Frankrigs højreekstreme varmer op til forårets præsidentvalg

"100 procent højreekstremistisk"
"100 procent højreekstremistisk"

Omkring 5000 deltagere i Front Nationals valgkonvent i weekenden d. 4. / 5. februar 2017 hyldede Marine Le Pen som ”kommende statspræsident”.

Skønt prognoserne giver hende de fleste stemmer i første valgrunde, skønnes det, at hun i den afgørende valgrunde kun vil nå op på 40 procent, uanset hvilken modkandidat hun er oppe imod.

På kongressen positionerede partiet sig tydeligt for det nationale småborgerskabs interesser. Dets fjendebillede blev stadfæstet endnu engang: Den "truende islamisering" og den globalt agerende finanskapital.

 • En splittet fransk venstrefløj opstiller hele tre kandidater
Anarkosyndikalistisk blok i antiracistisk demo mod Front National
Anarkosyndikalistisk blok i antiracistisk demo mod Front National

 

Front National (FN) afholdt i weekenden, d. 4. og 5. februar 2017 sit valgkonvent i kongreshallen i Lyon med henblik på det kommende valg til statspræsidentposten.

 • Første valgrunde finder sted den 23. april 2017. Anden valgrunde finder sted 7. maj 2017. Her vælges der mellem de to kandidater, som opnåede flest stemmer i den første runde. 
 • Marine Le Pen står til at vinde første valgrunde 

Der var omkring 5000 deltagere i Front Nationals store arrangement i Lyon. Det var dog væsentligt færre end antallet af deltagere i valgkonventerne for hhv. Emmanuel Macron (venstreliberal tidl. økonomiminister) og Jean-Luc Mélenchon (venstrepopulist ), der ligeledes havde inviteret til valgkonvent samme weekend i Lyon. På trods heraf ligger begge to kandidater iflg. menings- målingerne langt efter Marine Le Pen.  

Ifølge aktuelle prognoser vil Marine Le Pen i første valgrunde få de fleste stemmer - omkring 25 procent. Om plads nr. to kæmper den tidligere socialdemokratiske  økonomiminister Emmanuel Macron og den konservative François Fillon, som blev premierminister under Nicolas Sarkozy i 2007.

'Femme' - potest mod Marine Le Pen i Paris
'Femme' - potest mod Marine Le Pen i Paris
På besøg hos Marine Le Pe - højreekstremisterne Geert Wilders (Holland) og Frauke Petry (Tyskland)
På besøg hos Marine Le Pe - højreekstremisterne Geert Wilders (Holland) og Frauke Petry (Tyskland)

"Mod truslen fra islam og finanskapitalen"

Marine Le Pen rettede i sin tale skytset mod ”den økonomiske og den islamistiske totalitarisme”.  Begge sætter Frankrig og andre nationalstater under pres: ”Fra neden kommer presset fra ind- vandringen og fra oven kommer presset fra den globalt agerende finanskapital”, sagde hun.

Søndag fremlagde Marine Le Pen hendes 144 programpunkter til præsidentvalget. De var stort set identiske med Front Nationals valgprogram fra 2012:

 • Under den højrenationale regering skal der skabes et økonomisk opsving for Frankrig, og udlændingene skal betale for det.
 • Immigranter skal udelukkes fra sociale ydelser.
 • "Indfødte“ franskmænd skal have fortrinsret i forhold til jobansættelser 
 • Frankrig skal trække sig fra sine forpligtelser overfor EU.

Front National plæderer ikke længere for at genindføre dødsstraf. Først og fremmest for at tiltrække flere vælgere. Dog holder man lige en dør åben for muligheden ved at kræve, at et folkeligt initiativ for genindførelse af dødsstraf vil kunne bane vejen for en sådan lovændring.  

