Venstrefløjsportalen Modkraft lukker

Mediesyndikatet Monsun, der ejer internetportalen Modkraft, meddelte søndag i en mail til medarbejdere, frivillige og venner af mediet, at Modkraft lukker omkring 1. februar 2017.

" Med mindre der falder penge og de helt rigtige mennesker ned fra himlen til at drive projektet videre, må Modkraft lukke i meget nær fremtid" , skrev Modkrafts redaktion i går. 

  • Modkrafts historie - et kort oprids

Modkraft blev lanceret i 2001. I kølvandet af lukningen af ugeavisen Socialistisk Weekend, en politisk uafhængig venstrefløjsavis, som økonomisk var afhængig af Enhedslisten, der var hovedandelshaver af bladet. Da et flertal i 2001 stemte for at indstille den økonomiske støtte, lukkede Socialistisk Weekend.

Kredsen omkring avisens ansvarlige redaktør Sven Gårn Hansen og journalisterne Martin Lindblom og Mikkel Skov Petersen dannede derefter på sidstnævntes initiativ internet- portalen Modkraft.

Den erfarne journalist Sven Gårn Hansen prægede i opstartsårene Modkraft med en klassisk venstrefløjsdækning af verdens begivenheder.

Martin Lindblom (1966 - 2009)
Martin Lindblom (1966 - 2009)

I 2004 flyttede Sven til Nicaragua og Martin Lindblom overtog den redaktionelle ledelse af Modkraft. Det var i hans og journalisten Linda Hansens tid, at Modkraft for alvor blev den udenomsparlamentariske venstrefløjs legendariske ’hoforgan’.

Reportager, interviews og baggrundsartikler illustrerede dagligt venstrefløjens op – og nedture, samt verdens gang set ud fra en klar venstrefløjsprofil. Med oprettelsen af rubrikken ”Kontradoxa” – og senere rubrikkerne ”Queerkraft”, ”Modkultur” , ”Fagligt” og ”Modkraft Biblioteket” (Tidligere: Tidsskriftcentret), fik Modkraft tilføjet en mere strukturel opdeling i nyhedsstof og baggrundsviden/analyser samt et formidabelt arkiv.

Ole Wugge Christiansen fik ”Kontradoxa” til at fungere som venstrefløjens politisk-analytiske profil udadtil. Det var i denne periode, at Modkraft gjorde sig uundværlig for den aktive venstrefløj. Assisteret af skribenterne Ulrik Kohl, Lars Ploug, mv. samt en hel del engagerede frivillige aktivister, bl.a. omkring arrangør-linjen Medkraft.

Efter Martin Lindbloms alt for tidlige død i november 2009 overtog Ole ”Wugge” Christiansen chefredaktionsposten. Det var i denne periode, at Modkraft forlod sit fokus på den udenomsparlamentariske venstrefløjs kampe og åbnede markant op for den brede venstrefløj.

Dette slog sig ned i en langt mere omfattende dækning af parlamentarisk orienteret politik og dens forskellige protagonister, end det havde været tilfældet under de foregående ansvarshavende redaktører. Kulturredaktøren Kim Ingemann og feministen Charlotte Lund satte på hvert sit felt et markant redaktionelt aftryk.

I denne periode forstærkede Rune Eltard Sørensen det redaktionelle arbejde og da Ole Wugge Christiansen skiftede over til Modkrafts ’økonomiske overbygning’ mediesyndikatet Monsun, blev Rune chefredaktør.

Efterfølgende indledte den lille højt motiverede skribentstab en yderst dynamisk dækning af de daglige begivenheder, baseret på en slag- færdig sensationspræget stil og et mix af artikler, der atter vendte fokus især mod den aktivistiske venstrefløj.

For omkring to år siden forlod Rune Eltard Sørensen Modkraft og blev erstattet med nogle gengangere og et nyt hold af journalistiske ildsjæle omkring Laura Na. I denne sidste periode blev artiklerne i stigende omfang et mix af relevant venstrefløjsstof og en hel del artikler, der lige så godt kunne have stået i dagblade som f.eks. Politiken og Information.   

Gennem hele Modkrafts levetid har portalen overordnet set været en trofast allieret for venstrefløjen. Med Modkrafts lukning mister venstrefløjen sit største vidtfavnende partiuafhængige medie.

__________________

(al./ autonom infoservice, der selv har bidraget med en hel del artikler til Modkraft lige fra starten af ).

      Relateret

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0