Flere og flere byer indfører gratis offentlig trafik

I modsætning til de danske byer, hvor den klimabelastende trafik accelererer, har borgerinitiativer og faglige kræfter i flere europæiske byer formået at presse politikerne til at indføre gratis offentlig trafik. Som regel uden merudgifter og med tydelig reduktion af biltrafikken til følge. 

  • På verdensplan har mere end 100 byer indført gratis offentlig trafik.

30 års neoliberal hærgen har markant forringet og delvis privatiseret uddannelsessektoren og i høj grad udhulet sundhedsvæsenet i hele EUropa. Der findes dog en glædelig modgående tendens i forhold til den offentlige trafik.

I modsætning til de neoliberale tiltag i Danmark, der er præget af privatisering og konstante prisforhøjelser og en generel forringelse af den trafikale infrastruktur, så har lokalpolitikere i Østeuropa sammen med borger-initiativer og faglige kampagner gennemført gratis offentlig trafik i flere byer - med Polen og Estland som foregangslande.  

  • International konference i Tallinn

Den 9. – 12. maj 2018 mødtes aktivister og kommunalpolitikere   fra hele verden til en international konference om gratis offentlig trafik.                                     Konferencen  fandt sted i Estlands hovedstad Tallinn. Her blev der udvekslet erfaringer mhp. sociale, klimapolitiske og økonomiske følgevirkninger af at indføre gratis offentlig trafik.  


  • Eksempel Polen 

Hovedkraften bag de polske initiativer til gratis offentlig trafik er den uafhængige, progressive fagforening ”Sierpien 80” (August 80). På konferencen fortalte de faglige polske aktivister om resultater af og problemer med deres kampagne for gratis offentlig trafik:

” Grunden til, at fagforeningen ”Sierpien 80” i 2012 startede en kampagne for gratis offentlig trafik, var de mere og mere uforskammede prisforhøjelser. På dette tidspunkt eksisterede der kun to små kommuner, som tilbød gratis offentlig transport til sine borgere.                                                                                           - Det mest kendte eksempel på indførelse af gratis offentlig trafik er byen Zory i det sydvestlige Polen. Det var den første by, der reagerede positivt på kampagnen og efter en periode med diskussioner og økonomiske vurderinger gik med til at indføre gratis offentlig transport. Dette resulterede i en omfattende debat om den offentlige trafiks fremtidsudvikling. Der blev diskuteret på gaden, i medierne og i bystyrer over hele landet.

 - I starten var tanken om gratis offentlig trafik for de fleste bystyrer et fuldstændigt urealistisk projekt. Det viste sig dog, på trods af indvendingerne, at have en gennemgående positiv effekt: Udgifterne udlignes bla. fordi, gratis offentlig trafik resulterer i færre trafikulykker, renere luft, hurtigere udrykningsmuligheder for redningskøretøjer, afskaffelse af  forvaltningsomkostninger for bla. kontrollører, øgede mobilitetsmuligheder for fattige folk, mv. "

I dag har indførelsen af gratis offentlig trafik bredt sig til hele 44 polske kommuner, hvis største by er Lubin med 85.000 indbyggere.                                               Flere byer er ved at omstille sin trafikpolitik. Blandt dem er byen Częstochowa med over 225.000 indbyggere. I næsten samtlige byer med gratis offentlig trafik er antallet af passagerer øget. I byen Zory med over 75 procent og i  Lubin med 50 procent mens bilismen er blevet væsentligt – omend ujævnt - reduceret.                                                                  Mens disse trafikale omstillinger støder på udbredt sympati i befolkningen – inklusive tidligere bilister og blandt videnskabsfolk – så polemiserer visse lag af funktionærer inden for trafikembedet (- og ikke kun i Polen) stik mod alle kendsgerninger, imod gratis offentlig trafik ...

  • Nogle andre eksempler

Tallinn er den første europæiske hovedstad, der har indført gratis adgang til al  offentlig trafik i byen. Nu er landet gået et skridt videre, idet trafikbusser i hele landet ligeledes er blevet gratis.                                    Dermed er Estland det første land i verden, hvor hele den offentlige transport

*

, såvel på landet som i byerne, er erklæret for en borgerret – og dermed ikke længere er en vare, der skal sælges. 

*Se også "Fare-Free Public Transport in Tallinn" pdf-fil  ).

I Dunkerque, en fransk by i departementet Nord med 89.000 indbyggere, er den offentlige trafik blevet gratis fra den 1. september 2018.

Forud for dette har kommunen gennemført en testperiode i weekenderne igennem 3 år.  Resultatet var yderst tilfredsstillende. Mens 2/3 af al transport indenfor byområdet i 2015 blev gennemført med bil og kun 5 procent i bus og 1 procent med cykel, så er biltrafikken nu blevet massiv reduceret. I alt 17 buslinjer, deraf 5 linjer som kører hver 10. minut, dækker byens infrastruktur. Mobiliteten for især ældre mennesker er blevet tydeligt øget og dermed også deres deltagelse i det offentlige byliv. Selve projektet er selv-finansieret. 

Tidligere dækkede indtægten fra billetpriserne 10 procent af de samlede driftsomkostninger.            I dag efter omstillingen til gratis trafik kompenseres der for tabet af billetindtægter ved, at der spares 4,5 millioner Euro på forvaltnings – og kontrolforanstaltninger. Lignende erfaringer er gjort i de franske byer Aubagne og Niort.

I starten af september 2018 var Dunkerque vært for en messe, hvor bystyret havde inviteret repræsentanter fra Frankrigs og Europas byer, der enten har omstillet deres offentlige trafik til gratis afbenyttelse eller har planer herom. Til disse erfaringsudvekslinger var der også inviteret økonomer, byplanlæggere mv.

Avesta, den lille svenske industriby indførte i 2012 gratis offentlig trafik i kommunen med 23.400 indbyggere. Tidligere måtte kommunen subventionere den kommunale trafik med 23,6 millioner kroner per år. I dag, hvor al offentlig transport er gratis, er omkostningerne kun steget med 0,4 procent til i alt 23,7 millioner kroner over en periode på 6 år. 

Tübingen, en tysk universitetsby med omkring 90.000 indbyggere, har i starten af 2018 indført en testperiode med gratis offentlig trafik om lørdagen.

Bystyret har i den forbindelse udarbejdet en koncept til, hvordan testperioden kan blive udvidet til at omfatte alle ugens dage. 

  • Også uden for Europa findes der eksempler på gratis offentlig trafik som reaktion på den truende klima-katastrofe.

I Chengdu i det vestlige Kina med ca. 9,9 millioner indbyggere (i storbysområdet) må indbyggerne benytte det offentlige transportnet gratis i myldretiden.                  I Brasilien er der indført gratis offentlig trafik i 12 mindre byer, deriblandt i Marica med 153.000 indbyggere. Afgørende for disse omstillinger var den store protest-bevægelse mod de konstante forhøjelser af billetpriserne i den  offentlige transport, februar 2013 (Her i hovedstaden Brasilia):

Alt i alt en optimistisk udvikling indenfor den offentlige service-sektor, der ellers er præget af privatisering og varegørelse. Erfaringer viser, at kun et engagement nedefra vil kunne realisere sådanne tiltag – apropos de årelange tomme valgfloskler fra politisk side om ”billig og velfungerende” offentlig trafik ...          (ikh. , al. / autonom infoservice)

        ____          

       Kilder

Kommentar schreiben

Kommentare: 0