Kommentar: Warlords, kurderne og Assad-regimet

En kritisk kommentar til  Dagbladet Arbejderen          - af  al./ autonom infoservice

Lige siden det fredelige folkelige oprør imod Assad-regimet i Syrien startede i marts 2011, har dagbladet Arbejderen konsekvent givet spalteplads til andres eller egne artikler med åbenlys sympati for det syriske Baath-regime under ledelse af Bashar al-Assad.

 • Det karakteristiske ved denne entydige positionering er, at Arbejderen samtidigt systematisk har undladt at informere om de forhold, der kunne have fået bladets læsere til at anlægge en selvstændig kritisk vinkel på de syriske magthavere ... (UPDATE: Se svaret fra dagbladet Arbejderen, d. 11. april 2017)
 •  De kurdiske YPG-militser er ikke på Assad-regimets side

Lad os starte med et aktuelt eksempel på Arbejderens manipulatoriske vinkling: Den 28. marts 2017 bringes en artikel i dagbladet Arbejderen under overskriften ”Rusland og kurdere i alliance”. Nærmest i en side- bemærkning hævdes det i artiklen, at de kurdiske YPG-militser (Folkets forsvarsenheder) ”samarbejdede med Syriens regeringshær om at befri Aleppo i december 2016”. En decideret manipulerende påstand.

YPG har på et tidligere tidspunkt – iøvrigt sammen med oppostionelle kræfter – smidt IS-militsen ud af Østaleppo. Men et ”samarbejde” med Assad-regimet? Det er der ikke tale om! Enhver der ikke er immun overfor Assad-regimets misgerninger ved, at der har været heftige konfrontationer mellem Assads militær og YPG bare få måneder før, Aleppo blev indtaget: 

Det syriske luftvåben bombarderer Al-Hasaka i Rojava
Det syriske luftvåben bombarderer Al-Hasaka i Rojava

Ifølge ”kurd-watch” angreb det syriske luftvåben flere stillinger fra den kurdiske YPG-milits, samt hovedsædet for det kurdiske parti PYD (Det demokratiske Unions parti) i byen al-Hasaka i den kurdiske enklave Rojava.

Forud for disse bombardementer, der blandt andet gik ud over to boligkvarterer, var det kommet til heftige militære konfrontationer mellem YPG-militser og Assads militærenheder. Det syriske luftvåbens bombardement udløste en masseflugt fra byen. Konfliktens udløser var, at det kurdiske råd havde opfordret Assad-regimet til at trække dets militser tilbage fra de kurdisk kontrollerede områder.

Kobanés forsvarsminister Ismet Sheik Hassan
Kobanés forsvarsminister Ismet Sheik Hassan

I et interview med det tyske magasin Der Spiegel (nr. 12-2016), udtalte den kurdiske enklave Kobanés  forsvars- minister Ismet Sheik Hassan, at der på ingen måde vil blive tale om et samarbejde med det syriske regime. Han sagde: ”Hvordan skulle man kunne samarbejde med nogen, der har forvoldt så megen død og lidelse? Vores mål er at forandre systemet i Syrien og afskaffe uretfærdigheden. Ikke kun i Kurdistan”.

Dertil må det nævnes, at kurderlederen selv været anholdt hele ni gange af den syriske efterretningstjeneste på grund af hans systemkritiske holdninger. Her blev han også underkastet tortur. 

 • Hvem har ”befriet” Øst-Aleppo ? 
Østaleppo, december 2016
Østaleppo, december 2016

Det andet eksempeldagbladet Arbejderens pro-Assad stillingtagen: Øst-Aleppos såkaldte ”befrielse” ( = Assad-regimets oficielle sprogbrug), er i realitetens verden blevet til ved hjælp af Hisbollah – militserne (efter forskellige skøn: 9500 mænd) og de iranske og afghanske shiitiske militser (55.000 mænd) samt enheder af Assad-tro warlord-militser som ”Desert Hawks” under ledelse af Mohamed Jaber (3000 mænd) og ”Tiger Forces” (6000 mænd) . Sidstnævnte milits er ledet af en gruppe luftværnsofficerer fra Assads frygtede hemmelige tjeneste, lokale stammeledere og kriminelle.

