Brasilien: Når ”De flyvende floder” forsvinder

Indigene aktivister aktionerer mod fældning af skovene
Indigene aktivister aktionerer mod fældning af skovene

Brasiliens nyvalgte præsident Jair Bolsonaro mener at miljøloven er en belastning for landbrugs- og mineindustrien ...

I de seneste elleve år er 220.000 kvadratkilometer regnskov blevet ryddet i Amazonas-området. Hvis den udvikling, der er i gang ikke standses, vil regnskoven være forsvundet om 30 år ... 

 

(Forstør ved at klikke på billedet)

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro
  • Nægter at stoppe afbrændingen af regnskoven i Amazonas

Brasiliens nyvalgte højreekstremistiske præsident Jair Bolsonaro har udnævnt Ricardo Salles fra den ultraliberalistiske organisation ”Movimento Endireita Brasil“ (Bevægelse for at få Brasilien på rette vej igen“) til landets klimapolitiske minister. 

Ricardo Salles valgplakat
Ricardo Salles valgplakat

Ricardo Salles blev kendt for sin valgplakat med billede af patroner fra et jagtgevær og teksten : ”Hjælper mod vildsvin, mod MST (de jordløses bevægelse) og banditter”  (venstreorienterede). Han fik ved valget i oktober 2018 over 36.000 personlige stemmer.                                                  Brasilianske miljøorganisationer kritiserer udnævnelsen af Ricardo Salles voldsomt. ”Disse reaktioner viser mig, at jeg har truffet den rigtige beslutning” , udtaler Bolosonaro.

Før Bolsonaro dannede regering havde han erklæret, at miljøministeriet fremover ville blive underlagt landbrugsministeriet. Dette tiltag trak han dog tilbage efter heftig kritik. Men udnævnelsen af Ricardo Salles til klimapolitisk minister følger den samme logik. 

  • En domstol fratog den nuværende miljøminister alle politiske rettigheder

Fra 2016 til 2017 var Salles leder af miljøsekretariatet i forbundsstaten São Paulo. I denne periode ændrede han ganske illegalt udviklingsplanen for et naturbeskyttet område ved floden Tietê for at imødekomme mineselskabernes interesser. Det medførte at en domstol i december sidste år fratog ham alle politiske rettigheder; men afgørelsen blev anket og en ny retssag venter forude.   

Naturområdet ved floden Tietê
Naturområdet ved floden Tietê

____________________________

Siden 2012 er afbrændingen af regnskoven taget                til og emissionerne er steget hvert eneste år. 

Salles er meget lidt interesseret i at beskytte miljøet, han agerer snarere som landbrugets og mineindustriens for-længede arm. I forbindelse med FNs fjerde miljøkonference, der fandt sted i Nairobi i midten af marts i år udtalte han: ”Brasilien er ikke indforstået med den alarmerende tone, hvormed landbrugs-produktionen i udviklingslandene kritiseres”. 

Brasiliens emissioner, der frem for alt stammer fra afbrænding af regnskov er siden 2004 faldet med 72 procent. Salles nævnte imidlertid ikke, at denne tendens har ændret sig, for siden 2012 er afbrændingen af regnskoven taget til og emissionerne er steget hvert eneste år. 

Bolsonaro har i sin valgkamp agiteret for en grundlæggende forandring af miljø-politikken. Allerede som menigt parlamentsmedlem kritiserede han miljølovgivningen for at stå i vejen for landets økonomiske udvikling, fordi den var en belastning for landbrugs- og mineindustrien.

Af denne grund erklærede Bolsonaro også, at den brasilianske regering vil udtræde af den internationale klimakonvention og aflyse klimakonferencen COP 25, der skulle have fundet sted i Brasilien i år.   

Det er først og fremmest landbrugs- og mineindustrien, som er de hovedansvarlige for afbrænding af regnskoven i Brasilien.

Hårdest ramt er den del af det sydlige Amazonasområde, der strækker sig som et bælte fra Atlanterhavet mod sydvest og derefter retning nordvest til grænsen mod Peru. Det er her de fleste skovafbrændinger finder sted og bæltet bevæger sig konstant nordpå. De største ødelæggelser har fundet sted de seneste 30 år.

Alberto Setzer fra Brasiliens "Nationale Institut for Rumforskning – INPE“ skriver på institutets website : ” Vanskelighederne er i dag ikke længere af teknisk art. Vi ved helt præcist, hvornår hvor og af hvem der brændes regnskov af.

Problemet er den manglende politiske vilje til at stoppe afbrændingen af regnskoven i Amazonas”. Fra 2006 til 2017 er 220.000 kvadratkilometer regnskov blevet brændt af. Dette svarer til et areal på størrelse med Storbritannien.  

  • De ”flyvende floder” (luftmasser af vanddamp)

Regnskoven i Amazons har global betydning for klimaet. Den absoberer ikke kun drivhusgassen kuldioxid, men holder også gang i vandkredsløbet på hele det sydamerikanske kontinent: I bladene i verdens største skov fordamper gigantiske mængder vand, som afkøler luften.                      Fugtige og varme luft-masser fra den sydlige del af Atlanterhavet, der af passatvindenene blæses hen over Amazonas kommer til og falder som regn. Men den stor del af de fugtige vinde praller af mod Andesbjergene og bæres mod den sydlige del af kontinentet. 

          ____________________________

Hovedstaden Brasília har de seneste tre år kæmpet          med synkende vandstand i byens vandreservoirs

Videnskabsfolk mener, at disse ”flyvende floder” i form af fugtige viden er grunden til, at det sydlige Brasilien, Paraguay og det nordlige Argentina ikke er ørkenområder eller udtørret savanne, men derimod nogle af de mest frugtbare regioner i verden. Uden regnskoven ville de ”flyvende floder” tørre ud. 

Således ødelægger det brasilianske landbrug de ressourcer, som dets eksistens afhænger af. At afbrændringen af Amazonas regnskoven har følger for det regionale klima, kan mærkes idag. I årene 2014 til 2016 oplevede forbundsstaten São Paulo, hvor omkring 22 procent af den brasilianske befolkning lever, en alvorlig tørke.  

Fra en protestaktion af indigene folk , april 2018 : " I det vi farver gaderne røde, viser vi, hvor meget blod der er blevet udgydt i kampen for at beskytte vores områder”.
Fra en protestaktion af indigene folk , april 2018 : " I det vi farver gaderne røde, viser vi, hvor meget blod der er blevet udgydt i kampen for at beskytte vores områder”.

Brasilien er en af verdens største eksportører af fødevarer. Hvis vand-forsyningen via de „flyvende floder“ i denne region standses, vil det have konsekvenser for fødevareforsyningen for milliarder af mennesker. Mange videnskabsfolk formoder, at fænomenet har stor betydning for klimaet og vandkreds-løbet langt udover det sydamerikanske kontinent. Hvis den udvikling, der er i gang ikke standses, vil Amazonas regnskoven være forsvundet om 30 år – og dermed også de ”flyvende floder”.

  • De indigene folk er de bedste vogtere af naturen og indigene områder er de bedste barrierer mod afbrænding og fældning af skovene. Billede nedenfor viser et indigent folks landområde som en grøn ø i et hav af fældet skov. 

(ikh. , al. / autonom infoservice)

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

links

 

autonom infoservice