Repressionsbølge mod autonome projekter i flere tyske byer

Politiets ransagninger af en hel række autonome venstrefløjs-projekter varsler en ny bølge af repression mod det venstre- radikale miljø i Tyskland.

Angrebene på fristederne sker i for- længelse af gentrificeringen, som betyder at bykernerne omformes til rigfolkskvarterer, hvor megadyre ejerlejligheder, forbrug og indkøbs- zoner har første prioritet.

  • Den 30. april mobiliserer venstreradikale miljøer til en overregional demonstration i Hamburg, til forsvar for de selvforvaltede frirum. 

Ramt af ransagninger, rydningstrusler og allerede gennemførte rydninger er blandt andet folkekøkkenet i de tidligere bz’atte huse i Hamburgs Hafenstrasse, ungdomscentret ’Korn’ i Hannover, det bz’atte hus i Rigaer Strasse og nogle bogcaféer i Berlin samt ’Luftschloss-fabrik” i Flensburg og ´Schanzenhof” i Hamburg.

 

 Video fra rydningen af ”Luftschlossfabrik” i Flensburg, d. 3. februar 2016:

Hamburgs bystyre forsøger at smadre de basisdemokratiske projekter i bydelene

Selvforvaltede frirum i Hamburg er i den sidste tid blevet truet med rydning. Blandt andet det statsligt uafhængige flygtninge-infopoint ”Lampedusa-Zelt” og forskellige autonome projekter som det ”Kollektive Zentrum”  . Eller de er allerede blevet ryddet - som det selvforvaltede kompleks ”Schanzenhof”. (1)

Andre aktuelle tiltag er bystyrets

  • racistiske foranstaltninger, som bestemmer grænsen for, hvor mange flygtninge der må bo i de enkelte bydele,
  • politirazziaer i de fhv. bz’atte huse i Hamburgs Hafenstrasse for at finde ”illegale” flygtninge der,
  • det kommunale auktionsudbud af den subkulturelle “Golden Pudel Club” , som brændte ned den 14. februar 2016.

Dette er nogle af de helt aktuelle konflikter, som Hamburgs bevægelsesorienterede venstrefløj har med det socialdemokratisk-grønne bystyre.

___________________

Kollektive Zentrum (koZen) i Hamburg:

Kriminalisering af aktivister

Siden august 2016 kører en retsproces mod seks aktivister, der i forbindelse med ”Sqatting Days 2014” var med til at besætte og forsvare et hus i Breiten Strasse i Hamburg. (2)

Tre aktivister har efter anholdelsen været varetægtsfængslet i flere måneder. Alle seks bz’ere er anklaget for forsøgt mord på politifolk samt en sprængstof-eksplosion. Ifølge aktivisternes advokater, er politiets beskyldninger udelukkende et forsøg på at afspore fra den yderst brutale politi-indsats overfor bz’erne.

Video fra 2013 om Breitenstrasse 114 / 116 i Hamburg. Huset blev ryddet forrige år:

... og konfrontationer med politiet ifm. genbesættelse i november 2014:


           _______________________________

  • Aktivisterne bag demonstrationsinitiativet ”Byen tilhører os allesammen” i Hamburg, d. 30. april 2016, kommenterer den repressive praksis sådan:

Gennemtrumfningen af den sikkerhedsstatslige samfundsorden og videre- udviklingen af den repressive statslige praksis på alle niveauer, er sådan set intet nyt. Men i forbindelse med systemets kriseramte udvikling har repressionen nået et nyt stadie, som ikke bare rammer venstrefløjens organiseringer.

  • "Farlige zoner"

Etableringen af ”farlige zoner” i Hamburg – og nu også i Berlin – er blevet et statsligt redskab for selektiv kontrol af befolkningen. Med politimæssige data-registreringer af bestemte befolkningsgrupper bliver alle over en kam mistænkeliggjort.

  • "Fodboldstadioner som politiets 'eksperimentalområde' "

Repressionen mod f.eks. fodboldfans fører stadig hyppigere til varetægtsfængslinger. Som for eksempel af antifascisterne ’Valentin’ fra Bremen og ’Schubi’ fra Rostock. Fodboldstadioner er blevet en slags eksperimentalområde for opstandsbekæmpelsesteknikker.  I forlængelse af den ophedede sikkerhedsdiskurs bliver overvågningsmetoder, som for nogle år siden ville have vakt stærk modvilje i offentligheden, nu problemløst sat i værk.

  • Politiets ransagninger

Ransagningerne i Hamburg, som for eksempel sket i folkekøkkenet i Hamburgs Hafenstrasse, går hånd i hånd med strisseraktionen imod det bz’atte hus i Rigaer Strasse 94 i Berlin , ungdomscentret ”Korn” i Hannover   og rydningen af ”Luftschlossfabrik” i Flensburg.

Disse projekter er allesammen alternativer til den kapitalistiske normaltilstand. Af gode grunde undsiger de sig enhver statslig indblanding og kontrol. Den statslige politiks målsætning er – i takt med den moderne sikkerhedsstats perfektionering –  at kriminalisere og skræmme venstreradikale projekter, tilpasse dem – eller i sidste ende at smadre dem."

__________________________

Hele teksten og demo-opråb for den 30. april 2016 kan læses på tysk her: ”Breite Solidarität – die Stadt gehört allen!” 

(al. / autonom infoservice)

  • Demonstrationer imod bystyrets racistiske flygtningepolitik i Hamburg (Forstør ved at klikke på billedet) :

Noter

Links