Det sønderbombede Øst-Aleppo
Det sønderbombede Øst-Aleppo

Disse militsers stormløb på Øst-Aleppo blev som bekendt ledsaget af det russiske og det syriske luftvåbens konstante tæppebombardementer af boligkvartererne.

Assad-regimets egne tropper har ifølge det velrenommerede ”Middle East Institute” i Washington (uha, vestlig propaganda!) kun lidt over 6000 kampduelige soldater til rådighed. Ikke mindst fordi mange unge værnepligtige syrere deserterer og flygter ud af landet. Assad-regimet er derfor fuldstændig afhængig af de førnævnte store militser samt hundredevis af små lokale pro-regime militser.

'Kullisse-stunt' for mediefolk

Ifølge kritiske journalisters øjenvidneberetninger om Aleppos indtagelse (- Jan Øberg var altså ikke den eneste på stedet!), havde Assads militær først og fremmest den opgave at danne ’kullissebilleder’ for mediefolk.

Altimens militserne inde i Østaleppo plyndrede og myrdede løs. Der findes en hel del beretninger fra almindelig beboere i Østaleppo, som dokumenterer et væld af traumatiske oplevelser. Man skal bare gå lidt udenom Assad-propagandaens indflydelsessfære.  

 • Warlords – de reelle magthavere
Assads alliancepartner Warlord Mohamed Jaber
Assads alliancepartner Warlord Mohamed Jaber

Det er disse militsers generaler og warlords der er de reelle magthavere i de områder, som kontrolleres af Assad-regimet. Alle steder er der oprettet checkpoints, hvor der op- kræves toldgebyrer, hvor bønderne tvinges til at aflevere dele af deres høst og hvor folk bliver kidnappet. Nogle af disse pro-Assad militser smugler olie og benzin med lukrative priser til ’Islamisk Stat’ - kontrollerede områder.

- Vestlig propaganda?
Næppe. ”Ja, vi har problemer”, kommenterede formanden for det regerende Baath-parti Hussein Dyoub, da han blev konfronteret med de førnævnte forhold af en journalist fra Der Spiegel (10/2017). Han uddyber: ”Ja det passer også, at militsfolk byggede checkpoints og afpressede toldgebyrer. Der bliver smuglet og kidnappet folk.”
Også den højtplacerede ”statsminister for forsoning” Alī Ḥaidar erklærer i Damaskus til de samme journalistiske spørgsmål, at man er klar over alt det her med ’militsernes uvæsen’, men at man ikke har magten til at gøre noget ved det...
Faktum er, at Assad-regimets territorium i dag er ligeså opsplittet og præget af skiftende indbyrdes stridende alliancer, som det er tilfældet med oppositionen i de oprørskontrollerede områder. Hundredevis af de mest forskellige regeringsloyale militser har overtaget kontrollen. Det er dem, som tjener på krigen og i deres områder hersker først og fremmest angst og vilkårlighed.
Byen Hama – et eldorado for warlords er symptomatisk for den ekstremt desolate situation for Assad-regimet. Noget som Assad selv konkret har bidraget til ved at undertegne et dekret i august 2013, der tillod private virksomheder at opbygge egne sikkerhedskræfter. Således blev lokale kleptokrater til militært oprustede warlords, der til gengæld startede en lukrativ krig mod landets befolkning.

al./ autonom infoservice, 29. marts 2017
______

Relateret

Dagbladet Arbejderen

Rusland og kurdere i Syrien i alliance

- Se også autonom infoservice' dækning af konflikten i Syrien under rubrikken "Mellemøsten"

Kommentar schreiben

Kommentare: 4
 • #1

  al/autonom infoservice (Freitag, 07 April 2017 13:46)

