”Vores anarkistiske sommercamp er en slags platform for bevægelsen”

Interview med en aktivist fra den årlige ”Anarchistische Sommercamp” i Østrig.

_________________________

Her fortæller han bl.a. om højrepopulismens dominans i Wiens arbejderkvarterer, om den statslige kriminaliseringsbølge i kølvandet af succesrige venstrefløjskampagner og om den lille men mobiliseringsduelige revolutionære venstrefløj i Alperepublikken...

 • " I de seneste år har der været nogle opsigtsvækkende retsprocesser rettet mod venstrefløjen. Oftest som en statslig ”reaktion” mod en forholdsvis vel- lykket kampagne udgående fra den radikale venstrefløj ..."

Interview

Den østrigske kammerat, vi lavede interviewet med, betegner sig som ”udogmatisk autonom aktivist og antifascist”. Han er aktiv i for beredelsesgruppen til den anarkistiske sommercamp - 2016 i Østrig, samt i en selv- organiseret kampsport gruppe. Han er 31 år og hans ’Nome de Guerre’ i interviewet er ”3C”.  

 

 • autonom infoservice: Kunne du kort fortælle om jeres aktiviteter som anarkister? Og selvfølgelig også om jeres projekt ”Sommer Camp – 2016“, der vil finde sted i nærheden af Wien?

”3C”: Vores gruppe er blevet dannet med det formål at organisere dette års internationale camp for anarkister og venstreradikale. Disse sommer camps har i Østrig eksisteret i 10 år og hvert år bliver det organiseret af en anden forberedelsesgruppe. Medlemmer fra tidligere forberedelsesgrupper giver sommetider en rådgivende hånd, men alt det praktiske arbejde bliver hvert år gjort af en ny gruppe.

- Disse sommer camps har den funktion at danne en slags platform for bevægelsen. Hvor der kan snakkes om mere dybtgående, principielle spørgsmål hinsides den møjsommelige politik i hverdagen og hvor der er meget rum til at lære hinanden at kende i en afslappet atmosfære.

- Derudover bidrager vores sommer camps til en internationalisering af bevægelsen, da der plejer at deltage en del udenlandske aktivister. 

          _____________________

 • ”Vi eksperimenterer også med organisationsformen...”

- En anden funktion ligger i den praktiske erfaring med en selvorganiseret og hierarki fri hverdag. Sommer lejrenes varighed er som regel lidt over 10 dage. Deltagerne organiserer i fællesskab hele forløbet, inklusiv rengøring, indkøb, madlavning. Forberedelsesgruppen gør sig mindst muligt bemærket under campen. I stedet for skal alle deltagere bidrage i det organisatoriske forløb.

" Samtiden skal ikke stille spørgsmål til fremtiden. Den skal stille krav! " (Erich Mühsam)
" Samtiden skal ikke stille spørgsmål til fremtiden. Den skal stille krav! " (Erich Mühsam)

- Vi eksperimenterer også med selve organisationsformen. I modsætning til mange andre venstrefløjscamps, vil vi ikke have nogen daglige organisations- møder. Således bliver organiseringen af campen afviklet ved hjælp af lister og selvfabrikerede plakater. Dette fører til mere fritid i stedet for endeløse plenums- møder.

Oplevelsen af en fungerende selv- forvaltet struktur med op til 200 mennesker skal virke inspirerende og formidle deltagerne en konkret fornemmelse af et ikke-hierarkisk fællesskab i et befriet samfund. Og samtidig skærpe bevidstheden om de mulige problemer organiseringen af frie samfundsrelationer medfører. 

 

 • autonom infoservice: Mærker I noget i jeres politiske og sociale hverdag til den nuværende højreorienterede polarisering af situationen i landet? For eksempel i form af tiltagende overvågning og kriminalisering?

”3C”: Ja, vores hverdag er stærkt præget af det. Men mest i de ”små”, i de dagligdags gøremål. Østrig har en stærk højrepopulistisk bevægelse -  FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs). Det er et etableret ekstremt højrefløjsparti, som også har været del af en regering. Derudover har neo-fascistiske grupper som for eksempel ”Identitäre” (1) fået en vis opblomstring.

- I de seneste år har der været nogle opsigtsvækkende retsprocesser rettet mod venstrefløjen. Oftest som en statslig ”reaktion” mod en succesrig mobilisering udgående fra den radikale venstrefløj. Ved samtlige større anlagte kriminaliseringer var der forud gået en større og forholdsvis vellykket kampagne.

