Kemikoncernen Monsanto: en thriller om korruption og bedrag

I USA har mere end tusind mennesker indgivet klager mod Monsanto.

Mange af disse er kræftpatienter, der mener, at glyfosat (virkestoffet i ukrudtsmidlet Roundup) har forårsaget deres kræftsygdom. Klagerne påpeger, at Monsanto kender de alvorlige sundhedsrisici ved Roundup, men at de bevidst har tilsløret disse risici.

  • Monsanto skriver rapporter i navn af uafhængige videnskabsfolk.
  • Medarbejder fra USAs miljømyndigheder tilbød at ’dræbe’ et Monsanto-kritisk studie

Det er spørgsmålet, om det denne gang atter lykkes for Monsanto at afværge alle anklager ved at henvise til manglende videnskabe- lige beviser. Siden en californisk dommer i marts måned i år fik anordnet offentliggørelse af firmaets mails, strammes grebet om plantegiftsproducenten. Indholdet er yderst brisant:

Tusindvis af interne papirer dokumenterer forfletningen mellem Monsanto, myndigheder og en række videnskabsfolk.                            E-mails har afsløret, at Monsanto-medarbejdere har været med til at skrive afhandlinger og rapporter, som er blevet publiceret i navn af angiveligt uafhængige videnskabsfolk. Derudover har en medarbejder fra USAs miljø- myndigheder tilbudt Monsanto at ’dræbe’ et Monsanto-kritisk studie. Endnu en anklage: Koncernen har forsøgt at skade omdømmet af WHOs kræftforskningscenter, der betegner glyfosat som ”sandsynligvis kræftfremkaldende”.

  • Monsanto-lobbyister og firmaets repræsentanter skal blive udenfor, når EU-parlamentet mødes

Nu vil EU have svar på disse spørgsmål. Men Monsanto har reageret afvisende som sædvanligt. Firmaet har sagt nej til at deltage i en høring om sagen. Denne adfærd har skabt så megen vrede blandt  EUs jurister, at de har inddraget firmaets parlamentsakkreditering.

Fra nu af må Monsanto-lobbyister og firmaets repræsentanter blive udenfor, når EU-parlamentet mødes. De som vil lave forretning i Europa, må også kunne stå til ansvar for det, hedder det i EU-kommissionens begrundelse.                                                EU kommissionen har i 2016 foreslået at forlænge tilladelsen til at sælge Roundup endnu 10 år. Italien, Østrig og først og fremmest Frankrig er imod. Hvis Tysklands kommende nye regeringskoalition også stemmer imod, er det slut med at sælge glyfosatholdige produkter i EU.

  • Magtfulde landbrugslobby

Den nu afgåede tyske regeringskoalition mellem Angela Merkels konservative blok og Socialdemokratiet har tøvet. Den ville ikke risikere at komme på konfrontationskurs ift. den magtfulde landbrugslobby.                      Skønt det industrielle landbrug er ansvarlig for forurening af grundvandet, dyremishandling, tiltagende antibiotikaresistens blandt mennes- ker og dyr. Denne form for landbrug har for- længst mistet sin opbakning i befolkningen.

Spørgsmålet er så, om det økologiske parti ”Die Grünen/Bündnis 90” - der formodentligt indgår i den kommende konservativ-liberale regering - formår at sætte sig igennem i dette spørgsmål.

  • Uenighed i EU om Roundup ...  

Tilladelsen til at markedsføre Roundup og andre glyfosatbaserede sprøjtemidler i EU udløb den 30. juni i år. Det var meningen, at EU’s 28 medlemslande allerede i 2016 skulle have udstedt en ny tilladelse gældende for oprindeligt 15 år. På grund af store uenigheder forkortede EU-kommissionen tilladelsen til Roundup til først 9 år og derefter til midlertidigt 18 måneder.

Men videnskabelige kontroverser om bl.a. den mulige kræftrisiko ved at anvende Roundup, der indholder det sundhedsskadelige virkestof ”glyfosat”, fik på EU-mødet i Bruxelles lande som Frankrig, Holland, Italien og Sverige til at melde, at de ville stemme imod en yderligere forlængelse af tilladelsen til at sælge Roundup.

  •  ... Danmark stemmer for Roundup

De danske forhandlere havde ikke overraskende fået et klart mandat fra Lars Løkke Rasmussens regering allerede i 2016 til principielt at stemme for en fornyet tilladelse af det giftige sprøjtemiddel.

Underskrevet af den daværende udenrigsminister Kristian Jensen (V), der sagde, at ”regeringen mener, at der er bevist sikker anvendelse til de i EU ansøgte anvendelsesområder for glyfosat med de foreslåede risikobegrænsende foranstaltninger. Regeringen agter derfor at stemme for Kommissionens forslag om fornyet godkendelse af glyfosat .... ”. Uenigheden indenfor EU resulterede dog i, at den endelige afgørelsesprocedure blev udskudt.    (ikh. og al. / autonom infoservice)

    ___

Note

Roundup med aktivstoffet glyfosat er udviklet og produceret af den globale kemikoncern Monsanto og er ifølge selskabet selv ’verdens mest anvendte ukrudtsmiddel’. Glyfosat 360 er det aktive stof i Roundup. Glyfosat-midler dræber de fleste planter ved at trænge ind i blade og skud, hvor det blokerer en bestemt aminosyre-syntese. 

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s ”International Agency for Research on Cancer” (IARC) offentliggjorde i juli 2016 en rapport på 92 sider om glyfosats virkning i dyr og mennesker. Den omfattende undersøgelse endte med konklusionen, at ”glyfosat er sandsynligvis kræftfremkaldende i mennesker”. 

Efter at Monsantos patent på Roundup udløb i 2000, er der kommet et stort antal nye producenter til, og samtidig har kemikoncernen selv introduceret en række gen-splejsede, glyfosatresistente afgrøder, der har vundet vid udbredelse i USA og andre lande og dermed låser landmænd til fortsat brug af Roundup.