Folkeopstand i Algeriet: ”Skrub endelig af Bouteflika”

Demonstranterne anser præsident Abdelaziz Bouteflikas (82) afkald på at genopstille som et taktisk fupnummer: ”Han annullerer præsidentvalget, men forbliver ved magten...”        Masseprotesterne der startede den 22. februar i år ser ud til at fortsætte med uformindsket styrke. 

 

 

 _________________

”Angstens mur er faldet, i årevis har vi ventet på dette” Kamel Daud, algerisk forfatter og rebel

Update. Algier, den 15. marts: "Folket vil regimets fald!"

’Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet’ er det største land i Afrika og Middelhavslandene med 2,4 mio. kvadratkilometer og omtrent 42 millioner indbyggere. Det officielle sprog er arabisk med fransk som andetsprog.                  Efter 132 år som fransk koloni fik Algeriets modstandsbevægelse tilkæmpet            sig landets uafhængighed den 5. juli 1962. 

  • “Bouteflikas sidste fupnummer“ 

Algeriets præsident Abdelaziz Bouteflika gav i tirsdags, den 12. marts 2019, afkald på at opstille til en femte embedsperiode som landets præsident. Samtidig bliver valget udskudt og regeringens sammen-sætning bliver rokeret om.                Baggrunden herfor er de store folkelige protester, som siden slutningen af februar har rystet Algeriets korrupte magthavere.  Regimet forsøger ifølge oppositionelles vurderinger på denne måde at lægge en dæmper på protestbevægelsen. Erklæringen om at indlede en proces, der skal resultere i en ny forfatning og nyvalg indeholdt hverken en tidsplan eller en plan for, hvem der skal medvirke i den. 

  • ”At skrubbe af betyder at skrubbe af ”  

“Bouteflikas sidste fupnummer, han annullerer sit kandidatur, men forbliver ved magten“, skriver det uafhængige algeriske dagblad ”El Watan“ efter tirsdagens udmelding fra den 82-årige syge præsident, der ifølge oppositionen de sidste mange år fungerer som marionet for en sammensat gruppe af familiemedlemmer, militærfolk og oligarker.                                      Har demonstranternes krav hidtil været ”Nej til Bouteflikas genopstilling til en femte embeds-periode!”, så lyder kravene fra de annoncerede landsdækkende stordemonstrationer den kommende weekend: ”Nej til en forlængelse af den fjerde embedsperiode” og ”At skrubbe af betyder at skrubbe af”.

  • Algeriets korrupte regering ... 

Siden slutningen af februar ryster masseprotesterne mod den 82-årige præsident Abdelaziz Bouteflikas landet regime. Bouteflika har været præsident i 20 år og er ifølge demonstranternes udsagn ikke længere i stand til at regere landet.

I løbet af de sidste ti år var magten de facto overleveret til præsidentens bror Saïd Bouteflika.                                                            Efter et slagtilfælde i 2013 sidder Bouteflika i rullestol (billedet tv.) og har store taleproblemer. Militæret under ledelse af general Ahmed Gaïd Salah (79), familieklaner og økonomiske bagmænd er landets egentlige magthavere. 

Ministre, provinsguvernører og ledende embedsmand bliver udnævnt ud fra loyalitetskriterier. Samtlige tidl. kontrolinstanser og statslige institutioner er blevet opløst eller underlagt militæret. Regimtro TV-kanaler modtager subventioner, mens kritiske medier møder forskellige chikaner og i sidste instans statslig censur og repression. 

  • ... og landets økonomiske nedgang

Det som sker i Algeriet er også resultat af et demografisk opbrud:                      Således er mere end halvdelen af de ca. 42 millioner indbyggere under 30 år. Ungdomsarbejdsløsheden ligger på over 25 procent. Det arabiske forår der startede i Tunesien den 17. december 2010 og som rystede nabolandets diktatur, satte næsten ingen spor i Algeriet.

Bouteflikas regime har i flere år kunnet kompensere for de manglende demokratiske forhold ved at købe sig til befolkningens passive opbakning med statslige subventioner på fødevarer og lønforhøjelser i den offentlige sektor. De ældre algerier var traumatiseret af det ”sorte årti” - af borgerkrigen i 1990’erne, der kostede omkring 200.000 mennesker livet. 

Landets socio-økonomiske situation er de sidste år dog blevet radikalt forandret. Med den accelererende korruption er store pengesummer forsvundet fra statskassen og regeringen måtte ind-rømme, at staten var truet af konkurs, hvilket førte til omfattende spareplaner.   Borgernes købekraft er reduceret til et minimum, uddannelses – og sygehus-væsenet samt den offentlige service er i en yderst desolat tilstand. I det hele taget er livet for almindelige mennesker i Algeriet blevet eksistentiel forringet.  

  • Minder om det arabiske forårs opstart for 8 år siden

Siden den 22. februar 2019 demonstrerer folk fra samtlige samfundslag i hoved-staden Algier og mange andre byer mod magthaverne. Uge for uge bliver protesterne større.                                 Fredag sidste uge kulminerede den uge-lange protest i landsdækkende demoer, der samlede en million mennesker. Først og fremmest unge folk der ifølge de sociale medier også fik tilslutning fra gamle modstandskæmpere, der i 1950’erne kæmpede imod den brutale franske kolonimagt.                                                    Skønt utilfredsheden har ulmet i lang tid, så kom disse store protester, der spontant kulminerede til en vældig storm, helt over-raskende for regimet. Hidtidige protester mod prisforhøjelser og korruptionsskandaler har regimet kunnet inddæmme med en kombination af løfter, forbedringer - og repression. 

  • Algeriets spontane revolte (Forstør ved at klikke på billedet) 

Det nuværende oprør minder mest om billederne fra det arabiske forår i 2011. Politi og paramilitære enheder forsøger med tåregas og gummikugler samt masseanholdelser at få kontrol over situationen og inddæmme den folkelige protestbølge.                    Indtil nu forgæves. Tværtimod får protesterne tilslutning fra dele af landbefolkningen, fra intellektuelle, kunstnere, jurister -  og sågar fra ledende folk i det regerende parti FNL (Front de Liberation Nationale), der åbent tager afstand fra regeringen.

                                      _______________________________

”...Vi vil ikke lade os tilfredsstille med halve løsninger”

Forfatteren Kamel Daoud udtaler ved en pressekonference:

”Som mange andre algeriere er jeg vagtsom. Vi vil passe på, at regimet ikke trækker os ind i en strøm af vold og at islamisterne, der indtil nu ikke har rørt        på sig, ikke overtager vores bevægelse - og at vi ikke lader os tilfredsstille med      de halve løsninger, som der lige nu bliver tilbudt os fra regimets side. Regimet          har mistet kontrollen. Nu er det op til folk på gaden.” 

  • La Lutte Continue!

Allerede kommende fredag vil protesterne og åbne forsamlinger indtage gader og pladser i Algeriets større byer.                    Kommunikationen foregår via de sociale medier, fordeling af flyers med utallige opråb, forsamlinger i bydele og virksomheder. De etablerede overvejende regimetro algierske mediers oplag er derimod er drastisk dalende... (ikh., al. / autonom infoservice)

            _______________________________

Film on den antikoloniale befrielseskamp i Algeriet 

The Battle of Algiers (English Subtitles)

The Battle of Algiers reconstructs the events that occurred in Algiers the capital city of Algeria between 1954 and 1957