'Gender Studies' under angreb

Højrefløjspartier overalt i Europa er enige: Kønsforskning er overflødigt.

I Ungarn har man allerede afskaffet Gender Studies på universiteterne.

  • Hvordan er køn bestemmende for organiseringen af arbejdslivet, af fordelingen mellem omsorgs- og erhvervsarbejde, hvilke former for vold opstår langs køn – eller helt alment: Hvordan er verden organiseret ift. køn?

Dette er nogle af de temaer, Gender Studies beskæftiger sig med. 

Højrefløjskritikerne af Gender Studies bygger ofte deres kamp                  mod kønsforskningen på udsagn som: ”Faget vil udslette forskellen mellem kønnene. Det er et angreb på familien og et højst ideologisk anliggende”. Højrepopulistiske partier har på denne basis gennem          de senere år forenet sig i en fælles kamp mod Gender Studies. 

  • Indskrænkning af undervisning og forskning

oktober 2018 blev kønsforskningen i Ungarn slettet fra listen over tilladte masterkurser på universiteterne.

De nuværende studerende på faget ved det Centraleuropæiske Universitet (CEU), der efter pres fra den ungarnske regering måtte bekendtgøre deres fraflytning fra Budapest, samt de studerende på Gender Studies ved det statslige Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) har dog fået tilladelse til at afslutte de studier, de er i gang med. 

Den ungarnske regerings forbud mod Gender Studies er et ”hidtil uset indgreb i den akademiske frihed hedder det i et indlæg ved diskussionen i Europa Parlamentet i november 2018, hvor kønsforskningen var sat på dagsordenen.                            ”Med dette tiltag angriber den ungarnske regering et akkrediteret og velfungerende masterstudie med mange ansøgere og et internationalt godt renomé”, udtalte Ulrike Auga fra Humbolt Universität i Berlin. 

 __________________________________

”Det er klart, at højrefløjens politik går ind for en traditional køns-, familie- og seksualitetsmodel ...” 

At der kun er indskrevet 10 studerende på Gender Studies ved ELTE universitetet, skyldes at den ungarnske regering ikke tillader flere. Det har intet at gøre med ringe interesse for faget.

Tværtimod er interessen stor: Alene på CEU universitetet har der været mere end 200 ansøgere til 22 studiepladser.                        ”Der er ikke nogen, som vil ansætte gender-ologer, derfor har man heller ikke brug for at uddanne nogen i det” – således begrundede den ungarske  ministerpræsident Zsolt Semyén nedlæggelsen af Gender Studies. 

Men det er i realiteten ideologi der ligger til grund for at afskaffe Gender Studies. Det afgørende argument er således: Kønsforskning undergraver "fundamentet for den kristne familie".

”Det er klart, at højrefløjens politik går ind for en traditional køns-, familie- og seksualitetsmodel” siger Sabine Hark, professor ved Technische Universität (TU) i Berlin. ”Derudover handler det om en politisk målrettet dagsorden. Kønsforskning, feministisk politik eller reproduktive rettigheder – det er noget man kan mobilisere masserne imod” , udtaler Sabine Hark.  

  • Mænd – kvinder, færdig!

I hetzen mod Gender-Studies appellerer højrefløjen ofte til det, de kalder for ’almindelig sund fornuft” Der findes mænd og der findes kvinder, færdig. Det er alt, man behøver at vide ” påstår højrefløjspopulisterne, der kritiserer Gender-Studies for at være en ”politisk mobiliseringsplatform”. 

En platform som bla. det racistiske, højrepopulistiske tyske parti AfD (Alternative für Deutschland) benytter sig intensivt af. I de delstats-parlamenter, hvor AfD er repræsenteret stiller de det ene spørgsmål efter det andet vedr. Gender Studies: Hvor mange penge bruger den enkelte forbundsstat på kønsforskning? Er studierne akkrediteret?

I sidste ende lander disse spørgsmål hos underviserne, der må bruge tid og energi på at besvare dem. En slags udmattelsestaktik, der også rammer ligestillingspolitiske og antiracistiske initiativer.                                                                                              Det er bekymrende, at der på europæisk plan er tale om en bred alliance vendt mod kønsforskningen. Denne alliance rækker fra Orbans højrenationalistiske regering i Ungarn til det racistiske med-regeringsparti FPÖ i Østrig og det konservative regeringsparti CDU i Tyskland, der diffamerer faget som ”meningsløs politisk teori” eller ”pseudovidenskabelig ideologi”. 

  • Angreb fra mange sider 

I regeringsprogrammet for den konservativ-højrepopulistiske regeringen i Østrig står der ganske vist ikke, at  Gender-Studies bør nedlægges, men politikerne betoner "forskellen på mand og kvinde".

- Mere konkret er det i det bayriske delstatsregering under ledelse af det konservative parti CSUs grundlagsprogram. Her står utvetydigt, at Gender-Studies skal afskaffes.

- Fra den obskure tidligere venstrefløjsstrømning ”Antideutsche” forlyder det, at Gender Studies "harmløsgør islamistisk terror" ... 

- Også i liberale aviser bringes der med jævne mellemrum polemik mod kønsforsk-ningen påpeger Sabine Hark fra Technische Universitet i  Berlin. 

I lighed med sidste år reagerede feminister med en aktionsdag, der fandt sted den 18. december 2018 i Tyskland, Østrig og Schweiz. Dertil kommer Social-Media-Aktion #4GenderStudies, hvor indvendinger mod kønsforskning indsamles og besvares: 
- ”Gender-Studies ignorerer de biologiske erkendelser” og - "Gender-Pay-Gap"  (dvs. løngabet mellem mænd og kvinder) findes, fordi kvinder vælger andre erhverv end mænd, ikke fordi de diskrimineres” , er nogle af de almindelige indvendinger.

Svarene kan afklare visse misforståelser og manglende indsigt. Men de kan ikke standse højrepopulisternes antifeministiske politiske dagsorden. …

(Artiklen er oprindeligt blevet offentliggjort i det østrigske online-magasin "Die Standard" , d. 19. 12. 2018. Oversat og let forkortet af autonom infoservice)