INTERVIEW med ”Istanbul Feminist Kolektif”: "Kvinder kræver deres liv tilbage"

Rødderne til Istanbul Feminist Kolektif (IFK) går tilbage til de store  feministiske protester og kampagner omkring 1978.

Med tiden har kollektivet udviklet sig til et sted, hvor der diskuteres feministisk politik og organiseres demoer, blandt andet 8. marts (Den internationale kvindekampdag) og 25. november (International kampdag: STOP vold mod kvinder).

  • 2010 igangsatte kollektivet kampagnen "Vi gør oprør mod kvindemord!". 2012 organiserede de store massedemonstrationer for retten til fri abort. 

    _________________

INTERVIEW med aktivister fra 'Istanbul Feminist Kolektif' (IFK)

  • Kvindebevægelserne i Tyrkiet er meget forskellige - socialistiske, kurdiske, muslimske... Hvordan positionerer I jer?

Istanbul Feminist Kolektif: Vi er feminister og vi definerer vores organisering som antifascistisk, antikapitalistisk og antiheterosexistisk. Vi står udenfor det politiske partisystem og samarbejder med såvel muslimske kvinder som med socialistiske kvinder, LGBT og kurdiske bevægelser.

- Vi er del af aktionsgrupper, der bekæmper kvindemord og kæmper for fred og for retten til fri abort. IFK er fleksibel i sin organisering og åben overfor nye kvinder og feminister, der har lyst til at være med.

_________________________

"Siden regeringspartiet AKP  kom til magten, er antallet af kvindemord steget med 140 % "

  • Hvad er de største problemer for kvinder i Tyrkiet idag? Hvad har forandret sig, siden AKP overtog regeringsmagten i 2002 ? 

Istanbul Feminist Kolektif Det største problem for kvinder i Tyrkiet idag er mænds vold mod kvinder og kvindemord.

- Det fandtes selvfølgelig også før AKP dannede regering, men siden de kom til magten, er antallet af kvindemord steget med 140 %.

Ikke kun samlevere, ægtemænd, tidligere partnere og mandlige familie- medlemmer , men også statslige embedsmænd, domstole, politi og medier har bidraget til denne markante stigning. Kampagner mod kvindemord har af denne grund været et hovedtema for kvindebevægelsen i Tyrkiet det seneste årti.

- Det er lykkedes at sætte fokus på problemet og skabe offentlighed omkring det. Til at begynde med var kampagnerne mod kvindemord koncentreret i Istanbul, idag findes de i hele Tyrkiet.

____________________________

"Ordentlige" mødre, underdanige hustruer og billig arbejdskraft ... "

- Siden 2002 har AKP-regeringen ført en konservativ og neoliberalistisk politik,der har haft afgørende betydning for kvinders livsvilkår. AKP-regeringen fører en konservativ familiepolitik med en betydelig islamisk orientering. Det betyder konkret: Kvindens plads er først og fremmest i hjemmet og moderrollen sættes højest overalt andet.

- "Ordentlige" mødre, underdanige hustruer og billig arbejdskraft - det er, hvad AKP mener, Tyrkiets kvinder skal være frem for alt. 

  • 8. marts 2016 i Istanbul 

(Forstør ved at klikke på billedet):

__________________________

"Der hersker desuden krig i Tyrkiet..."

- Der hersker desuden krig i Tyrkiet.  Kvinderne i den kurdiske region lider under udgangsforbud, politiangreb, arbejdsløshed, tvungen migration og mange mister deres pårørende og deres nærmeste venner i krigen. Krigen bidrager i den grad til yderligere polarisering mellem kvinder i Tyrkiet.

  • Når det drejer sig om krigen eller om mænds vold mod kvinder, er der så sket nogen nævneværdige forandringer de seneste år ?

Istanbul Feminist Kolektif: Situationen er blev forværret på begge områder. Efter 40 års krig var der i en periode våbenstilstand mellem den tyrkiske stat og den kurdiske guerilla. Der var ikke tale om en egentlig 'fredsproces', men dog om en våbenhvile.

- Den er slut nu. Krigen fortsætter og præger alle aspekter af livet og det politiske landskab i Tyrkiet og hele regionen. Og vi ved, at krig reproducerer mandlig vold, som fører til nye former for vold og lidelse for kvinder.

Der hersker en atmosfære af angst og vold, som gør det vanskeligere for os at gennemføre vores aktioner. På den anden side har kvinder idag nemmere ved at komme i kontakt med hinanden og blive informeret om aktiviteter og møder. Først og fremmest pga. de sociale medier.

