USA: Interview med Green Party’s præsidentkandidat Jill Stein

I et interview fortæller Jill  Stein  hvad hun vil gøre, hvis hun mod alle odds bliver valgt til præsident den 8. november 2016.

Nøgletemaer er immigration, udenrigspolitik, indførelse af en landsdækkende mindsteløn, klimapolitik, ... 

              ______________________________

 • “ Vi må stoppe angrebene på retten til et privatliv, på ytringsfriheden, på det fri internet og sætte en stopper for krigen mod whistleblowers. Vi kræver frihed til de politiske fanger – blandt andet Leonard Peltier, Mumia Abu Jamal, Chelsea Manning, Julian Assange, Edward Snowden, Jeffrey Sterling, og Edward Pinkney, hvis eneste “forbrydelse” består i, at han protesterede mod, at Whirlpool Corporation stjal fra de offentlige ressourcer i Benton Harbor, der er en af de fattigste communities i USA."

Citat fra Jill Steins tale på Green Party National Convention, 6. august 2016

 

 

        _____________________

Jill Stein anholdes ifm en klima protestaktion
Jill Stein anholdes ifm en klima protestaktion

   INTERVIEW

 • Jill Stein blev interviewet af VOX Media. 

Noget af det første Jill Stein nævnte var, at hun ville slette studiegælden på 1,3 trillioner dollars og at hun med øjeblikkelig virkning ville sætte en stopper for al ny infrastruktur med brug af fossile brændstoffer.                       
(Vi har oversat dele af interviewet)

Immigration

 • I 2012 foreslog The Green Party, at der kunne udstedes midlertidige visa til alle de mexicanske statsborgere, som ønsker at komme til USA og arbejde med legal status. Bernie Sanders var imod dette forslag, fordi han mente, det ville presse lønningerne i USA. Mener du, at en øget immigration fra Mexico vil presse lønningerne for amerikanske arbejdere?

Jill Stein: Nej. Jeg tror, der er mange faktorer, som presser lønningerne nedad – f.eks. flytningen af jobs til andre dele af verden, de koncerndikterede handelsaftaler, Wall Streets dereguleringer, som sælger ud af vores communities og vores jobs, så   9 millioner jobs er forsvundet.

- Det er de store trusler mod jobs og lønninger i dette land. Vi skaber selv denne flygtningestrøm og når de kommer hertil kriminaliserer vi dem. Skam over os!

 • Hvordan forestiller du dig denne immigration? Skal de immigranter som kommer hertil med korterevarende arbejdstilladelse have lov til at blive i USA permanent? Hvad skal der konkret ske, når de kommer hertil?

Jill Stein: Det kan jeg ikke svare dig på helt konkret. Forslaget er kommet fra vores parti, men det er ikke del af præsidentvalgkampagnen. Det er altså ikke del af min platform op til valget. Men jeg vil sige et par generelle ting om vores politik på området:

- Vi går ind for legalisering og mener, vi må skabe en vej ind i legaliteten for alle de immigranter, som altid har været del af vores økonomi, vores communities og vores kultur. Vi skal fejre immigranterne – vi er så at sige alle immigranter i dette land.

- Derudover må vi gøre noget ift. flygtningekrisen. Først og fremmest må vi holde op med at skabe årsagerne til denne krise, som blandt andet skyldes NAFTA, der har taget arbejdet fra millioner af landmænd og fabriksarbejdere syd for grænsen.

__________________________

"Vi skaber denne flygtningsestrøm – og når de kommer hertil bliver de kriminaliseret..."

- Vi fremmer også immigrationskrisen med den såkaldte ”war on drugs”, som har kostet 100.000 mennesker livet i Mexico gennem de seneste 6 år – det skaber en strøm af flygtninge. Og ved at vælte demokratier i andre lande – i særdeleshed Guatemala, Honduras og El Salvador — ved at støtte kup som f.eks. Hillary Clinton gjorde det i Honduras. Dødspatruljer, som vi har delvist uddannet, og invasioner af andre lande.

- Vi skaber denne flygtningsestrøm – og når de kommer hertil bliver de kriminaliseret, anholdt, deporteret og på alle måder chikaneret. Det er en skændsel. Vi siger: Lad os løse immigrationskrisen – lad os tage fat på årsagerne til den og gøre noget ved det.

 • Betyder det, at dit forslag er anderledes end det, Green Party fremsatte I 2012 ?

Jill Stein: Det stemmer.

 • Vil det sige, at du ikke går ind for at give midlertidige arbejdsvisa til mexicanske statsborgere?

