8. marts : Spanske feminister i landsdækkende strejke

  • ”Uden os står verden stille”

Den 8.marts opfordrede de spanske feminister til en landsdækkende strejke, der skal omfatte al arbejde, studie, indkøb – og plejetjeneste. 

Strejken vil synliggøre arbejde som ingen vil anerkende, om det er i hjemmet, eller et dårligt betalt deltidsarbejde eller sort arbejde, hedder det i strejkeopråbet.            I aften kl. 19 har feministerne planlagt demonstrationer i talrige byer rundt om i Spanien. 

(Forstør ved at klikke på billedet): 

  • ”Revolutionen starter i dit køkken og dit bad”

Protesten er rettet imod en næsten endeløs liste om uretfærdigheder, der spænder fra sexualiseret vold over diskriminering på grund af  etnisk herkomst eller sexuel afvigelse af hetero-normativen, indtil ulige arbejdsforhold  og dårligere betaling i forhold til mændene. Spaniens feminister mobiliserer strejken under parolen ”Uden os står verden stille” og ”Revolutionen starter i dit køkken og dit bad”.

  • Uenighed om sexarbejdets legalisering

Uenigheden indenfor organisatorerne af strejken drejede sig om spørgsmålet om prostitution.

I Spanien er det forbudt og strafbart – men eksisterer ikke desto mindre og under ekstremt usikre og farlige betingelser for sexarbejderne. 

Indenfor den feministiske bevægelse er det i mange år blevet diskuteret, om bevægelsen skal gå ind for en legali-sering og afkriminalisering – eller for afskaffelsen af prostitution.

I strejkeopråbet undlod de denne kontro-versielt førte diskurs.

  • Fagbevægelsen støtter op om feministernes strejkeopfordring

Protesten bliver organiseret af en platform med omkring 300 deltagende feministiske organisationer. De to største fagforbund CCOO (kommunistisk orienteret) og UGT (socialdemokratisk) deltog i strejkeopråbet men har opfordret deres medlemmer til at begrænse strejken til to timer.                                                                                        De to anarko-syndikalistiske fagbevægelser CGT og CNT mobiliserer til en 24-timers strejke sammen med feministerne (billedet nedenfor).

I Spanien er det ifølge loven kun fagforeninger der må opfordre til strejke, alt andet bliver af staten betragtet som illegalt.

Det er derfor, at landets fagbevægelse støtter kvindernes strejke med strejke-opråbene, der også omfatter mændene indenfor lønarbejdssektoren.

(julie, ikh. / autonom infoservice) 

                            ________________________________

In Spain, Women Launch Nationwide Feminist Strike Protesting “Alliance of Patriarchy & Capitalism”