Oprørerne fra ’Place de la République’

  • En beretning fra en fransk aktivist

Bevægelsen ”Nuit Debout” (Rejs jer om natten), der startede i forlængelse af de store demoer d. 31. marts 2016 mod Hollande – regeringens arbejdsgivervenlige lovinitiativ, har siden da bredt sig til talrige franske byer som Marseille, Nantes og Orléans...

Også i spanske og belgiske byer har ’Nuit Debout’ sat sine spor.

Udgangspunktet for ”Nuit Debout” var protesten mod den socialdemokratiske regeringens arbejdsmarkeds ’reform’. Men bevægelsen begrænser sig ikke blot til denne specifikke kritik men vender sig imod de herskende sociale og politiske forhold som sådan.

" Det er onsdag den 12. april 2016. Siden den nye bevægelse er begyndt at demonstrere på Place de la République, fungerer alting anderledes på pladsen. Det er ikke kun regeringens politik, der sættes spørgsmålstegn ved. Det er kort fortalt ALT, hvad der har at gøre med den herskende orden..."

                  ______________________________

            "Fastsætter selv prisen for mad og drikke"

" De sidste 2 uger har pladsen været et stort kreativt kaos. Overalt bliver der improviseret.

Nogle aktivister har etableret en slags kantine, hvor man selv fast- sætter prisen for mad og drikke. Med megafonen er der aktivister, som spreder budskabet om, at de søger folk til at hjælpe med at rydde op. Selvom politiet ryddede pladsen i mandags (billeder nedenfor)og fra nu af har til hensigt at rydde pladsen hver morgen, så har protesten indrettet sig her med sin egen form for selvforvaltning.

(Forstør ved at klikke på billedet) :

  • Protestdemo mod politiets rydning af  Place de la République (natten til d. 12. april 2016):

"Protesten er autonom ..."

Indtil fornyligt var der mange, som svor at den franske ungdom idag ikke interesserer sig for politik. Ikke desto mindre er det et faktum, at siden 31. marts 2016  mødes tusinder af især unge hver aften i Paris for at ændre den herskende politik.

Med ”Nuit Debout” har de sat en ny politisk dagsorden – en oprørsbevægelse tager form. Protesten er autonom i den forstand, at den ikke lader sig influere af hverken stat, partier eller fagforeninger.

Den minder på flere måder om den spanske protestbevægelse ”Indignados”, der gik på gaden i 2011/ 2012 og senere bl.a. resulterede i dannelsen af bevægelsespartiet "Podemos".

______________________________

"Nytilkomne får en brugsanvisning i, hvordan pladsens basisdemokrati fungerer"

'Nuit Debout' er dog endnu ikke kommet så langt som de spanske ”Indignados”. Hver aften kl. 18 begynder det store fællesmøde for alle aktivister.

Alle kan forlange at få ordet og taletiden er begrænset til maksimum 2 minutter.

”Det er forbudt at forbyde ”

Ved en særlig bod for modtagelse af aktivister, får nytilkomne en brugsanvisning i, hvordan pladsens basisdemokrati fungerer.I debatten på pladsen hersker et klima af åbenhed. Tilslutning og afvisning af diverse forslag signaleres med håndsoprækning. Alle emner bliver berørt efter devisen ”Det er forbudt at forbyde”, et slogan som stammer fra arbejder - og  studenterrevoltens tid i maj 1968. Også selv om man ikke deltager i fællesmødet, bliver folk hurtigt involveret i diskussioner rundt om på pladsen.

En kvinde fra Baskerlandet går rundt med et skilt på ryggen, hvorpå der står: ”Jeg er feminist, stil mig dine spørgsmål”. I hendes feministiske sammenhæng foregår der lidenskabelige diskussioner om for eksempel psykoanalysens patriarkalske karakter.

Et andet sted lidt længere væk informerer et banner om, at her kan man deltage i udarbejdelsen af en ny basisdemokratisk forfatning.

(Forstør ved at klikke på billedet) : 

  • Bevægelsen diskuterer modstandsformer

Bevægelsen må derudover afklare sin egen adfærd udadtil. I lørdags d 9. april kom det til sammenstød mellem demonstranter og politistyrker på Place de la République og aktivisterne diskuterer derfor, om de som bevægelse vil fremme eller søge at undgå sådanne konfrontationer – om de vil distancere sig eller forholde sig principielt solidarisk overfor hinandens forskellige aktionsmåder. En fælles afklaring er nødvendig, politiopbuddet bliver stadigt mere massivt ... " ('Jacques', en revolutionær aktivist fra Paris, oversat af julie / autonom infoservice)

Place de la République, d 9. april 2016:

Militante aktivister i kamp med de paramilitære politistyrker CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité)
Militante aktivister i kamp med de paramilitære politistyrker CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité)
  • En civilstrisser camouflerer sig som sympatisør til den anarko-syndikalistiske fagforening ved manifestation i Paris d 9. april 2016

                      _________________________

                  ”Nuit Debout”- oprøret breder sig

Den globale venstrefløj følger med store interesse med i Frankrigs nye oprørsbevægelse ”Nuit Debout”. Bevægelsen har allerede bredt sig fra Paris til mange andre franske byer. Blandt andet Marseille, Nantes og Orléans. Også i spanske og belgiske byer har ’Nuit Debout’ sat sine spor.

Et nyt håb er tændt i Frankrig – om dette franske forår kan forandre noget konkret, det vil tiden vise.

(julie/ autonom infoservice)

Relateret

autonom infoservice: Frankrigs venstrefløj atter i offensiven – på gaden

   _________

Nogle links