Nogle eksempler:

- Militante dyrebeskyttelses aktiviteter: En serie af anslag mod jagtobjekter og dyrefabrikker med høje materielle skader, resulterede i en skueproces mod dyreværnsaktivister.

- De omfattende studenterprotester: ”Die Uni brennt” (se billeder nedenfor) blev efterfulgt af en proces med anklager om ”brandstiftelse mod et Arbeitsmarktservice / jobcenter” (2). 

(Forstør ved at klikke på billedet): 

- Den militante antifascisme: Protesterne imod de højreekstreme korpsstudenter og ”Wiener Korporationsring” – ballen (3) blev besvaret med hård statslig repression. Man forventede at en række antifa-grupper ville blive anklaget for at være ”kriminelle organisationer” , men indtil dato er det ikke blevet til konkret anklager.  

- Efter min vurdering har disse kriminaliseringer ikke i noget at gøre med den fremturende højrepopulisme. Ironisk nok har der ikke været nogen større kriminaliseringsforsøg mod venstrefløjen, da FPÖ deltog i regeringen. Det er snarere den ”normale borgerlige” stats reaktionsmønster på tiltagende aktiviteter fra venstrefløjens side.

- De som er ansvarlige for den aktuelle kriminaliseringsbølge (politiledere, politikere, kapitalrepræsentanter) har for de flestes vedkommende ingen højrepopulistisk baggrund, men kommer fra det etablerede konservative spektrum. 

 • Billeder fra protesterne mod WKR-ballen i Wien, d. 30. januar 2015 (Forstør ved at klikke på billedet):  

__________________________

”Højrepopulisterne har stort set overtaget den tidligere socialdemokratiske dominans i arbejderkvarterene”

 • autonom infoservice: Er der tale om en tiltagende fremmedfjendtlig grundholdning mod ’anderledes udseende mennesker’ i Wiens bydele (ialt har Wien 23 ’Bezirke’) med en større immigrant-andel ? 

”3C”: Ja, helt afgjort. Især i arbejderkvarterene. FPÖ har fået deres bedste resultater i de traditionelle arbejderkvarterer – og partiet agerer også først og fremmest her. Højrepopulisterne har stort set overtaget den tidligere socialdemokratiske dominans blandt arbejderne. Folk har angst for terror og voldtægt – og de er blevet bildt ind, at truslen kommer fra såkaldte ”uciviliserede” udlændinge og immigranter.

- Det er naturligvis absurd, fordi Østrig har aldrig været mål for islamistiske terror- anslag og har derudover en yderst ringe kriminalitetsrate. Alligevel er angsten for især muslimske immigranter vokset stødt gennem de senere år.

 • autonom infoservice: Hvordan vurderer du/I situationen for den aktive, revolutionære venstrefløj? (Altså diverse socialrevolutionære initiativer, syndikalistiske –, antifa -, feministiske -, gender, og frirumsprojekter, selvforvaltede mødesteder, folkekøkkener, info-bogcaféer, ... you name it)

”3C”: Østrig har en etableret men gennemgående ikke særlig stærk venstreradikal bevægelse. Der findes en meget udpræget strukturel forskel mellem by og land. Hovedstaden Wien er centrum af bevægelsen, men mindre, regionale byer som for eksempel Graz, Linz og Wels har også deres venstrefløjsmiljøer.

- Bevægelsen har tætte forbindelser til og organisatoriske paralleler med Tyskland, men er dog i det hele taget ”mere rolig og mindre militant”. Med de andre nabolande er der et betydeligt mindre udviklet samarbejde. Jeg vil tro, at grunden først og fremmest er de sproglige hyrdler.

- Der findes et etableret og aktivt antifa-miljø og et tilsvarende Antiracistisk / Refugee support spektrum og et stort Queer-feministisk miljø. De eksisterende subkulturelle mødesteder præsterer et kontinuerligt alternativt kultur arbejde. Derudover findes der nogle politisk definerede anarkistiske grupper.

- Generelt kan man sige, at vi kender hinanden indenfor venstrefløjen og er ofte gennem informelle venskaber forbundet med aktivister fra andre spektra.

(Forstør ved at klikke på billedet): 

          _____________________________

 • "Der ikke findes nogen syndikalistiske grupper eller organisationer på arbejdspladserne i Østrig..."

