”Femme & Libre”: ”Vold mod kvinder er del af Irans lovgivning”

Demo mod syreangreb på kvinder
Demo mod syreangreb på kvinder

Under Irans præsident Hassan Rohani – manden som ynder at fremstille sig selv som ”moderat islamist” – er kvindernes horrible levevilkår på ingen måde blevet forbedret.

Ifølge ”Global Gender Gap Report – 2015” er der ikke sket ”nogen som helst form for forbedring af kvindernes situation siden 2006”.

  • Læs om de horrible forhold for Irans kvinder i dag. 

 

”Global Gender Gap Report – 2015”  offentliggør hvert år en liste, som indikerer ligestillingen mellem kvinder og mænd i stort set alle verdens lande. Iran rangerer på plads 141 af ialt 145 lande, og er således et af de lande, hvor kvindeundertrykkelsen er allerværst.

 

 

Femen-aktivist hængende fra en bro i protest mod den iranske præsident Hassan Rohanis besøg i Paris d. 28. januar 2016:

(Forstør ved at klikke på billedet)

 

Masse-henrettelser i Iran

Den 28. januar 2016 var den iranske præsident Hassan Rohani statsgæst hos den franske regering. Han var rejst til Paris for at underskrive en kontrakt om køb af 114 airbusfly.

Skønt Rohani ynder at fremstille sig selv som ”moderat muslim” er situationen i Iran stadig uhyrlig repressiv og der hersker et sandt rædselsregime i landet.  

Iran er et af de lande hvor flest mennesker dødsdømmes og henrettes. Således blev der i perioden 10. september 2013 til 15. januar 2016 hængt ialt 2.166 mennesker. I de fleste tilfælde ved offentlig hængning, hvor den dødsdømte hænges i en kran – til skræk og advarsel for alle andre.

Blandt de henrettede er 63 kvinder. (1) Zahra Nemati (billede t.v.) blev onsdag, d. 6. januar 2016 hængt i Tabriz. Offentlige hængninger ved hjælp af en kran er et effektivt middel, som landets præstestyre anvender hyppigt for at knuse alle tiltag til ulydighed og oprør.

  • Flere tusinder - overvejende iranere fra hele Europa - protesterede imod  Rohanis besøg i Paris, d. 28. januar 2016:

FNs generalforsamling fordømmer for 62. gang Irans brud på menneskerettigheder

Torsdag, den 17. december 2015 fordømte FNs generalforsamling disse brutale henrettelser og anklagede samtidig Iran for systematiske brud på menneske- rettighederne.

I denne anklage blev der lagt særlig vægt på mullah-regimets massive og vilkårlige henrettelser og den stigende vold mod kvinder og mod landets etniske og religiøse mindretal. Det er 62. gang, FN har besluttet at fordømme det iranske regime for brud på menneskerettighederne...

Irans lovgivning tillader hustruvold

Iran har den ringeste andel af kvinder på arbejdsmarkedet og ifølge World Economic  Forum (WEF) den laveste indkomst i hele regionen. Iran’s lovgivning tillader ikke bare generel diskriminering af kvinder. Den stadfæster udtrykkeligt ægtemænds og mandlige familiemedlemmers ret til fysisk afstraffelse af kvinder (kilde: FN-rapport fra marts 2014).

Ægtemanden kan til enhver tid forhindre, at kvinden finder et arbejde udenfor familiens rammer (Kun 14,5 procent af de iranske kvinder er erhvervsaktive). Iranske kvinder har kun mulighed for at rejse, arbejde eller studere på universitetet, etc. , hvis de er i besiddelse af en skriftlig accept fra deres ægtemand.

I den reviderede straffelovgivning er det desuden nedskrevet, at i straffesager er en kvindes vidneudsagn kun halvt så megt værd som en mands vidneudsagn.

Offentlig pisk ...

