Paris: ”Den nye storm på Bastillen!” – anno 2016

"Paris debout, souleve toi“  (Paris rejs dig – stå op/gør oprør)

Mobiliseringen imod Hollande-regeringens nye arbejdslov (”Loi Travail”) når den 14. juni 2016 et nyt højdepunkt. Denne dag vil  sociale bevægelser, venstrefløjen og fagforeninger i fællesskab gennemføre en central stordemo i Paris, der ledsages af strejker og virksomhedsblokader over hele landet. Der forventes hundredetusinder af vrede protesterende i Paris’s gader. Nogle medier omtaler det folkelige oprør som ”Den nye storm på Bastillen”.

* Internationalt demo-opråb * Tips til Paris-rejsende fra Skandinavien  

 • UPDATE. Indtryk fra demoen den 14. juni 2016 – se under ’KORTE INFOS’ 

 

Demonstranternes EM-2016:

________________ 

Internationalt Opråb:

Lad os alle tage til Paris d. 14. juni !

 

" Siden 9. marts har sociale revolter og politiske protester mod den nye arbejdslov rystet Frankrig. Formålet med loven er at gøre de franske lønarbejdere billigere for arbejdsgiverne, nemmere at udnytte og mere fleksible.

Der er nu gået 3 måneder med omfattende demonstrationer, strejker, blokader og sabotage i alle regioner af landet. På trods af brutal repression, hundredevis af sårede og fængslede etc.

Frankrig har været præget af massiv mobilisering og modstand i form af demonstrationer, blokader af fabrikker, universiteter, skoler samt strejker i så forskellige sektorer som jernbaner, luftfart, olieraffinaderier, atomkraftværker, elektricitetsværker, postvæsenet mm.

Regeringen svarer igen med forøget repression, de forsøger at knække modstanden med politiknipler og fortielse i de europæiske massemedier.  

Den nye arbejdslov er et fattiggørelses projekt, som har til formål at få os til at arbejde mere for en ringere løn, at tvinge os til at acceptere ethvert job med ussel løn, at kaste os ud i voksende prekaritet. Det der nu er på spil i Frankrig vedrører selvfølgelig alle europæiske lønrbejdere. Deres nye arbejdslov er et stærkt advarselssignal for alle lønarbejdere i Europa.

Derfor opfordrer vi alle, der kan til at deltage i demonstrationen i Paris d. 14. juni. Sammen vil vi skabe en offensiv demo, der klart markerer vores vrede og modstand mod disse forringelser af vores livsvilkår . Vores modstand mod kapitalen kender ingen grænser. "

(Forstør ved at klikke på billedet):  

 • Demo mod et socialdemokratisk medlemsmøde i Paris

Omkring tusind demonstranter fra forsk. politiske spektra, deriblandt en del faglige aktivister, demonstrerede den 8. juni 2016 foran den bygning i Paris’s 12. Arrondissement, hvor “Parti Socialiste“  (PS) diskuterede deres nye ”storartede” arbejdsmarkedslov. Tilstede på mødet var bl.a. premierminister Manuel Valls og arbejdsminister Myriam El Khomri  >>


 

____________________ 

Tips til

Paris-rejsende fra Skandinavien

 

 • Flere grupper over hele EUropa har meldt, at de vil deltage i demonstrationen den 14. juni i Paris. Især venstreradikale fra de antifascistiske og antikapitalistiske spektra mobiliserer til demoen. Der findes direkte mobiliseringsopråb fra Spanien, Belgien, Østrig, Schweiz, Italien. Også fra UK og Skandinavien har nogle grupper og enkeltpersoner meldt deres ankomst.

________________________

* Hvorfor deltage i den internationale demo i Paris?

- Et par afklarende spørgsmål & svar i forbindelse med den internationale demo i Paris d. 14.juni 2016

 • Hvad drejer det sig om den 14. juni i Paris?

- "Loi travail“ er ikke bare en national arbejdsmarkedslov for de-regulering af tidligere tiders tilkæmpede faglige rettigheder. Den er del af en generel proces, som foregår i hele EU. En proces, som skaber usikre arbejds – og livsvilkår uden faglige rettigheder og overenskomster. -Den 14. juni organiseres en landsdækkende aktionsdag imod den planlagte arbejdsmarkedsreform. Fra hele landet vil folk rejse til Paris for at deltage i demonstrationen. Der forventes mindst hunderedtusind mennesker.