- I Tyskland er der en række tiltag til overregionale alliancer ('Ums Ganze', 'Interventionistische Linke', '3A', 'Föderation Deutschsprachiger Anarchistinnen' etc.), - lignende organisationsforsøg mangler i Østrig.

- Tankevækkende er det også, at der ikke findes nogen syndikalistiske grupper eller organisationer på arbejdspladserne i Østrig. Det har ikke altid været sådan ... 

Den eneste undtagelse er de statslige subventionerede studenterorganisationer. På universiteterne er der stadig væk et sted for stærk forankrede venstrefløjsaktiviteter. Studenternes repræsentationsorganer er således domineret af venstrefløjen.

 • autonom infoservice: Vi har fulgt lidt med i fremkomsten af et nyt venstrefløjs basisinitiativ ved navn ”Aufbruch”. Hvad mener du/I om dette projekt? Er det et seriøst forsøg på samling af venstreorienterede, system-antagonistiske kræfter? 

”3C”: Vi har ikke deltaget i Aufbruch-konferencen og kan derfor ikke bedømme det. Jeg går ud fra, at konferencens deltagere først og fremmest kommer fra miljøer af skuffede socialdemokrater og kommunister.

I det anarkistiske miljø har det ikke haft noget resonans. Indtil nu har Aufbruch organiseret en ret stor konference, men derefter ikke sat nogen bemærkelsesværdige aktiviteter i gang.

'Aufbruch' - initiativet i Wien, juni 2016
'Aufbruch' - initiativet i Wien, juni 2016

- Desværre er disse miljøer generelt set meget svage, når det drejer sig om at fremstå som reel mobiliseringskraft. Skønt der i dette miljø delvis findes mangeårige partistrukturer, så mangler der udadvendte mobiliserende aktiviteter. Jeg tror, at Aufbruch er et hæderligt samlingsforsøg, men indtil nu har det ikke vist nogen konkrete resultater. Man må afvente, om der sker noget fremover.

- Paradoksalt nok, har den løst organiserede anarkistiske og autonome bevægelse i Østrig vist, at den er betydeligt bedre i stand til at mobilisere. Men det skal også siges, at den autonome bevægelse langt fra har reel samfundsmæssig betydning.

 • autonom infoservice: Har du en supplerende kommentar? 

”3C”: Folk er meget velkommen til det anarkistiske sommer camp i Østrig 2016! Den vil finde sted den 12. – 21. august 2016. Løbende infos fås via vores hjemmeside . - Libertære hilsener fra Østrigs ´Anarchistische Sommer Camp Vorbereitungsteam´!

 • autonom infoservice: Tusind tak for interviewet!

(Interviewet er lavet af autonom infoservice, juni / juli 2016). 

 • (Forstør ved at klikke på billedet):  

_____

Noter

1) "Wer sind die Identitären?" - Interview mit Andreas Peham vom ´Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes‘ (DÖW) über die politische Ideologie und die Hintergründe der Identitären.  > Demo gegen identitären auf YouTube 

 

2) J.A.I.B – AMS4 zweiter Prozesstag, hos "Kaleidoskop – anarchistischer Freiraum“  & Kaleidoskop aktuell

3) ”Wiener Korporationsring” – WKR bal. Se autonom infoservice: Wien: Europas yderste højrefløj danser vals ved ”Akademikerball”  

 

 

                      _______________________________________________

Appeal for the Anarchist Summer-Camp 2016     * 12. to 21. August in northern Lower Austria

 • The period for the registration of workshops: 30.06.2016
 • Program & Contens here
 • Contact: acamp2016@autistici.org

When – Where – How

The A-Camp 2016 will take place in the north of the Austrian province of Upper Austria from August 12 to 21. We are glad if you have time at the beginning or end to help us set up the camp and dismantle it.

In the middle of July we will put the address of the camp and information about how to get there online. Cars are not allowed on the campground, but there will be parking possibilities nearby.There is no fixed contribution to the camp.

About 8 Euros per person and day will allow us to cover the costs of the infra- structure and food. If you cannot pay that much, this is no problem. If you can pay more out of solidarity, please do so.

Bring a tent, sleeping bag, blankets, and your own table ware (there is no available at the camp!). It can get cold during the nights – warm cloths and rain shelter are absolutely advisable! A bike is useful (e.g., for driving into town).

 

English * Deutsch * Español * Čeština * Français * Other languages

_________________

Relateret