I paragraf 683 i den iranske straffelov hedder det : ”Kvinder som viser sig offentligt uden hijab (- tørklæde, der dækker håret, men lader ansigtet være frit. aut. info), bliver straffet med fængsel mellem 10 dage og to måneder, eller idømmes en bøde på 50.000 til 500.000 rial” (Til sammenligning: 1 kg. ris koster i Iran ca. 8.000 rial). Den samme paragraf giver dommerne beføjelse til at udstede straffe som offentlig piskning - med op til 74 piskeslag for enhver der forbryder sig imod ”shariaen”, landets religiøse moral og lovkodeks. Instruktøren Gilles Jacob har med sin filmpremiere i Cannes i 2014 vist disse overgreb ved at skildre en af disse kvinders – Leila Hatami’s skæbne.

Vold mod kvinder er i Iran institutionaliseret. Den statslige myndighed til "Befordring af dydighed og forbud mod syndig adfærd ”, anvender dagligt fysisk vold mod ”lov- brydere” i det offentlige rum.

... og angreb med syre

Angreb på ”dårligt tildækkede” kvinder bliver målrettet frem- provokeret af imamerne. Dette fører til, at religiøse fanatikere jævnligt udfører syreangreb på kvinder og tæsker folk på caféer, på universiteter og andre steder i det offentlige rum.

Et særligt dydighedspoliti chikanerer, tæsker og anholder kvinder, der er ”utækkelig klædt” på gaden. Angreb på ”dårligt tildækkede” kvinder bliver målrettet fremprovokeret af imamerne. Dette fører til, at religiøse fanatikere jævnligt udfører syreangreb på kvinder (se billede ovenfor th.) og tæsker folk på caféer, på universiteter og andre steder i det offentlige rum. 

Dydighedspatruljer kontrollerer kvinders påklædning:

(Forstør ved at klikke på billedet)

Piger under 18 år henrettet pga. ”ukorrekt påklædning”

Skønt shariaen ikke tvinger piger under 9 år samt gamle kvinder til at bære hijab, så forpligter den iranske republiks lov derimod alle piger over 7 år til at tildække sig med et tørklæde. Ifølge en beretning fra FN fra august 2014, er 8 piger under 18 år blevet offentligt henrettet pga. misagtelse af de religiøse forskrifter for påklædning.  

Rohani-regeringen legaliserer pædofili

I den iranske civile lovbog fastsætter lovartikel 1.401 pigers giftealder til 13 år. Dette bliver dog underdrejet af den islamiske domstol, som i lovartikel 1210 medgiver, at piger der er fyldt 9 år, kan blive gift. (kilde. FN-rapport fra marts 2014).

Ifølge artikel 27 i ’Lov om forældreløse børn og beskyttelse af unge’ der blev vedtaget i september 2013 under præsident Rohani og trådte i kraft den 23. oktober 2013, tillades det, at der indgås ægteskab mellem et barn og den person som har den legale forældremyndighed over barnet, så snart barnet er ”kønsmoden” – ifølge den iranske lovgivning med 9 år (!).

Det betyder, at en 9-årig pige kan blive adopteret med den hensigt at blive tvangsgift med sin adoptivfar... På denne måde legaliserer den iranske republik pædofili. 

         ___________________________________________________________

Dette er et uddrag af et opråb skrevet af en række iranske og franske feminister ifm. den iranske præsident Hassan Rohanis statsbesøg i Frankrig, d. 28. januar 2016. Kilden er  Femme et libre 

 

  • “United Against Fundamentalism, Role of Iranian Resistance” - konference i 'Auver Sur oise' , Frankrig, d. 8. december 2015:  

Note

1) 63 kvinder henrettet i Iran under præsident Rouhani – en oversigt

Relateret

Iran: Trusler mod ung kvindelig aktivist

Iran: Hustru til politisk fange indkaldt til retten

Maryam Rajavi fordømmer en bølge af syreangreb på iranske kvinder

Links:

Iranian Women Committee 

Se også i artikel-arkivet om Iran hos autonom infoservice

 

Paria Kohandel, datter af en iransk politisk fange taler ud - 10 oktober 2015: