”Den bolivianske justits er korrupt og kønsdiskriminerende”

Interview med Maria Galindo fra det anarkofeministiske kollektiv ”Mujeres Creando”

_______________________

Vi kræver afpatriarkatisering, idet vi støtter den ulydighed, som udgår fra de indigene kvinder selv. Med det formål at støtte disse kvinders kamp mod den patriarkale dominans i den indigene verden.

Det er former for ulydighed, som først og fremmest går ud på, at kvinder kræver at blive hørt, når det drejer sig om deres eksistentielle rettigheder ...

 

(Forstør ved at klikke på billedet):

         _________________

  • INTERVIEW med den bolivianske anarkafeminist Maria Galindo

Maria Galindo (født 1964) underviser i sociologi på universitetet i San Andrés. Hun er forfatter og radio / TV-vært. 1992 var hun med til at grundlægge det anarkofeministiske kollektiv ”Mujeres Creando” , som med avisen ”Mujer Pública”, gadeteater og direkte aktioner kæmper mod seksuel vold og homofobi. Et  opgør med den traditionelle venstrefløjs konservative holdning til seksualitet og kvinderettigheder.

  • Du har fremlagt en ”afpatriarkatiseringstese”. Hvad betyder det konkret?

Maria Galindo: At kolonialismen er ikke kun en magtrelation mellem en del af verden, som udbytter og slavebinder en anden del af verden. Kolonialismen er kun mulig pga. undertrykkelsen af kvinderne. Set i denne sammenhæng kan man altså ikke afkolonisere under at afpatriarkatisere.

  • Har regeringen under ledelse af partiet ”Bevægelse mod socialisme” (MAS) omsat dette til realitet ?

Maria Galindo: Det eneste regeringen har gjort ift. min tese, er at kopiere den og grundlægge Statssekretariatet for afpatriarkatisering – for at skabe forvirring. For MAS-regeringen er det kun et retorisk spil.

- Afpatriarkatiseringstesen er ikke statens, den er tværtimod vendt imod staten. Den tager udgangspunkt i det historiske moment, som kvinder i Bolivia og i hele Latin- amerika befinder sig i.  

  • Hvad er det for et historisk moment ?

Maria Galindo: Det er et moment kendetegnet af rebellion mod et væld af magt- strukturer og mod koloniseringen af vores kroppe og vores liv. Som eksempel kan nævnes kampen mod kriminaliseringen af abort. Dette er en af mange kampe for afpatriarkatisering.

- Denne kamp har MAS-regeringen bremset, fordi den ikke er i overensstemmelse med ”Pacamama” (Moder Jord) og derfor betragtes som fjendtlig indstillet overfor den indigene befolknings verdensanskuelse – hvilket absolut er forkert.

- Vi kræver afpatriarkatisering, idet vi støtter den ulydighed, som udgår fra de indigene kvinder selv. Med det formål at støtte disse kvinders kamp mod den patriarkale dominans i den indigene verden. Det er former for ulydighed, som først og fremmest går ud på, at kvinder kræver at blive hørt, når det drejer sig om deres eksistentielle rettigheder.

_____________________

”Kvinder værdsættes kun pga. deres reproduktionsfunktion og derfor synes vi, at denne moderskabsbonus er en fornærmelse mod kvinder”

  • Hvilke forandringer er der sket for kvinder i de ti år præsident Evo Morales’s regering har siddet på magten ?

Maria Galindo: Der er sket tre væsentlige forandringer:

- For det første har man indført den såkalte Juana-Azurduy-moderskabsbonus for nybagte mødre, som indtil barnets 2. leveår får udbetalt op til 2.000 Bolivianos ( = ca. 1.900 D.kr). For at få udbetalt denne bonus må kvinderne gennemgå prænatale undersøgelser, føde i offentlige hospitaler og indvilge i diverse undersøgelser af deres baby. Kvinder værdsættes kun pga. deres reproduktionsfunktion og derfor synes vi, at denne moderskabsbonus er en fornærmelse mod kvinder.

- Det andet element er ligestillingen i den politiske repræsentation. Det er noget, som propaganderes fra organisationer som FN og Verdensbanken og er hel i forlængelse af den herskende økonomiske liberale politik. Det eneste Morales har gjort er at forhøje andelen af kvinder i de politiske repræsenstationer fra 30 til 50 %. 

Det kan lyde som et fremskridt, men når man tænker på, at det er del af den økonomiske liberale politik, viser der sig et andet billede. I denne kontekst kan kvinder ikke eksistere som autonome subjekter, men kun styrke og fuldstændiggøre statens patriarkale visioner.

Anarko-feministisk tidsskrift "Mujer Publica"
Anarko-feministisk tidsskrift "Mujer Publica"

___________________________

”Fattige kvinder, der ikke har råd til en advokat har slet ikke tilgang til justitsapparatet”

- Det tredje element er lov nr. 348 som blev vedtaget for at sikre, at kvinder kan leve et liv uden machistisk vold. Siden 1980 har der eksisteret en lov mod vold i hjemmet. MAS-regeringen har erstattet denne lov med en ny, som indeholder vigtige aspekter – for eksempel anerkendelse af forskelllige former for vold.