____________________________________

" På grund af retssystemets patriarkalske struktur har mænd, som dræber en kvinde flere muligheder for at få mildnet sin dom... " 

  • Istanbul Feminist Kolektif beretter regelmæssigt om kampagnen "Kvinder kræver deres liv tilbage!" I den forbindelse kræver I frihed til kvinder, som er dømt og fængslet, fordi de i selvforsvar har dræbt eller såret en mand, som har mishandlet dem. Hvordan ser de juridiske forhold ud for sådanne kvinder? Hvorfor indtager dette problem en så central plads i jeres politiske kamp?  

Istanbul Feminist Kolektif

For ca. 1 år siden begyndte vi en offentlig diskurs, som har til formål at gøre op med synet på kvinden som rent offer.

Vi vil sætte fokus på kvinder som handlende subjekter og vi vil beskæftige os med mænds vold ud fra et andet perspektiv end det sædvanlige. Alle de kvinder, som har såret eller dræbt en mandlig voldsudøver gjorde det for at gøre en ende på den permanente vold, de var udsat for i gennem mange år.

- Vi beretter om disse kvinder og følger retsproceserne imod dem op. På grund af retssystemets patriarkalske struktur har mænd, som dræber en kvinde flere muligheder for at få mildnet sin dom.

- De kan for eksempel undskylde deres forbrydelse med, at kvinden har opført sig provokerende, været 'upassende' klædt eller lignende vrøvl. Hvis en kvinde derimod sårer eller dræber en mand, bliver den langvarige / sommetider livslange vold hun har været udsat for, ikke vurderet som formildende omstændighed.

_________________________

"Det er vigtigt at tale om kvinder som handlende subjekter"

  • Hvordan reagerer samfundet og de andre kvindebevægelser på jeres aktiviteter? Bliver I støttet, kritiseret - eller udsat for fjendtlighed? 

Istanbul Feminist Kolektif: Som følge af den tyrkiske stats vold i de kurdiske regioner er temaet krig på den politiske dagsorden for mange bevægelser i Tyrkiet - også de feministiske.

- Fredsaktivisme har for tiden højeste prioritet for mange politisk aktive kvinder. Vi forsøger dog at gøre vores bedste for også at indbringe os med vores egne temaer. Vi vil udvide vores kampagne "Kvinder kræver deres liv tilbage!", diskutere i et bredere forum og tage andre feministiske spørgsmål op. Vi kræver forskellige aspekter af vores liv tilbage.

- På trods af den tyrkiske stats konservative familiepolitik, stiger antallet af kvinder, der lader sig skille. Vi er generelt blevet mere selvsikre overfor vores forældre ifm. beslutninger i vores liv.

Vi siger 'nej' til vores ægtemænd/partnere, vi er blevet modigere ift. at påtale og protestere imod seksuel chikane. Det er vigtigt at tale om kvinder som handlende subjekter.

- Kvinder er også aktive kæmpere. Kurdiske kvinder i Syrien er idag genstand for stor opmærksomhed i de globale medier. Det er noget, vi må forholde os til i den feministiske bevægelse.

  • Har I forbindelser til feministiske netværk i Europa? Mener I, at transnationale netværk har betydning for kvinderettigheder? 

Istanbul Feminist Kolektif:

Vi er forbundet med feministiske bevægelser i hele verden og vi deltager jævnligt i internationale møder og sammenkomster for feminister.

Norsk 'Kvinnegruppe Ottar'

- I oktober 2014 deltog vi i en konference i London organiseret af 'London Feminist Network'. I marts 2015 deltog vi i 8. marts aktiviteter i Norge - indbudt af den feministiske organsering 'Kvinnegruppe Ottar'. Den største fælles aktion med internationale organisationer var før marchen til Taksim-pladsen 8. marts 2014.

__________________________________

Global femi-solidaritet med 8. marts-demonstranter i Istanbul

- Efter de store Gezi-park protester havde den tyrkiske regering vedtaget en række foranstaltninger for at forhindre eller ihvertfald indskrænke demonstrationer på og omkring Taksim-pladsen.

For at sikre at vores 8. marts demonstration kunne gå til Taksim-pladsen, sådan som vi har gjort det de sidste 12 år, bad vi feminister i hele verden om at sende os solidaritetshilsener. Disse offentliggjorde vi på de sociale medier. Den støtte vi fik fra så mange feminister verden over var afgørende for, at vores 8. marts demonstration kunne finde sted. 

__________________________________________

(Dette interview er oprindelig offentliggjort i det østrigske feministiske tidsskrift "Frauensolidarität" nr. 1, 2016 / printudgave. Oversat af ikh. / autonom infoservice)

  • Pinar Ilkkaracan - The feminist movement and women's rights in Turkey