Noam Chomsky: ”At vælge håbet”

Interview med Noam Chomsky (93)

Han har været en markant stemme på den internationale venstrefløj i mere end seks årtier.   

 • "Selvfølgelig er der noget vi må ofre, vores tid og energi er ikke ubegrænset. Men der er også belønningen ved at deltage i kampene for fred, retfærdighed og et bedre samfund." 

Noam Chomsky bliver interviewet af Scott Casleton fra magasinet Boston Review. I denne samtale diskuterer han perpektiverne i nutidens kampe for forandring af den aktuelle verdensorden, hvor reaktionær politik er i fremmarch og klimakatastrofen er på vej. 
Chomsky fastslår, at vi kan enten forlade håbet eller kæmpe for en bedre verden. Det afgørende er, at vi indser, at det ikke er nok at gøre modstand:                    " Vi må opbygge alternativer for at erstatte det nu-værende døende politiske og økonomiske system". 

 • Scott Casleton (SC): Du har tidligere udtalt, at når det kommer til stykket, er der ikke den store forskel på de to store partier i USA – Demokraterne og Republikanerne. Mener du stadig det, eller er de voksende holdnings-ændringer blandt den yngre generation i ’Democratic Party’ et lovende tegn på forandring

Noam Chomsky: Der er sket forandringer, allerede længere tid tilbage. Begge partier drev til højre i neoliberalismens storhedstid. Mainstream demokraterne blev til noget, der ligner de tidligere moderate republikanere og republikanerne drev helt ud af det gængse politiske spektrum. (...)
Denne ændring, der gik forud for Trump, har skabt en kløft imellem de to partier. I medierne kaldes det ofte ”polarisering”, men det er næppe en dækkende beskrivelse.                                _______________________________________________

”Når Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez fra Demokraterne taler om “socialisme”, mener de noget,
der ligner den socialdemokratiske ’New Deal’ ”

- Både i USA og i Europa har neoliberal nedskæringspolitik koncentreret samfundets rigdom hos de få, stagneret lønningerne for flertallet, undergravet det borgerlige demokrati og skabt voksende usikkerhed for de fleste. Denne social-økonomiske politik har ført til voksende vrede, had og bitterhed – som ofte bliver udnyttet af dæmagoger.       

- I takt med de centristiske politiske institutioners nedgang, til tider fuldstændige forsvinden, er begge de to store partier i USA blevet berørt. ( ...)
Når Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez fra Demokraterne taler om “socialisme”, mener de noget, der ligner den social-demokratiske ’New Deal’(1)
- Bernie Sanders platform ville f.eks. ikke have mødt megen modstand fra republikaneren Dwight Eisenhower, der var USAs præsident 1953-1961. Eisenhower fastslog nemlig, at de som satte spørgsmålstegn ved New Deal programmerne ikke hørte hjemme i USAs politiske system. Dette indikerer, hvor langt til højre det politiske landskab er drevet i de neoliberale år.

 • SC: Der har selvfølgelig været masser af diskussioner omkring definitionen af begrebet socialisme. Du har citeret Anton Pannekoek (2) for at sige, at socialisme betyder at, “arbejderne selv kontrollerer  produktionen”. Kan du uddybe det ? 

Noam Chomsky: Pannekoek er talerør for den konventionelle forståelse af begrebet socialisme i dets tidlige år. Før det blev transformeret til blot at betyde forsøget på at blødgøre de barske sider af kapitalistisk undertrykkelse og før det blev associeret til den monstrøse perversion af socialisme, der fandt sted i Sovjetunionen.

- Pannekoek, der var venstremarxist og en ledende personlighed i den rådskommunistiske bevægelse, var en af disse ”infantile venstre-ekstremister” som Lenin harcellerede imod.

- Idéen om at arbejderne selv skulle være herrer over deres produktion står i naturlig forlængelse af idealer i den klassiske liberalisme, fra John Locke til Thomas Paine til Abraham Lincoln og John Stuart Mill, der alle anså lønarbejde for at være trældom, der ikke burde eksistere i et frit samfund.

- Wilhelm von Humboldt, en af grundlæggerne af den klassiske liberalisme skrev blandt andet:
“Alt det som ikke udspringer af  folks frie valg, eller kun er resultat af instruktion og vejledning, er ikke del af deres egentlige natur;  de udfører det ikke med ægte energi, men kun med mekanisk nøjagtighed“. 
Når arbejderen arbejder under ekstern kontrol ”kan vi beundre, det han/hun gør, men foragte det han/hun er”, nemlig et redskab i hænderne på andre, ikke en fri person. 

________________________________________________

”... Anton Pannekoek’s idéer om arbejderråd                        er næppe et utopisk ideal”

- John Stuart Mill skrev blandt andet:

“ Hvis mennesket bliver ved med at forbedre sine livsvilkår, må vi forvente, at der vil opstå associationsformer, hvor arbejderne ud fra ligheds-principper kollektivt ejer den kapital, der er grundlaget for deres produktion og arbejder under ledere, der vælges og afsættes af dem selv. "

- Denne tankesæt videreudviklede sig i Anton Pannekoek’s idéer om arbejderråd og er næppe et utopisk ideal.
Der eksisterer faktisk arbejderejede virksomheder idag, fra store kooperativer som Mondragon i Baskerlandet til små firmaer i ”Rustbæltet” i USA (3), med varierende grader af selvbestemt ledelse. 

