Valg i Tyskland: Højreekstremister vejer morgenluft

Ved søndagens valg blev det højre- ekstremistiske parti ”Alternative für Deutschland” (AfD) landets tredje- største parti. 

Allerede på valgaftenen blev tonen slået an for de fremtidige konfrontationer. Således udtalte AfDs partiideolog Alexander Gauland: ”Vi vil jage den kommende regering uanset hvem det er og vi vil hente vores land og vores folk tilbage...” . Markus Frohnmaier, en anden AfD-funktionær, truede for åben skærm den kritisk-reflekterende TV-journalist Marietta Slomka: ”Efter den 24. september gør jeg dig arbejdsløs, lille mus” .

 • Decentrale demonstrationer ved mange af AfD’s valgmøder
 • ”Who is Who” – en oversigt over de ledende folk i AfD  
Antiracistiske protester mod AfD ved partiets valgfest i Berlin d. 24. september 2017
Antiracistiske protester mod AfD ved partiets valgfest i Berlin d. 24. september 2017

Mens de tre regeringspartier - Angela Merkels konser- vative CDU, dets bayriske søsterparti CSU samt det socialdemokratiske parti SPD indkasserede et markant stemmetab ved søndagens valg, så blev det højre- ekstremistiske parti ”Alternative für Deutschland” (AfD) landets tredjestørste parti.

 • AfD blev stærkeste kraft i den østlige delstat Sachsen
"Mod til sandheden" er vores største løgn. (parodi)
"Mod til sandheden" er vores største løgn. (parodi)

Da det stod klart, at partiet nåede op til 13 procent af stemmerne, istemte de forsamlede AfD-tilhængere i Traffic Club bag Østberlins Alexanderplatz den tyske nationalhymne.                             De brød ud i eksalteret jubel over deres ideologiske leder Gauland. Han, der forleden offentligt udtalte, at den tyske værnemagt ”fortjener al vores respekt” og nu lovede de jublende proselytter, at partiets parlamentsmedlemmer vil jage regeringen og gøre alt for at få land og folk tilbage. Hvad han konkret mener med det, er overladt til tilhængernes fantasier.

Ifølge de seneste fintællinger fra ”Infratest dimap” har det racistiske AfD i gennemsnit fået 21,5 procent af stemmerne i såvel landets østlige delstater som i Østberlin. I den østlige delstat Sachsen med byerne Dresden og Leipzig, blev AfD med 27 procent den stærkeste kraft overhovedet, foran det konservative CDU (26,9 procent) og venstrefløjspartiet Die Linke, som hidtil har været den anden stærkeste kraft i de østtyske delstater.

Demoer mod AfD på valgdagen 

I talrige byer mobiliserede antiracistiske grupper og venstrefløjsorganisationer til protester mod AfDs valgsammenkomster. Omkring 1000 antiracister protesterede i Berlin mod AfD:                                                                                                             

En af demonstraterne udtalte til medierne:

Vi demonstrerer, fordi AfD står for nationalisme, racisme og sexisme. I de næste fire år vil det være vores opgave at vise, at det her ikke drejer sig om et normalt parti”.

Også i Köln, Frankfurt am Main, Göttingen, München, Leipzig, Dresden, m.v. kom det i aftes til talstærke protester mod AfD.  Demonstrationerne var del af den lands- dækkende kampagne ”Nationalisme er intet alternativ”.

 

Stort stemmetab for regeringspartierne

 

Omkring 61,5 millioner valgberettigede havde i går mulighed for at stemme på et af de opstillede 42 partier (Valgresultaterne og grafikker for samtlige partier kan ses her ).

De to store partier – det konservative CDU under ledelse af Angela Merkel og det socialdemokratiske SPD under ledelse af Martin Schulz, måtte indkassere store stemmetab. Socialdemokratiet fik med 20,8 procent af stemmerne det dårligste valg i Tysklands efterkrigshistorie. CDUs bayriske søsterparti faldt fra 49,3 procent ved sidste valg i 2013 til nu 38,5 procent – dette på trods af, at partiet hektisk har forsøgte at tilpasse sig dets konkurrent AfDs retorik – vendt mod flygtninge og ”illegale” indvandrere ...