 • Hvad er meningen med at tage til Frankrig – Hvad hjælper det?

- Solidaritet må omsættes til praksis! Demonstranterne vil glæde sig over enhver person (med undtagelse af højreekstremister!), der kommer fra udlandet for at støtte op om protesten på stedet. Du kan lære af protesterne, stemningen og gadekampene – og tage dine gjorte erfaringer med tilbage til din egen by, for at være med til at organisere protesterne mod nedskæringer og forringelser eller lignende dér.

 • Gadekampe? Bliver jeg nødt til at deltage i dem?

- Selvfølgelig ikke! Der vil blive organiseret en stor antagonistisk, militant venstreradikal blok, som med al sandsynlighed danner den forreste blok i den fælles demonstrationen. Der vil det komme til heftige konfrontationer med statens repressionsorganer. Hvis det ikke er noget for dig, kan du for eksempel gå med de basisorienterede fagforeninger. Her vil du ikke mærke ret meget til de kampe, der foregår foran, fordi demoen vil være kæmpestor.

 • Apropos sikkerhed i egne rækker ...

- Personer udenfor faste gruppesammenhænge og uden kendskab til fransk må passe på, hvis de deltager i den militante blok. Enkeltpersoner som forholder sig ”mistænkeligt” eller ikke deltager i aktioner og er ukendt for demonstranterne bliver tit omringet af en eller anden affinitygruppe og udspurgt om, hvem de er. Hvis man ikke forstår fransk, kan det let komme til misforståelser.

I sådanne situationer er det bedst, at man taler i sit eget sprog, så vil kammeraterne hurtig blive klar over, at det enten drejer sig om en turist eller en aktivist fra udlandet – og alt er i orden igen... 

_____________________________

* Om politiets adfærd i demonstrationerne

 

 • Konflikten mellem statsmagten og protestbevægelserne har også andre følger. Indtil videre er der meldt om over 1.000 sårede i konfront- ationerne med politiet. En 28-årig fotograf i Paris blev ramt i tindingen af et stykke metal fra en af politiets tåregas-granater – han lå i koma i flere dage. En strejkevagt fra fagforeningen CGT i den sydfranske provins Fos-sur-Mer ligger den dag i dag på hospitalet i koma efter en konfrontation med politiet.

I Paris kommer den største fare fra det paramilitære beredskabspoliti CRS (Compagnie Republicaine de Securite) og civilstrissere. Men ordensvagterne fra visse fagforeninger skal man også holde øje med. Rasende butiksindehavere, hvis ruder er blevet smadret, skal man heller ikke undervurdere. I byen Rennes har ansatte i en butik således gennembanket to demonstranter, fordi nogle møbler foran forretningen var blevet ødelagt under demonstrationen.

"Brigades Anti Criminalite" - BAC
"Brigades Anti Criminalite" - BAC

Normalt er CRS-korpset (har gråblå hjelme) snarere passivt ved selve demonstrationerne og de plejer blot at beskytte banker, ministerier etc. De fleste angreb fra CRS-korpset foregår med tåregas. De fleste offensive aktioner mod demoer bliver gennemført af ”Gardes Mobile” (har blå hjelme) eller CSI (har blågrå hjelme med blå striber).

De mest farlige politiformationer i forbindelse med demonstrationer er de civilt agerende grupper med betegnelsen "Brigades Anti Criminalite" - BAC (se billede tv.). De består af grupper på mellem ti og tyve kampsporttrænede strissere, som er specialiseret i bekæmpelse af større menneske- ansamlinger. De er udstyret med knipler og deler pr hold et gevær med gummikugle ammunition. De plejer at holde til i sidegaderne - bag CRS-politi formationerne - hvorfra de lynhurtigt dukker frem og anholder demonstranter.

OBS. Visse steder er der oprettet såkaldte ”Crowd-Control” – poster, der kontrollerer demonstranter på vej til demoer.

_____________________ 

Forholdet mellem faglige ordensvagter og den militante blok

Ved to demonstrationer i maj forsøgte demo-ordensvagter , de såkaldte ”Service d'Ordre” ("S.O") ,fra fagforbundene CGT og dets splittelse FO, at presse den militante blok ud af demonstrationen. ( I dårligste kommunistisk-parti tradition tilbage fra 1970’erne, hvor der udspandt sig hårde fysiske konfrontationer mellem ”Service d'Ordre” og den revolutionære 68-bevægelse..) Ligesom ved tidligere situationer lykkedes det heller ikke denne gang.