Jill Stein: Som jeg nævnte før, har det ikke været del af min valgkampagne, så jeg har ikke rigtig taget stilling til det. Der er problemer forbundet med midlertidige visa til immigranter – der er ulemper ved det, fordi de med midlertidige visa bliver andenrangs borgere. Det er grunden til, at vi går ind for fuldt statsborgerskab til immigranter, som har været her længe. Det er det, sagen drejer sig om. 

Udenrigspolitik

 • Donald Trump vakte mildest talt opmærksomhed, da han sagde, at han ikke synes at USA skal leve op til sine forpligtelser i henhold til NATO, i tilfælde af at Rusland foretager sig illegitime ting i Østeuropa. Har Trump en pointe her? Skal vi genoverveje vores forpligtelser til intervention iflg. NATO alliancen ?

Jill Stein: Hvad NATO angår, synes jeg, det er blevet en blindgyde for en demokratisk proces, når det drejer sig om, hvor vidt vi skal involvere os i krig eller ikke. Vi bruger NATO som en undskyldning – ikke kun til at vige uden om Kongressens ansvar for at vedtage krigsbudgetter, men NATO bruges også til at vige uden om FN og international lov, som siger, at vi ikke kan gå i krig, med mindre en nation er specifikt og direkte truet.

- Men iøvrigt synes jeg, det er yderst problematisk, at USA blander sig i andre folks krige – især når vi ikke selv er truet – jeg tror slet ikke, at amerikanerne går ind for det. Jeg mener, vi må være klar over NATOs rolle, for NATO er med til at skabe en mere farlig verden lige nu, hvor NATO omringer Rusland med missiler, atomvåben og tropper.

- Hvordan ville vi have det, hvis Rusland opstillede tropper langs vores grænser? Og missiler og atomvåben? Det er ikke sådan en verden, vi har brug for. Det var faktisk USA under ledelse af Bill Clinton, som trak sig ud af ”The Anti-Ballistic Missile Treaty”, som er en af hjørnestenene for nedrustning af atomvåben.

- Og Barack Obama satte gang i et nyt atomvåben kapløb ved at investere en trillion dollars over de kommende årtier i en ny generation af atomvåben.

 • Så hvis du var præsident, ville du prøve at beskytte Østeuropa fra russisk aggression?

Jill Stein: Vi ville sørge for, at en russisk aggression slet ikke opstår, fordi vi ville engagere os i en fredsproces, hvori vi ville agere via dialog og diplomati.

________________________

"Ja, det er sandt, at Rusland overtræder menneskerettig- hederne , men ved du hvad? Det gør vi også..."

 • Er USA skyld i den aktuelle russiske aggression?

Jill Stein: Tja, russisk aggression – hvordan præcis? Spørgsmålet om Krim og Ukraine er meget komplekst. Ukraine har historisk set været en del af Rusland i en lang periode, og vi ved, at der var disse samtaler med Victoria Nuland om planlægning af kuppet og hvem der skulle overtage magten.

- Ham de ved kuppet indsatte som præsident, med støtte fra USA og CIA , er ikke nogen løsning. Regimeskift er noget, vi må være meget forsigtige med. Og det der har fundet sted i Ukraine er meget urovækkende med så stærk en atommagt som nabo.

- Så jeg siger: Lad os holde op med at lade som om, det er en strid mellem de gode og de onde. Det er en kompliceret situation. Ja, det er sandt, at Rusland overtræder menneskerettighederne , men ved du hvad? Det gør vi også.

- Vi må forholde os som mennesker og starte en dialog om denne situation, der er en trussel mod os alle. Vi må sætte os ned og finde veje til at komme fremad med dialog og diplomati, som sikrer mere stabilitet, sikkerhed og skaber en verden, som ikke går under i flammer.  

Minimumsløn

 • Du har argumenteret for en national minimumsløn på 15 dollars i timen. Hvor højt ville du sætte den, hvis du kunne?

Jill Stein: Jeg er ret sikker på, at en minimumsløn på 15 dollars i timen vil være overordentlig gavnlig for vores økonomi. Små forretninger vil måske blive presset     af det, men det bliver der kompenseret for, da deres indtægter vil stige som følge af øget købekraft. Vi ved, der er balance i det, hvis vi beslutter en minimunsløn på 15 dollars i timen. Flere undersøgelser har bekræftet dette.

- Men hvis vi ville regulere lønningerne i overensstemmelse med den økonomiske vækst, så burde minimumslønnen snarere være 20 eller 22 dollars i timen. Det er det, lønarbejderne fortjener. Men jeg vil ikke indføre det lige nu. Jeg ville starte med 15 dollars og hæve den langsomt fra det niveau.