I denne nye lov bruges også betegnelsen femizid og det er noget nyt. Loven definerer alle former for machistisk vold som en forbrydelse. Men fattige kvinder, der ikke har råd til en advokat har slet ikke tilgang til justitsapparatet... 

  • Protestaktion mod den katolske kirkes anti-abort propaganda i La Paz:

__________________________________

Sidste år blev der registreret 130 mord på kvinder. Statistisk set betyder det, at der i Bolivia myrdes en kvinde hver tredje dag”

  • Spiller strukturelle problemer i den bolivianske justist en rolle ?

Maria Galindo: Den bolivianske justits er korrupt og kønsdiskriminerende. I straffe- sager hvor kvinder har været ofre for patriarkalsk vold, må kvinden bevise sin ”uskyld”, ”sin upåklagelige livsførelse” for ikke at blive betragtet som medskyldig.

- Dertil kommer, at staten ikke efterforsker sådanne sager og kvinder selv må betale skyhøje gebyrer for private undersøgelser. I en sådan justits vil kvinder aldrig opleve en retfærdig behandling.

- Vi lever i undtagelsestilstand. Sidste år blev der registreret 130 mord på kvinder. Statistisk set betyder det, at der i Bolivia myrdes en kvinde hver tredje dag. Der blev fældet dom i mindre end 10 % af disse tilfælde. En kvindes liv er ikke så meget værd, og hvis kvinden oven i købet er fattig, er hendes liv endnu mindre værd.

Der findes ikke adækvate betingelser for at gennemføre autopsi undersøgelser. Derfor siger vi, at kvindemord er en statslig forbrydelse. Fordi staten garanterer, at forbryderne ikke straffes. Og når vi siger det så tydeligt, betyder det , at vi stigmatiseres.

- Det hedder sig, at vi er forrykte, vi er radikale, vi er højreorienterede. Men vi er feminister, vi er del af venstrefløjen og vi arbejder for en reel samfundsmæssig transformation. Og der er yderligere et problem: De fattigste i Bolivia er unge mødre med børn, hvis fædre slet ikke påtager sig noget ansvar. I forhold til dette er der intet, som har forandret sig.

____________________________

”Seksualoplysning er et ukendt begreb i Bolivia”

  • Er det regeringens ansvar ?

Maria Galindo: Seksualoplysning er et ukendt begreb i Bolivia. I 2010 blev der gennemført en uddannelsesreform og seksualoplysning blev ikke nævnt med et eneste ord. Det er en af grundene til, at kvinder ikke formår at udvikle sig i en autonom seksuel frigørelsesproces og dermed opnå kropslig souverænitet. Ud- dannelsessystemet støtter ikke unge kvinder i dette.

- Derudover er det regeringens ansvar, at bekæmpe diskrimineringen af kvinder. Hvis kvindelige skoleelever bliver gravide, bliver de stigmatiseret, isoleret og måske ligefrem udvist af skolen. En mand, som ikke er en ansvarsfuld far, er højst forpligtet til at betale 300 Bolivianos (knap 300 D.kr) om måneden – hvis overhovedet.

- Hvis det forholdt sig anderledes, måtte manden overveje det nøje, før han forlangte at kvinden gennemfører svangerskabet. En gængs form for mandlig dominans er det jo, at forlange at kvinden gennemfører sit svangerskab og føder barnet, for manden udemærket ved, at kvinden så vil have mindre tid til sig selv, bliver afhængig, sårbar etc. Derfor tror jeg, at regeringen også har et medansvar her.

  • Ville et regeringsskifte forandre noget i kvinders livsvilkår?

Maria Galindo: Med MAS-regeringen går det ikke godt for kvinder i Bolivia. Men med andre regeringer, for eksempel en højreorienteret regering, som ønsker et tilbage- skridt i neoliberalistisk retning, ville det være endnu værre for kvinder. Hvad har vi at tabe? Tid, glæde og ressourcer! Men dem vil vi ikke give bort. Jeg tror ikke, at regeringen tager de problemer, jeg har nævnt her alvorligt.

_________________________________

”Vi skal tilkæmpe os autonome, sociale rum med kollektiv selvforvaltning”

  • Hvilke løsninger peger ”Mujeres Creando” på ?

Maria Galindo: Jeg tror, at i Latinamerika er det meget vigtigt, ikke at lade sig indkoopere af regeringspartier – istedet skal vi tilkæmpe os autonome, sociale rum med kollektiv selvforvaltning. Samfundet er mere end staten, og derfor kan civil- samfundet tilbyde mange flere og bedre lønsinger end staten kan.

_______________________________ 

Interviewet er oprindelgt bragt i det tyske ugemagasins ”Jungle World” nr. 30, juli 2016. Oversat og let forkortet af ikh./ autonom infoservice