Spanien: Folkeafstemning om Cataloniens fremtid

”Votarem!” (”Vi vil stemme!”) råber aktivister fra taget af regionalregeringens bygning i Cataloniens hovedstad Barcelona og ruller et banner på engelsk ud:”We want to vote!“ Regeringspolitikerne i Madrid afviser enhver tanke om reformer og vil for enhver pris forhindre folkeafstemning om Cataloniens uafhængighed. Istedet for dialog sendes Guardia Civil ind i de catalanske rådhuse. De anholder politikere og konfiskerer stemmesedler til den planlagte afstemning den 1. oktober 2017. Derudover har Rajoy-regeringen bebudet, at politienheder vil blokere indgangene til valglokalerne...

  • Aktuel kommentar af Pelle Dragsted fra Enhedslisten, der for tiden er i Barcelona som valgobservatør.

UPDATE – scroll ned til KORTE INFOs på forside

____________________________

Ada Colau (billede tv.) Barcelonas venstreorienterede borgmester med en fortid i byens aktivistmiljø, henviser til elementære rettigheder som den spanske konservative centralregering under premierminister Mariano Rajoy nægter catalanerne.

Den spanske stat har de facto sat Cataloniens selvforvaltning ud af kraft og oprettet undtagelsestilstand”, sagde Ada Colau på en pressekonference forleden.

 

  • Omkring en million mennesker demonstrerede i Barcelonas indre by på den catalanske nationaldag "La Diada“ den 11. september 2017 (Forstør ved at klikke på billedet): 
  • "Folkeafstemningen vil finde sted under alle omstændigheder"

Carles Puigdemont (54), forhenværende borgmester fra byen Girona, har siden 2016 været catalansk regeringschef og leder af uafhængighedskampagnen. For to uger siden fremlagde han i parlamentet i Madrid (”Generalitat”) sin fremtidsvision for et selvstændigt Catalonien.Her slår han bla. fast, at folkeafstemningen vil finde sted under alle omstændigheder. (Dagbladet ”La Vanguardia”, d. 22. september 2017). Umiddelbart forinden havde de konservative under Rajoy tabt en parlaments-afstemning, der havde til formål at støtte regeringens fremgangsmåde mod den catalanske uafhængighedsbevægelse.

  • Uafhængighedsbevægelsens brogede sammensætning 

Uafhængighedsbevægelsens politiske alliance er meget bred, som Pelle Dragsted også kommer ind på i sin kommentar direkte fra Barcelona, længere nede i artiklen. Uafhængighedsbevægelsen hedder ”Junts pel Sí” (”Fælles for et ja”). Den ledes af regeringschefen Puigdemont og er en meget sammensat størrelse, spændende fra det deciderede pro-EU-parti PDEC (Partit Demòcrata Europeu Català, der kan sammenlignes med Det Radikale Venstre herhjemme) til de venstrenationalistiske regionalister i ERC (Esquerra Republicana de Catalunya)

Dertil kommer den venstreradikale alliance CUP * (Candidatura d'Unitat Popular, der har 10 mandater af ialt 135 i det catalanske parlament), samt venstreorienterede borgerretsinitiativer, subkulturelle bymiljøer og progressive catalanske intellektuelle.

* Den venstreradikale alliance CUP bærer den røde stjerne i sit logo. I tradition med den antifascistiske, socialistiske modstand mod Franco under borger- krigen. CUP er meget populær blandt de mere underprivilegerede dele af Cataloniens befolkning - og deres politik baserer bla. på kravet om gratis boliger, betingelsesløs borgerløn til alle, samfundskontrol med bankerne, åbne grænser for flygtninge, et uafhængigt basisdemokratisk Catalonien, mv. 

Siden det i 2010 mislykkedes at gennemføre reel selvstændighed for Catalonien, fordi det konservative postfrankistiske regeringsparti PP (Partido Popular) klagede til den spanske forfatningsdomstol, der derefter erklærede Cataloniens selvstændig- hedsbestræbelse for ulovlig, er flere og flere mennesker i Catalonien gået i distance til den spanske stat.