Ordensvagterne søgte efter deres mislykkede angreb på den venstreradikale blok beskyttelse bag CRS-enhederne. Det drejer sig konkret om, hvem der må gå forrest i demonstrationerne. Ved den sidste stor demo den 26. maj var der imidlertid ingen af den slags angreb fra faglige ordensvagters side. Grunden er , at den militante venstreradikale blok får stor tilslutning og sympati fra fagforeningsmedlemmer – og disse distancerer sig konsekvent fra sådanne overgreb fra CGTs og FOs ordens- vagter.

Andre ”Service d'Ordre” fra basisfagforeninger som SUD og det anarkosyndikalist- iske CNT anser udelukkende deres funktion som den at beskytte demonstranterne fra politi-overgreb. Samtlige venstreradikale organiseringer betoner dog sam- stemmende, at det så vidt muligt må undgås at der udvikler sig konfronttioner mellem demonstrationsblokkene indbyrdes, da det udelukkende tjener modstanderens side. 

 _________________

Opstillingen af demonstrationen den

14.juni 2016

 

MILI (Mouvement Inter-Luttes Independant) som er en af drivkræfterne bag koordineringen af den venstreradikale blok med de sociale bevægelser, autonome og anarkistiske grupper , opfordrer til at placere sig forrest på demonstrationen. Aktivisterne regner med, at blokken vil udgøre omkring 20.000 deltagere.

For dem som ikke vil deltage i blokken på grund af en overhængende fare for massive konfrontationer med statens repressionsorganer, anbefales det at deltage i blokkene fra de basisorienterede fagforeninger som SUD-Solidaire og den anarkosyndikalistiske fagforening CNT.

Traditionelt er fagforeningsblokkenes rækkefølge bestemt af deres medlemsstyrke: Først de socialdemokratiserede fagforeninger CGT, FO, derefter SUD og FSU (Lærer - og pædagogernes fagforening) og ved afslutningen CNT. Derefter kommer partierne og organisationerne.  

(autonom infoservice)

 • (Forstør ved at klikke på billedet):  

__________________________________

14. juni 2016 , kl. 13 fra Place d´Italie (demoen vil gå i retning af 'Hôtel des Invalides' ). Her er en oversigt over nogle før-demonstrationer: 

 • 9h30 : Manifestation du 78 à Versailles et départ collectif pour Paris
 • 9h30 : Assemblée générale interpro. de Saint-Denis
 • 10h30 : Assemblée générale des grévistes
 • 11h30 : Rassemblement universités et recherche, avant la manifestation
 • 12h00 : Rendez-vous des postiers en lutte, 11 bd de Port-Royal
 • 12h00 : Rendez-vous de Lutte Ouvrière, à la sortie du RER Port-Royal
 • 12h15 : Rendez-vous de l'université Paris-4 mobilisée - Métro Corvisart
 • 12h30 : Rendez-vous - collectif « Associations citoyennes » - 213 bd V. Auriol
 • 12h45 : Départ collectif du local de la CGT de l'Hopital Cochin
 • Point fixe d'Attac, 35 Bd. de Port Royal au dessus du pont de la rue Broca
 • Bientôt, d'autres rendez-vous d'organisations, ici sur Démosphère  

Nyttige kontakter & infos

København, d. 14. juni

"Vi omskriver fremtidens historiebøger!"
 • Tid & Sted: kl. 19 - 23, på Israels / Palæstina Plads
" På tirsdag vil vi eksperimentere med aktionsformer og overtagelse af byens rum. Duk op kl 19 på Israels Plads. Medbring campingstole, maling legetøj, kridt og alt du ellers skal bruge til at lave verden om! Der er ingen fast dagsorden. Alle idéer er velkomne. Vi har ikke svarerne. Vi ved ikke hvad den perfekte løsning er. Vi ved bare at noget er grundlæggende galt med den måde vores civilisation er organiseret og det er på tide at søge andre veje. Vi har ingen andre krav end en helt anden verden! D. 14 juni er der opfordret til at man aktionerer globalt imod uretfærdighed og ulighed. Opfordringen kommer fra Nuit Debout bevægelsen der siden 1. marts har organiseret oprør i Frankrig..."
Se på facebook
_________________________________________________________