Et hurtigt overblik over valgresultaterne:

 • Unionen (den konservative blok CDU og det bayriske CSU): 32,9 procent og
 • 246 mandater (minus 8,6 procent),
 • Socialdemokratiet – SPD: 20,5 procent og 153 mandater (minus 5,2 procent),
 • det racistisk-nationalistiske Alternative für Deutschland – AfD: 12,6 procent og 94 mandater (plus 8,2 procent),
 • det neoliberale Freie Demokratische Partei – FDP: 10,7 procent og 80 mandater (plus 5,9 procent),
 • venstrefløjspartiet Die Linke: 9,2 procent og 69 mandater (plus 0,6 procent),
 • det økologiske parti Die Grünen/Bündnis 90: 8,9 procent og 67 mandater (plus 0,5 procent),
 • de resterende partier, der ikke kom over 5-procent spærregrænsen fik 5,1 procent (minus 1,2 procent).

Vælgernes skiftende stemmeafgivelser 2013 / 2017

Til AfD skiftede ved dette valg:  

          kilde: Vælgernes skiftende stemmeafgivelser i forhold til 2013

 • I den østlige delstat Sachsen blev AfD med 27 procent den stærkeste kraft overhovedet. Eksempel Dresden:

 

 

_________________

Hvem er de ledende folk i  "Alternative für  Deutschland" ?   

Her et udpluk ...

 

 • Magtkampe indenfor AfD

Alexander Gauland (76), jurist og tidligere mangeårigt medlem af det konservative parti CDU. Han er sammen med Alice Weidel (billede tv.) partiets topkandidat. Gauland betegner sig selv som national-konservativ og har gode relationer til partiets nazi-kredse, der er del af hans partiinterne magtbase. AfDs officielle leder Frauke Petry (42) er i den seneste tid kommet i konflikt med partiets nazi-fløj og har ved den fornyligt afholdte partikongres forgæves forsøgt at få nazi-fløjens talsfolk ekskluderet af partiet.                                                             

I den kommende AfD parlaments- gruppe vil samtlige indbyrdes stridende fraktioner blive re- præsenteret. Dog ikke Frauke Petry der i dag i en statement på AfDs pressekonference ( billede th.) har erklæret, at hun ikke er del af AfDs parlamentsgruppe, men vil fungere som løsgænger. Det kan ikke udelukkes, at Frauke Petry i nærmeste fremtid vil forlade AfD sammen med den lille "moderate" konservativ-nationalistiske fløj.

Alexander Gaulands tilhængerne vil med al sandsynlighed udgøre flertallet af AfDs parlamentarikere og formodeligt vælges Gauland sammen med Alice Weidel (38) til gruppeledere. Sidstnævnte er økonom og var indtil hendes radikalisering kendt for sine neoliberale holdninger. Hun har ingen reel magtbase i AfD og tilpasser sig opportunistisk det skiftende partiflertals kurs.

Andre fremtrædende AfD - folk:

 • Wilhelm von Gottberg (77). Underviser på politiskolen, tidl. medlem af CDU. Tidligere vicepræsident for det højreekstreme ”Bund der Vetriebenen” (Organisation for tyskere, der flygtede fra de østpreussiske områder ved krigens afslutning samt deres efterkommere ). Har betegnet Holocaust som et ”effektivt virkemiddel til kriminalisere tyskere”.
 • Martin Hohmann (69). Politibetjent og eneste AfD-parlamentariker der allerede tidligere har været valgt ind i Forbundsdagen (for de konservative). Han blev eksluderet af CDU/CSU på grund af antisemitiske holdninger. Bl.a. sammenlignede han i en offentlig tale tyskernes misgerninger med jødernes rolle i verdenshistorien.
 • Detlef Spangenberg (73). Skatteekspert og tidl. medlem af CDU. For tre år siden var han alderspræsident i delstatsparlamentet i Sachsen. Ifølge en undersøgelse lavet af en journalist fra dagbladet Die Tageszeitung –TAZ blev det kendt, at han var aktiv medlem af det højreekstremistiske ”Bündnis Demokratie und Freiheit”, som på deres hjemmeside kræver ”Genoprettelse af de folkeretslige grænser fra 1937”.
 • Siegbert Droese (49). Ejendomsmægler og allieret med den pro-nazistiske gruppering omkring Björn Höcke, som er AfDs formand i delstaten Thüringen. Han betegner den racistiske Pegida-bevægelse som ”en berigelse for den politiske diskurs”.
 • Jens Maier (55). Dommer og tidl. medlem af Socialdemokratiet SPD. Han kalder sig selv “lille Höcke“ og advarer offentligt mod ’blandede racer’. Derudover har han ytret forståelse for den norske højreekstremist og massemorder Anders Breivik.
 • Sebastian Münzenmaier (28). Tidl. studerende og eks.medlem af det islamofobiske parti “Die Freiheit“. Pt. kører der en retsproces imod ham pga. alvorlige fysiske overgreb. I 2012 var han sammen med andre medlemmer af det højreekstreme ultra – og hooliganmiljø involveret i heftige slagsmål mod fodboldfans fra byen Mainz.
 • Stephan Brandner(51). Advokat og tidligere medlem af CDU. Tilhører nazikredsen omkring Björn Höcke og har offentligt betegnet parlamentarikerne fra De Grønne som ”pædofile” og ” nakomaner”. Efter forskellige udmeldinger kunne han blive AfD-gruppens vicefraktionschef i Forbundsdagen.
 • Leif-Erik Holm (47). Radiomoderator og topkandidat i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Fungerede som kontorchef for AfDs EU-parlamentariker
 • Beatrix von Storch (46). Advokat og tidl. medlem af det neoliberale FDP. Hun er adelig ”Herzogin” fra Oldenburg og repræsenterer en benhård neoliberalistisk kurs. Sammen med Alice Weidel og Frauke Petry er hun en af de få kvinder i den overvejende mandligt prægede ledelse. Von Storch betegnede AfDs valgsucces som en ”partipolitisk revolution” og udtalte: ”Denne tågesnak om ’Refugees welcome’ vil igen blive reduceret til et kuriosum for venstreradikale originaler”. Sammen med hendes mand, Sven von Storch, er hun aktiv i et kristeligt-fundamentalistisk lobby-netværk, der laver propaganda for ”Lebensschutz” (nej til abort) og en yderst reaktionær familiemodel. Hun har i en TV-debat opfordret Merkel til at ”emigrere til Chile” (- ligesom DDRs tidl. statschef Erich Honeker)
 • Petr Bystron (44). Konsulent og tidl. medlem af det neoliberale FDP. Leder af AfDs bayriske organisation og kendt for åbenlys sympati med den højreekstremistiske kryptonazistiske ”Identitäre Bewegung”.

(kilde til denne oversigt er et sammendrag af forskellige tyske dagblade). 

 • Hvad videre?

Tilblivelsen af den kommende regering, under ledelse af de konservative med Angela Merkel i spidsen, bliver en forestilling i magtfokuseret opportunisme og politiske krumspring.                         Ved enden står der med al sand- synlighed en vakkelvoren koalition mellem den konservative blok CDU/CSU, de neoliberale i FDP og Die Grünen / Bündnis 90. (En såkaldt ”Jamaica” - koalition). For- udsat altså at De Grønnes allerede stærk minimerede partiinterne venstrefløj er blevet gjort mundlam. Socialdemokratiet har anmeldt en ”hård socialpolitisk” opposition. Et parti, der i  mange år i diverse koalitionsregeringer har været med til konsekvent at udvide de-reguleringer på arbejdsmarkedet og skabe de prekære arbejds – og leveforhold, som 16,1 millioner mennesker i dag er underkastet i det rige Tyskland...

Det reelle alternativ

En ændring af disse tilstande vil på sigt komme an på, om den udenomsparlamentar- iske venstrefløj er istand til at udvikle strukturer, der koordinerer kapitalismekritiske aktiviteter og protester, alternative kultursteder, selvforvaltede kooperativer og projekter, alternative medier, mv., som trækker på en fælles streng.  

(al./ autonom infoservice)