I 2010 var der 14 parlamentarikere i det catalanske regionalparlament, der gik ind for Cataloniens uafhængighed. I dag er det et flertal på 72 af ialt 135 parlamentarikere. Udover de 72 støttede 11 parlamentsmedlemmer retten til en folkeafstemning, resten stemte blankt.

 

Den 6. september 2017 vedtog uafhængigheds-alliancen ”Junts pel Sí” sammen med venstre- fløjsalliancen CUP den juridiske ramme for folke- afstemningen om Cataloniens uafhængighed.* Nogle dage senere vedtoges en overgangs- forfatning, der skal træde i kraft i tilfælde af, at et flertal d. 1. oktober 2017 stemmer for Cataloniens selvstændighed.

Den spanske forfatningsdomstol ophævede den catalanske regerings beslutninger på et om- gående indkaldt hastemøde.

___________________________________ 

* Venstrefløjskoalitionen  ”Catalunya Sí que es Pot” (”For Catalonien – Yes We Can”, Podemos og Cataloniens Grønne) med 11 mandater i parlamentet afholdt sig fra at stemme. 

  • Pelle Dragsted kommenterer direkte fra Barcelona (30. september 2017, kl. 12:40):

”Det er interessant at være hernede. Der er tale om en ekstremt velorganiseret og bred folkelig bevægelse. Hver aften kl 10 begynder hele byen at stikke hovedet ud af vinduerne og slå på kasseroller. Eller hvis de er ude på gaderne rasler de med nøglerne. Larm høres i hele byen.                                                                          - Der er jo tale om et meget bredt klassesamarbejde. Fagforeninger og arbejdsgiver- foreninger står sammen. Antikapitalistiske partier og centrumsocialdemokrater. På den måde minder bevægelsen om de antikoloniale bevægelsers klassekoalitioner.

- Man kan ikke lade være med at tænke på, hvad der sker med bevægelsen den dag, man har opnået uafhængighed. Det er jo ikke sikkert, at det er de kapitalisme-kritiske kræfter der bliver dominerende, når det nye uafhængige Catalonien skal opbygges.

- Det er også lidt bekymrede, at mange hernede ser EU som den store frelser. Jeg er bange for, at de kan vågne op til en slem overraskelse, når de opdager, at de efter uafhængighed af Spanien vil være underlagt lige så snærende bånd fra EU. "

__________________

Billeder fra hans facebook  (Forstør ved at klikke på billedet)

Pelle: Stor valgafslutningsfest i Barcelona for tilhængerne af uafhængighed. Budskabet var klart fra arrangørerne og de fremmødte: ”Vi vil forsvare stemmeboksene. Vi vil stemme” .

  • Catalanerne trodser centralregeringens diktat ... 

Flere end 700 af de ialt 948 borgmestre i Catalonien støtter uafhængighedsafstem- ningen. For et par uger siden samlede de oprørske borgmestre sig i Barcelona for sammen med den catalanske regering at koordinere en fælles fremgangsmåde. Forud for mødet var de fleste af borgmestrene indkaldt til at møde op på den lokale politistation, fordi de havde stillet deres rådhuse til rådighed for stemmeafgivelserne.

  • ... og repressionen 

- Der er indgivet strafferetslige anklager såvel mod den catalanske regering, dens parlamentspræsident Carme Forcadell samt en hel del parlamentsmedlemmer.          - Onsdag den 20. september 2017 ransagede politiet diverse catalanske ministerier og anholdt nogle medarbejdere.                                                                                     - Der blev beslaglagt næsten ti millioner stemmesedler.                                                - Også trykkerier, avisredaktioner og distributionstjenester blev ransaget i forbindelse med politiets søgen efter afstemningsmateriale.                                                            - Det blev forbudt for TV-stationer og radiokanaler at bringe informationer og reklame- indslag for afstemningen.                                                                                               - Det centrale justitsapparat har lukket  afstemningens officielle hjemmeside ned.

  • Regeringen ophæver de facto Cataloniens selvforvaltning

Rajoy-regeringen har (forgæves) forsøgt at overtage kontrollen med Cataloniens finansbudget, således at der ikke gives ”en eneste EURO til denne illegale afstemning” (citatet stammer fra finansminister Cristóbal Montoro i dagbladet El Pais).