 • SC: Du har altid betragtet dig selv som omrejsende i den anarkistiske tradition. Hvad kan anarkismen tilbyde unge mennesker, der er interesseret i socialisme?  

Noam Chomsky: Jeg ser det sådan, at det principielle i anarkismen er at tage afstand fra magtstrukturer og kontrol. Såvel i ens familie som i internationale spørgsmål. Disse over-ordnede idealer og deres utallige udfoldelsesformer, burde have bred appel og opmuntre til handling.

 • SC: Du har kritiseret det parlamentariske udstyrsstykke med valg hver fjerde år, hvorefter der sættes en stopper for borgernes indflydelse – indtil næste valg. Mener du stadig det ? Hvad kunne erstatte dette ? 

Noam Chomsky: Formel offentlig deltagelse i samfundsmæssige beslutninger reduceres til stemmeritualer ved de jævnlige valg.
Dette har intet at gøre med regulært politisk engagement, som er basis for et fungerende demokrati. (...)
Skridt mod et mere demokratisk system er mulige på mange måder, men vil altid være begrænsede, så længe den økonomiske magt ligger hos de få, basale beslutninger træffes af enkelte tyranner uden opbakning fra flertallet og en stor del af jordens befolk-ning lever på kanten konstant økonomisk katastrofe..

 • SC: Klimaforandringerne er den største fare, menneskeheden står overfor. Hvilke radikale handlinger må der til?   

Noam Chomsky: Det er umuligt at finde ord til at beskrive det, vi er vidner til. Global opvarmning – også kaldet “climate change” er det mest presserende problem nogensinde i menneskehedens historie, med én eneste mulig undtagelse: Atomkrig. Alligevel er det kun en fjerdedel af Republikanerne, der overhovedet anser det for at være et akut problem. ( ...)
- De store energikoncerner bruger mange ressourcer på at harmløsgøre truslen om de dramatiske klimaforandringer, som deres egne forskere har informeret dem om.  Medierne har længe dækket den voksende katastrofe med beskrivelser, der lægger lige meget vægt på ”begge sider af sagen”.
- De  opsigtsvækkende aktioner fra grupper som Extinction Rebellion  , Sunrise Movement  , og School Strike for Climate (Fridays For Future) er af stor betydning ift. at åbne sindene – men disse sind må engageres for at kunne implementere forandring, gennemføre lovgivning, uddanne og organisere.   ( ...)   

(Forstør ved at klikke på billedet):

- I Trumps administrative bureaukrati har National Highway Traffic Safety Administration offentliggjort et af de mest utrolige dokumenter i historien – og det er ikke nogen overdrivelse.
 
- Et detaljeret miljøstudie forudser temperatur-stigninger på 4 grader celcius i år 2100, hvilket vil betyde afslutningen på menneskehedens liv i den form, vi kender det.
- Argumentet imod at indføre CO2-emmissions- standarder for køretøjer er, at vi går under alligevel ret snart, så hvorfor tage sig af det? Skidt med at “transport er den største kilde til global opvarmning i USA”, ifølge Union of Concerned Scientists.

- Kan man finde ord for dette? En historisk analog? Jeg kan ikke. De eneste ord jeg kan komme i tanke om er: Der er enormt meget arbejde, der skal gøres i dette besynderlige land. Og ikke kun her.

 • SC: Gennem dit liv har du beskæftiget dig med mange tragedier, lige fra socialismens og anarkismens nederlag i den spanske borgerkrig til grusomhederne i Vietnamkrigen. Hvad får dig til at fortsætte dit arbejde på trods af al elendighed? 

Noam Chomsky: Vi har to valg: At forlade håbet og hjælpe til med at det værste vil ske; eller at bruge de eksisterende muligheder og måske bidrage til en bedre verden. Det er ikke et svært valg.

Selvfølgelig er der noget vi må ofre, vores tid og energi er ikke ubegrænset. Men der er også belønningen ved at deltage i kampene for fred, retfærdighed og et bedre samfund.  _______________________

Interviewet er oprindeligt offentliggjort i Boston Review - A political and literary Forum, sommeren 2019 (Oversat, redigeret og forkortet af autonom infoservice. Teksten i sin helhed kan læses her på engelsk  )   

 • Et udpluk af Noam Chomskys bøger 
  (Forstør ved at klikke på billedet):

_______

NOTER

 1. New Deal var et økonomisk og socialt reformprogram iværksat af præsident Franklin D. Roosevelt i 1933 for at bringe USA ud af Depressionen, som var en økonomisk krise, der blev udløst af børskrakket i 1929. Projektet omfattede bl.a. støtte til landbruget og igangsættelse af offentlige arbejder til bekæmpelse af arbejdsløsheden. Læs videre i Wikipedia 
 2. Anton Pannekoek (1873-1960) var en hollandsk rådskommunist. Læs om ham på
  * Leksikon.org
  * libcom.org: Interactive map of workers’ councils (1917-1927)
  * autonom infoservice: Den rådskommunistiske opposition omkring den russiske Oktoberrevolution 
 3. Tidligere industribælte i USA . Læs mere i Den Store Danske, Gyldendal . 
 • Noam Chomsky: the Myth of "Capitalist Democracy"    
 • What Is Anarchism? Noam Chomsky on Capitalism, Socialism, Free Markets