Italien: Addio Nanni Balestrini, poeta e amico!

Nanni Balestrini (1935 - 2019)
Nanni Balestrini (1935 - 2019)

__________

Med Nanni Balestrinis død mistede den italienske revolutionære venstrefløj en af sine mest fremtrædende skribenter fra de revolterende bevægelser.

  • Nogle af hans politiske romaner er også oversat til dansk.
  • Nanni Balestrini, født den 2. juli 1935 i Milano, døde den 20. maj 2019 i Rom. 

Han var en af Italiens mest kendte forfattere og poeter i nyere tid. Hans temaer var frem for alt de revolterende bevægelser i 1960’erne og 1970’erne.
Nanni Balestrini var i 1960’erne journalist ved profilerede venstreorienterede kulturtidsskrifter som ”Il Verri” og ”Alfabeta” og var del af den neoavantgardistiske litteratur-kreds ”Gruppo 63”
 

( Dette er ikke Nanni Balestrini :)  )
( Dette er ikke Nanni Balestrini :) )
  • Flygtede på ski over alperne 

Nanni Balestrini blev i kølvandet af 1968-revolten en af grundlæggerne af den venstreradikale syndikalistisk-autonome organisation ”Potere Operaio”. 

Efter en turbulent tid med et hav af militante arbejderkampe opløstes 
organisationen og Balestrini deltog omkring 1976 i den fremstormende ”Autonomia” - bevægelse. (1) 
I 1979 blev han beskyldt for at være del af den autonome byguerilla ”Prima Linea”. For at undgå anholdelse flygtede Nanni Balestrini på ski over alperne. Han blev anerkendt som politisk flygtning i Frankrig og levede senere også en periode i Vesttyskland. 

Den autonome bevægelses anti-repressionskongres i Bologna, d. 23. - 25. september 1977
Den autonome bevægelses anti-repressionskongres i Bologna, d. 23. - 25. september 1977
  • ”Vogliamo tutto” (”Vi vil have det hele”)

Nanni Balestrini blev kendt langt ud over Italiens grænser. I høj grad pga. hans første roman ”Vogliamo tutto”.  Heri fortæller han om de omfangsrige kampe, men også konflikter med tillidsfolk fra det reformistiske kommunistparti PCI i den store italienske bilkoncern Fiat.
(Bogen "Vi vil have det hele" er udgivet af Tiderne Skifter i starten af 1970'erne og var meget populær i VS ). 
Også i de efterfølgende romaner er de sociale bevægelseskampe hans hoved-tema.
Med romanen "Gli invisibili" (på dansk:  ”De usynlige”, udgivet på Tiderne Skifter i 1988), giver han den italienske autonome bevægelse en litterær stemme.
I denne roman skildrer han på den ene side opbrudsårene med militante tag-selv-aktioner, husbesættelser, dannelser af alternative sociale kulturcentre, grund-læggelser af frie radioer, fri kærlighed, mv.

Og på den anden side den massive og omfattende repression fra statsapparatet mod bevægelsen: civilpolitiets uddeling af gratis hårde stoffer i bevægelsens tilholdssteder, flere tusinde anholdelser, fængslinger og et hav af retssager. (2)

Romanen ”De usynlige” blev senere fulgt op af et politisk-historisk værk i 1988 , Nanni Balestrini , Primo Moroni: ”L’Orda D’Oro”.
(Oversat til tysk: "Die Goldene Horde“: Arbeiterautonomie, Jugenrevolte und bewaffneter Kampf in Italien. Udgivet af den anarkistiske boghandel "Schwarze Risse" i Berlin 1994).
Et skelsættende overblik over den revolutionære venstrefløjs ups and downs fra 1960’erne til 1977. Slut kapitlet er skrevet af Antonio Negri, en anden veteran fra den autonome bevægelse. 

Blandt de øvrige opsigtvækkende bøger fra Nanni Balestrini må fremhæves ”Il Furiosi” (1994/2004) om AC Milanos fodboldfankultur og romanen ”Sandokan”  (2004) om den italienske mafia klan "Camorra". 

Nanni Balestrini har foruden sit lidenskabelige engagement for en anden ikke-profitorienteret verden, leveret et stort bidrag til udbredelse og forståelse af de sociale bevægelsers kampe og historie.
Æret være hans minde. 

Addio compagni Nanni Balestrini!

(autonom infoservice) 

Note

  1. autonom infoservice: Tidsdoku. "Il Movimento del '77" – ungdomsrevolten fra neden 
  2. Autonomia-bevægelsen i 1970'´erne:    " Kammerater, der faldt i modstanden mod den italienske stat" :