Boganmeldelse: ”Roden til alt ondt”

Hvis du er en af dem, der sukker når vækkeuret ringer alt for tidligt for at minde dig om, at lønarbejdet kalder. År efter år - samtidigt med at du har glemt, hvorfor du ikke længere skænker det en tanke, hvad formålet egentlig er?

Hvis du en af dem, der med modvilje åbner din e-boks og frygter at finde endnu en anonymiseret skrivelse fra jobcenteret, som indkalder dig til møde om et tilbud, du ikke kan afslå ?

  • Så viser forfatteren Eskil Halbergs humoristiske reflektioner, at du ikke er alene om det ...
"Arbejdet er gulag med klimaanlæg" , l'Université  Paris-Sorbonne 2006
"Arbejdet er gulag med klimaanlæg" , l'Université Paris-Sorbonne 2006

... Eller hvis du er en dem, der bare undrer sig over, hvorfor arbejdsregimet har taget sådan overhånd, at alting synes at handle om arbejde – skønt der bliver mindre og mindre af det?            

 - Så skulle du tage at læse den seneste udgivelse i forlaget NEMOs TUMULTI serie:   

__________________________

"Roden til alt ondt" , af Eskil Halberg. Det er et lille skrift på små 98 sider udgivet af Forlaget Nemo. Undertitlen siger klart, hvad det drejer sig om:

” Hvori det vises at arbejdet, som institution, lægger beslag på hele menneskets tilværelse, og at det således må politisk afvikles”.  

   

I indledningen skriver Eskil Halberg:

  • ”Uden for Danmark er der en stigende interesse for og diskussion om arbejdets afskaffelse og forskellige strategier mod arbejde. Men i Danmark er der stort set politisk konsensus om arbejdets lyksaligheder. Ambitionen med denne bog er at drøfte arbejdets ubehag og dets mulige afskaffelse.”  

 

Denne ambition er Eskil Halberg lykkedes ganske godt med. Størstedelen af bogen beskriver arbejdet som historisk begreb og analyserer arbejdets betydning for menneskers tilværelse før og nu.

Forfatteren tager afsæt i den marxistiske forståelse af modsætningen mellem løn-arbejde og kapital. Men det er på ingen måde tørre analyser. Han skriver levende og vedkommende og garnerer det hele med egne oplevelser og iagttagelser – uden at det bliver til navlepilleri.  

Essensen af det hele er: Lønarbejdet idag opretholdes som institution, fordi det handler om kontrol, ledelse, registrering og tildeling af subjektivitet. Det er et politisk styringsprincip – en ideologi.  

  • Feministiske perspektiver

I sin velfunderede kritik af arbejdet har Eskil Halberg også taget feministen Roswitha Scholz’s kønsfraspaltningsteori til sig. Det lyder som en knudret begreb, men er egentlig ganske simpelt:

Det patriarkalske arbejdssamfund fraspalter en række af de menneskelige aktiviteter, affekter og praksisser fra arbejdsaktiviteterne. Arbejdet er derfor først og fremmest det sted, hvor der skal spares tid og hvor værdi produceres. (......) Værdifraspaltningen sker med de aktiviteter, som ikke kan indeholdes i arbejdet. Først og fremmest husarbejde eller reproduktion, der på paradoksal vis er hele forudsætningen for opretholdelse af arbejds- kraften, men som ikke bliver honoreret som værdifulde aktiviteter og dermed ikke som arbejde. Det åbenlyse kønsperspektiv er selvfølgelig, at det ’mandligt’ konnoterede er knyttet til arbejdsaktiviteter, der ses som værdiskabende, mens de ikke-værdisatte praksisser tilskrives ’det kvindelige’. Herved indskrives arbejdskritikken direkte i en kritik af patriarkatet”. (citat side 44).  

Roswitha Scholz er en af de mange feminister, som ca. siden 1970’erne har kritiseret / suppleret Marx’s arbejdsbegreb og gjort det tydeligt, at en kritik af det herskende arbejdsbegreb er en central del af kritikken af patriarkatet.

  • Fagbevægelsen er død – kommunen længe leve!

Derudover indeholder Eskil Halbergs bog en kritik af fagbevægelsen, der er lige i øjet.

Her er essensen: Fagbevægelsen er ikke nogen bevægelse længere. Den er stivnet. Den er blevet en administrator af systemet. Fagbevægelsens top er del af magteliten.

Istedet for at kæmpe for arbejdets afskaffelse, så dyrkes en kunstig arbejderidentitet, der hylder evnen til at arbejde hårdt, stå tidligt op og smøre leverpostejmadder  – uden at man spørger sig selv: HVORFOR? - Hvordan det kunne komme dertil, forklarer Eskil Halberg kort og godt og med humor.

I det afsluttende kapitel: ”Kommunen er stedet uden arbejde”  forsøger Eskil Halberg at perspektivere kampen for fremtiden. Det er selvfølgelig ret tåget og ukonkret. Sådan må det være, for sådan er realiteten vi lever i også. Men det fastslås, at kampen for nedsat arbejdstid og borgerløn til alle bliver fremtidens temaer.

Uanset om fagbevægelsens top vender det døve øre til. Faglige og sociale initiativer og modstand kommer andre steder fra: Fra neden. Fra selvorganiseringer af alskens slags.   (ikh./ autonom infoservice)

______________________

Eskil Halberg: Roden til alt ondt , Tumulti serien, nr. 3, 108 sider.  Forlaget Nemo  

Relateret

           autonom infoservice