Ifølge mediekommentatorer støtter regeringen sig til forfatningens artikel nr. 155, der tillader en midlertidig ophævelse af en regions selvforvaltning, hvis der er tale om tungtvejende brud på Spaniens almengyldige interesser.

Rajoy-regeringen  har udkommanderet politienheder fra hele Spanien til Catalonien og vil postere dem foran valglokalerne på valgdagen. Derudover er der rygter om, at regeringen vil slukke for al elektricitet i valglokalerne... 

 _____________________________________ 

Andreas Bülow skriver på facebook, d. 20. september 2017:

”Det her er vanvittigt. Lige nu forsøger spansk politi i Barcelona at trænge ind i partilokalerne for CUP - et catalansk venstrefløjsparti. En (voksende) menneske- mængde blokerer politiet. Politiet har intet at gøre der og har tilsyneladende ikke præsenteret en ransagnings- kendelse. Deres indtrængningsforsøg er en del af den spanske stats massive undertrykkelse af kravet om en catalansk folkeafstemning d. 1. oktober. Centralregeringen i Madrid har de facto indført undtagelsestilstand, suspenderet den catalanske regionalregerings beføjelser, anholdt politikere og aktivister og konfiskeret stemmeurner.                                                                                                                  I søndags forsøgte de også at forbyde (!) et offentligt politisk møde i Madrid i solidaritet med catalanernes ret til at bestemme selv. Det lykkedes ikke staten at implementere forbuddet - tværtimod kom der så mange mennesker, at mødet blev henlagt til gaden, hvor hundreder og atter hundreder havde forsamlet sig. Lad os håbe, at massemobiliseringen får stoppet indtrængningsforsøget mod CUP. "

  • Politienhed fra Guardia Civil blokerer venstrefløjspartiet CUPs hovedkvarter i Barcelona , d. 20. september 2017:

Det er ikke kun tilhængere af uafhængigheden der er vrede. Også spanske venstre- fløjs organisationer der er af forskellige grunde er imod Cataloniens selv- bestemmelse, fordømmer den spanske stats repression og knægtelse af den elementære ytrings- og forsamlingsfrihed. Det samme gør tilstedeværende internationale observatører som Amnesty International, m.fl. 

  • ”Vi er ikke angste”, ”Vi gennemfører afstemningen”

Omkring en million mennesker har ifølge officielle oplysninger været på gaden i Barcelona for at demonstrere for catalansk uafhængighed. Sidst i går, den 29.sept. 2017. Ifølge nye meningsmålinger går over 70 procent af Cataloniens befolkning ind for en folkeafstemning, mens omkring 41 procent støtter en selvstændig stat. Denne tilslutning stiger i øjeblikket fra dag til dag.

Barcelona 29. september 2017
Barcelona 29. september 2017
Menneskepyramide i Barcelona
Menneskepyramide i Barcelona

”Catalonien er ikke Spanien”, står der på mange af husmurene. Dette slogan og kends-gerningen at Catalonien på mange måder ad-skiller sig fra det øvrige Spanien, har muligvis enhver der har besøgt Barcelona bemærket.       Spanske klicheer som for eksempel tyre- fægtning i arenaerne, eksisterer ikke i denne region. Siden 2010 er de grusomme dyredrab strengt forbudt i Catalonien. Den gamle arena på Plaça d'Espanya i Barcelona er ombygget   til et indkøbscenter.                                         Dommere i Madrid har i efteråret 2016 erklæret, at dette forbud mod tyrefægtning er ”i strid med forfatningen og dermed ugyldigt”. Ånden fra Franco-diktaturet lever stadig i spanske institutioner...                                           (shaggie, ikh., al. / autonom infoservice)  

Solidaritetsdemo med den catalanske uafhængighedsbevægelse i den baskiske by Bilbao (Bilbo) den 16. september 2017
Solidaritetsdemo med den catalanske uafhængighedsbevægelse i den baskiske by Bilbao (Bilbo) den 16. september 2017