 • Det nationalistiske småborgerskab sætter dagsordenen for Front National  

Derudover har Front National modificeret partiets sociale demagogi. Frankrigs konservative spektrum har kritiseret Marine Le Pens parti for sit angivelige ”venstre- radikale” (”gauchiste”), ”uansvarlige” økonomistiske udspil. Også internt i Front National er det kommet til heftige kontroverser:  

" Lad os producer fransk med franskmænd. Le Front National, det er jer"
" Lad os producer fransk med franskmænd. Le Front National, det er jer"

Partiets valgpropaganda i det nordøstlige Frankrig adskiller sig tydeligt fra FNs agitation i landets sydlige og sydøstlige del. Mens højre- ekstremister i norden har en betydelig basis blandt arbejderne, er deres tilhængere i syden overvejende små virksomhedsejere og velhavende pensionister.

Således havde Front National i valgkampen 2012 lovet en generel månedlig lønforhøjelse på 200 euro ( ca. 1500 d.kr ) for de lavt- lønnede grupper. Dette skulle imidlertid finansieres ved forringelser af sociale ydelser for langtidsarbejdsløse.

I det aktuelle valgprogram er der ikke længere tale om noget sådant. Nu loves der i stedet for en månedlig ”købekraftpræmie” på 80 euro (ca. 600 kr) for de lavtlønnede, finansieret af en særskat på 3 procent på samtlige import- varer. 

Leflen for de rige

Samtidig har Front National udvidet den erhvervsorienterde del af programmet. Velhavende personer, der har planer om at spare arveafgiften ved overleveringen af en familieejet virksomhed, vil få mulighed for hvert femte år at forære ca. 750.000 kr. skattefrit til familiemedlemmer. Med dette forslag overtrumfer højreekstremisterne de borgerliges kandidat François Fillon, der har lovet det samme hvert tiende år...

 

 

En splittet venstrefløj

Jean-Luc Mélenchon fra 'Parti de Gauche'
Jean-Luc Mélenchon fra 'Parti de Gauche'
 • ”Parti de Gauche”

Venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchon fra ”Parti de Gauche” (en mellemting mellem SF og Enhedslisten i Danmark), vil ifølge prognoserne kun opnå en fjerde eller femte plads (efter Socialdemokratiets kandidat Benoît Hamon). Han vil få støtte fra dele af den revolutionære venstrefløj samt fra ’Parti Communiste Français’ (PCF).

I november 2016 stemte kommunistpartiet for en egen kandidatur. Denne beslutning blev dog senere omgjort ved en urafstemning blandt medlemmerne. Til fordel for en støtte til Jean-Luc Mélenchon. Ved præsidentvalget i 2012 fik han som kandidat af den ikke længere eksisterende venstrefløjsalliance ”Front de Gauche”  11,10 procent, svarende til 3.984.822 stemmer. 

 • ‘Nouveau Parti Anticapitaliste’ 

Fra den revolutionære venstrefløj opstiller Philippe Poutou for Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) , et venstrefløjsparti der blev dannet i 2009, hvis kerne består af 4.Internationale trotskister fra det tidligere Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR).

NPAs kandidatur er ikke omstridt i partiet, men et flertal mente, at det var vigtigt at bruge opstillingen til at propagandere alternative holdninger til racisme, sexisme , nationalisme og neoliberalisme. Sidste gang Philippe Poutou opstillede til præsidentvalg i 2012 fik han et skuffende resultat på 1,15 procent, svarende til 411.160 stemmer. Det bliver ifølge prognoserne heller ikke meget anderledes ved valget den 23. april 2017.

 • Lutte Ouvriére

Den trotskistiske Lutte Ouvrière (LO - Arbejdernes kamp) opstiller ligeledes med en kandidat - Nathalie Arthaud. På et antikapitalistisk grundlag der først og fremmest bygger på offensive lønkrav. Ved præsidentvalget i 2012 fik Nathalie Arthaud 0,56 procent, svarende til 202.548 stemmer.

______________

Under alle omstændigheder vil Marine Le Pen ifølge valgprognoserne i anden valgrunde tabe mod enhver anden kandidat, der kan regne med støtte fra alle politiske spektra for at undgå, at en højreekstremistisk nationalist a la Donald Trump vinder posten som Frankrigs næste præsident.

 (ikh., al. / autonom infoservice)

 

 

   

Udpluk af faglige og politiske venstrefløjsstrukturer i Frankrig