  _____________
  En supplerende info
  Den ovenstående kritik af dagbladet Arbejderens systematiske pro-Assad-dækning har jeg den 28. marts 2017 sendt til bladets redaktion og bedt om en offentliggørelse.
  __________
  Debat-redaktionens svar herpå d. 31. marts 2017:
  ” Tak for jeres indlæg vedrørende Arbejderens dækning af krigen i Syrien. Vi har planlagt at bringe jeres indlæg i næste uge og arbejder med at udarbejde et svar. Mange hilsner fra Arbejderen, debatredaktionen.”
  > Idag, d. 7. april er der gået en uge uden at mit indlæg er blevet offentliggjort ...

  Til gengæld har Arbejderen bragt to meget lange pro-Assad-regime artikler på bladets hjemmeside:

  - Den ene blev offentliggjort i bladets kultursektion på internet, tirsdag, d. 4. april:
  ”Mediernes ansvar for krigen” af sociologen Lars Jørgensen. Han påstår bl.a., at der ” var aldrig et ’folkeligt oprør’ mod Assad”. Han pointerer også, at han repræsenterer den objektive sandhed. Han skriver bla.:
  ”Jeg er sociolog og arbejder på at forstå og forklare vores sociale virkelighed objektivt. Jeg er vant til at tænke længe over ting for at nå til den korrekte forståelse. Jeg har engang tænkt et halvt år over en af Pierre Bourdieus sætninger. Jeg vil være sikker på at tale sandt...”
  - og ” Folk i Vesten, herunder journalister, politikere og akademikere, får det nærmest fysisk dårligt og nægter at høre tale om, at Assad er en fornuftig politiker”.

  - Den anden artikel, som dagbladet Arbejderen d. 6. april 2017 har bragt i deres online udgave og i dagens printudgave (d. 7. april), stammer fra Arbejderens / Kommunistisk Partis svenske søsterparti Kommunistiska Partiet’s internationale sekretær Patrik Paulov.
  Det drejer sig igen om en meget lang artikel, der sådan set ikke pointerer andet end kategorisk afvisning af enhver mistanke om Assad-regeringens ansvar for giftgasangrebet i byen Khan Sheikhoun i tirsdags, d. 4. april. Skønt undersøgelserne af denne hændelse først lige er startet...
  ____________
  Med disse to sværvægter-artikler har redaktionen endnu engang fastslået overfor avisens læsere, hvad den korrekte marxistisk-leninistiske udlægning af en anti-imperialistisk holdning til konflikten i Syrien er. Således bliver en kritik af deres positioner – hvis den overhovedet bliver offentliggjort - godt og grundigt forsøgt indkapslet.
  En sær form for ”demokrati-forståelse”....


 • #2

  Dagbladet Arbejderen (Dienstag, 11 April 2017 14:37)

  Et svar fra dagbladet Arbejderen (11. april 2017):
  "Arbejderen støtter ikke Assad-regimet"
  http://www.arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/arbejderen-st%C3%B8tter-ikke-assad-regimet

 • #3

  autonom infoservice (Mittwoch, 12 April 2017 00:39)

  al. fra autonom infoservice har skrevet en replik til dagbladet Arbejderens svar på vores kritik.
  Interesserede kan læse den i forlængelse af deres indlæg på Arbejderens hjemmeside:
  http://www.arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/arbejderen-st%C3%B8tter-ikke-assad-regimet

 • #4

  Mathias (Dienstag, 18 Dezember 2018 10:38)

  Det er da uden tvivl et kæmpe problem, og et jeg ikke har hørt om før. Jeg tænker det er det same for mange andre danskere. Jeg har dog læst doget omkring warlords i Congo på https://www.ewire.dk/ men jeg troede slet ikke situationen var så reel og akut. Jeg forstår ikke vi bomber de stakkels lande til ukendelighed, men så vidt jeg kan se bomber vi overhovedet ikke de rigtige steder. Sådan nogle warlords ville da være oplagt at putte i jorden, indtil at isis begynder at starte en rigtig krig