Anmeldelse. Pjece om Anarkisme, Syndikalisme & Anarkosyndikalisme

Pjecen forklarer på 40 sider, hvad anarkismen, syndikalismen og anarko-syndikalismen står for.

____________

På en pædagogisk måde formidles der elementære begreber og læseren indføres i den antiautoritære del af  arbejderbevægelsens historie.

 

På forsiden ses Karl Marx og Mikhail Bakunin i en sporvogn i Basel 1869, da 1. Internationale afholdt kongres i Schweiz. Illustrationen er naturligvis en fiktion, da de to store politiske personligheder som bekendt repræsenterede hver deres politiske fløj – hhv. den ”autoritære” og den ”antiautoritære” strømning og ikke ligefrem var venner ... 

Efter Bakunin blev ekskluderet på Internationalens 5. kongres i Haag i 1872, skabte den anarkistiske fløj i St.Imier i Schweiz rammerne for den ”Antiautoritære Internationale” (1872-77).

Pjecen er opdelt i afgrænsede afsnit og omhandler vedkommende emner som

  • Det anarkistiske syn på en social forandringsproces,
  • Forholdet mellem anarkisme og marxisme,
  • Direkte aktion og parlamentarisk deltagelse,
  • Reformisme og revolution

– Og naturligvis lidt om nogle af de kendte anarkistiske personligheder.

Pjecen, det er en oversættelse fra norsk, er ikke kun tiltænkt nye interesserede kammerater, men kan også sagtens anbefales til politisk afklarede revolutionære til inspiration. (al./autonom infoservice)

  • FORORD på side 2 i anden udgave af pjecen:

Hvilken verden?
Vi lever i dag i en verden, som har markante lighedspunkter med den verden, hvori anarkismen og syndikalismen opstod. Vi oplever i dag en verden præget af en kaotisk agerende globalisering, dybe økonomiske kriser og en gennemgribende proletarisering - forbundet med sammenbrud i traditionelle levemåder. En verden hvor følelsen af umyndiggørelse og social usikkerhed kan mærkes i hele samfundet.

Den globaliseringskritiske bevægelses slogan ”En anden verden er mulig” har for mange mennesker, især fra den yngre generation, betydet en tilnærmelse til anarkismen og syndikalismen. Genkomsten af anarkismens idéer er udtryk for dens tidssvarende aktualitet i søgen efter samfundsalternativer:

Fortællingen om et basisdemokratisk styret samfund uden nationalstater, hvor velstand og indflydelse er et fælles anliggende. Autonome lokalsamfund der i størst muligt omfang fungerer på basis af konsensusbeslutninger og som er forbundet med hinanden regionalt og globalt. 
Venstrefløjens og de underste lags mest radikale fløje bygger i dag videre på omtrent femten årtiers anarkistiske og syndikalistiske kamperfaringer og praksis.

Fra Chiapas i Mexico, til Argentina og Brasilien. Fra Sverige, Grækenland og Spanien til Tunesien, Kina og Philippinerne. En praksis som generationer af militante har smedet for at kunne intervenere i en kompleks verden med libertær-kommunistiske handlemåder. 

Det er en kamptradition, som ikke bare håber på, at ”En anden verden er mulig”, men også inspirerer konkret og giver bud på realistiske handlemåder for at skabe en retfærdig verden med lighed, mangfoldighed og deltagende demokrati. Med andre ord – et universelt menneskeligt fællesskab.
Den anarkistiske tradition står for en omfattende etik og idé- grundlag, for strategier og erfaringer samlet af årtiers kampe. Den står for noget nyt, noget bedre. Den foreliggende pjece giver et fingerprej herom.

______________________

Udgivet af 'anarkister og syndikalister på Amager'  A-5 format, 40 sider, 20 kr. Kan bestilles via socialrevolution@live.dk