænseregimet rammer ikke kun immigranterne men os allesammen. Gennem deres mobilitet fornægter immigranterne at være en del af krigene og ekstreme former for udbytning. På denne måde udfordrer de såvel magthavernes spareplaner, prekari-  seringsforanstaltninger som den institutionelle racisme.

EUs institutioner forsøger at kontrollere denne mobilitet for at drage profit heraf: Via løndumping, de-regulering af tidligere tilkæmpede arbejdsforhold og sociale rettigheder.

”En transnational strejke skal bevirke, at skillelinjen mellem sociale aktivister og fagforeninger, mellem nationalstater og brancher overvindes”. Der opfordres til at gøre den 1. marts 2016 til en dag med decentrale og koordinerede aktioner og strejker. Et slogan der angiver en fælles nævner:

”Vi skal hverken forsvare en bestemt identitet eller fortid, men udelukkende en åben proces for at erobre nutiden”.

Link til transnational-strike.info 

 

 • “Austerexit“ – For en europæisk konference for den sociale og politiske modstand

Siden september 2015 arbejder kendte aktivister for en stor europæisk kongres for de sociale bevægelser og politiske modstand.

Initiativtagerne er bl.a.: Olivier Besancenot fra det franske ’Nouveau Parti anti- capitaliste’ (NPA), Antonis Ntavanellos fra den græske organisation Laiki Enotita (tidl.oppositionstendens i Syriza) og Miguel Urban fra det spanske PODEMOS.

I opråbet ”Austerexit” (Afslutningen af austeritetspolitikken), hedder det bl.a.:

”Vi afviser såvel troikaens (Europæiske Centralbank, Europa-Kommissionen og Internationale Valutafond/IMF) som vores respektive nationale kaster. Vi foreslår alle, som ikke vil underkaste sig længere, i de kommende uger at diskutere organiseringen af en store europæisk konference, som diskuterer den sociale og politiske modstand og betydningen, som vi kan give en kampagne for ”Austerexit”.

(Om dette projekt stadig er aktuelt vides ikke på trods af en del research... aut.info).

Opråb på fransk og tysk

Links

 

 • Alter Summit

Alter Summit er en efterfølgeorganisering af det Europæiske Socialforum. Blev dannet i 2013 i Athen, baserende på meget brede alliancer på paneuropæisk plan.

"Alter Summit" omfatter således flere end 150 fagforeninger, NGOer og netværk, hvis spektra deltager i aktuelle arbejdskampe, initiativer mod austeritetspolitiken, klimaaktiviteter, feministiske initiativer, mv.

På et koordinationsmøde i december 2015 i Paris blev det besluttet at forstærke og koordinere netværket imod handelsaftalen TTIP. Efterår 2016. Alter Summit deltager i PlanB – konferencen i Madrid og vil ved denne lejlighed vinde deltagerne til en stormobilisering i efteråret 2016.

 

 • #StopAusterity

En platform med udgangspunkt i Østrig som vender sig imod sparediktater på bekostning af befolkningen.  

Initiativtagerne skriver bl.a.:

”Vi vil sammen med dig og din organisation sørge for forandringer. Lad os sætte mange stærke markeringer over hele Europa imod den neoliberale sparepolitik! Vores mål: At sætte en stopper for austeritetspolitikken, diskutere og omsætte alternativer. Giv din mening til syne på facebook og Twitter .  Løsninger som ikke tjener såkaldte ”økonomiske nødvendigheder” men tilgodeser de menneskelige behov. I fællesskab vil vi kæmpe for forandringer..."

* Flere informationer om projektet kan læses her på engelsk og tysk: ”Austerity means heavy budget cuts”  

 

 • Den Europæiske Kommune

Allerede i 2014 har den tyske revolutionære alliance „Interventionistische Linke“ og det italienske forbund af Sociale Centre “Coalizione dei Centri Sociali“ startet et forsøg på at få vores diskussioner og aktiviteter udover de nationalstatslige grænser og frem til et transnationalt fælles perspektiv.

I opråbet af fra fælles projekt ved navt ”The Commune of Europe“ hedder det bl.a.:

” I ruinerne af de efterladte murbrokker af den europæiske venstrefløj finder vi de puslespilsdele der skal til for at danne en ny antagonisme i samfundsmæssig modsætningsforhold til den herskende orden.

Denne antagonisme ser sin opgave i eksperimentet for udvikling af nye relationer og forhold, at samle nye samfundsmæssige aktører til et fællesskab. Det drejer sig om en samlingsproces i en transnational dimension, hvis praktiske synteser, vi må lære at tilegne os..”

      Relateret

                         __________________________________________

Redaktionel Note

Dette er et foreløbigt ufuldstændigt oversigt over europæiske venstrefløjsinitiativer. Vi vil løbende supplere det i ”korte Infos” på forsiden, samt her i artiklen. Hvis du/I ligger inde med infos om paneuropæiske initiativer, må du meget gerne kontakte os – eller lægge det ind på kommentarspalten under artiklen. Tak på forhånd.  * Holdet bag autonom infoservice

Kommentar schreiben

Kommentare: 1
 • #1

  John (Freitag, 19 Februar 2016 16:11)

  Hej venner, her et vigtigt initiativ som ikke blev nævnt i jeres oversigt:
  27 FEBRUARY 2016: EUROPE UNITES FOR REFUGEES
  On the 27th of February, European citizens will come together in cities accross the continent to stand up for human rights, for refugees rights.
  We are demanding that European authorities and governments take action now to open safe passage routes for all those who seek protection.
  - #safepasssage means legal and safe routes: no more deaths at our borders
  - #safepasssage means protection for refugees on their travel through Europe
  - #safepasssage means adequate standards of reception and asylum in all European countries, no longer diminishing the rights of asylum seekers and refugees, allowing refugees to keep their belongings, allowing them to be reunited with their families and providing stability as far as their right of residence is concerned.
  These people are running away from death. We cannot allow them to die in front of our eyes! We cannot allow them to be held in inhumane camps when they came looking for freedom and safety! We cannot watch our Europe fall apart. We cannot fail as human beings!
  On the 27th of February we come together to make one clear statement all across Europe: #SAFEPASSAGE. You can organize demonstrations, gatherings, manifestations or any other means of gathering people in your country, your city, to voice this message loud and clear!
  Participants come from all over Europe and beyond! You can check the full list of participants (that's updated continuously) here: https://www.facebook.com/events/586531178166656/permalink/587252931427814