 • Men anerkender du, at en højere minimumsløn påvirker beskæftigelsen?

Jill Stein: Ja, helt sikkert. Derfor skal vi ikke nøjes med kun at hæve minimums- lønnen. Vi skal sørge for, at sygeforsikring ikke bliver en økonomisk byrde for de små forretninger; derfor har vi brug for et fælles sundhedssystem for alle.

- Vi skal sørge for, at pengene til sundhedssektoren bruges til behandling og sund- hedsfremmende foranstaltninger, ikke til papirnusseri og bureaukrati. Vi har brug for offentlige banker, som finansierer lån – næsten rentefrie lån – som f.eks den offentlige bank i North Dakota gør.  

Global opvarmning

 • Hillary Clinton siger, at hun som præsident vil tage alle de skridt som er nødvendige for at stoppe den globale opvarmning . På hvilket område går hun ikke langt nok, efter din mening?

Jill Stein: Hun ser ikke krisen i øjnene. Vi har brug for en løsning, der er lige så omfattende som den krise, der vælter ned over os. Det er en krise, som kan betyde afslutningen på vores civilisation og nyere studier siger, at dommedag kommer nærmere hele tiden. De nyeste undersøgelser siger år 2050.

 • Hvad er det, du vil gøre anderledes end Clinton lover hun vil gøre?

Jill Stein: For det første vil jeg vælges med en bred basis , som også bringer grønne og progressive demokrater ind i Kongressen – og således vil jeg have et helt andet bagland at agere ud fra.

- Med vores Green New Deal vil vi skabe 20 millioner nye jobs. Jobs som er fokuseret på 100 procent ren bæredygtig energi i år 2030. Det betyder stop for alle fossile brændstoffer og atomkraft, lige nu – idag. Hvordan gør vi det ? Vi har et bureau kaldet 'Environmental Protection Agency'  (EPA), som ikke blot skal beskytte miljøet, men også vores sundhed.

- Hvis du kigger på data, står det klart, at den største trussel mod vores helbred er klimaforandringerne og den globale opvarmning. Det drejer sig ikke bare om vores helbred, det drejer sig om vores overlevelse, som er på spil om få årtier.

- Så du kan bruge EPAs autoritet til at sikre, at diverse tilladelser og begrænsninger er i overensstemmelse med vores liv og vores overlevelse. Således vil vi sikre, at ny energi kun produceres som bæredygtig energi og de energiformer, der er en trussel mod vores liv og helbred afskaffes øjeblikkeligt.

Jill Stein aktionerer sammen med indianske aktivister imod "Dakota Access Pipeline"
Jill Stein aktionerer sammen med indianske aktivister imod "Dakota Access Pipeline"

- Men det vi først og fremmest har brug for,   er organisering blandt progressive kræfter. Det er lykkedes sociale bevægelser at stoppe 'The Keystone Pipeline', vi har indtil videre sat en stopper for 'Trans Pacific Partnership'  (TPP), to gange har vi stoppet en privatisering af internettet .
Når vi mobiliserer, og virkelig forstår krisens karakter, så kan folket ikke standses.  

___________________________ 

(Interviewet med Green Partys præsidentkandidat Jill Stein er fra 14.september 2016. Oversat og forkortet af autonom infoservice. Hele interviewet kan læses her: VOX: ”A conversation with Jill Stein: whatthe Green Party candidate believes” ). 

Links

Green Party’s valgkampagne

Note

USA’s udemokratiske valgsystem: Ved præsidentvalget gælder reglen om flertal i de enkelte forbundsstater: Den som vinder flertallet af stemmerne i den enkelte forbundsstat vinder samtlige af statens valgmænd. Til kongressen er der udelukkende tale om direkte kandidater, ingen listevalg. Der er 538 delegerede på valg ved hvert præsidentvalg. Kandidaterne skal have mindst 270 delegerede for at blive præsident.

Partier og kandidater fra partier udenfor republikanerne og demokraterne har næppe en chance. I nyere tid er det kun to gange lykkedes for sådanne ”tredje parti” - kandidater at få indflydelse på det samlede valgresultat: Perot 1992 og Nader 2000 (Han fik ialt 2.882.000 stemmer). Siden da sørger begge de to store partier for, at andre partiers kandidater udelukkes fra f.eks. TV-debatter med præsidentkandidaterne.  


________

Relateret

autonom infoservice:

Kommentar schreiben

Kommentare: 0