Frankrigs samlede fagbevægelse mobiliserer til generalstrejke

Generalstrejke d 5. december lægger op til total lammelse af landet. 
Alt tyder på, at de kommende sociale protester vil blive de mest omfattende strejker siden strejkebølgen i 1995.

  • Dengang som nu indtager jernbanearbejderne en vigtig rolle. Således sælger jernbaneselskabet SNCF ikke længere billetter mellem den 5. og 8. december. 
  • Enig fagbevægelse mobiliserer til generalstrejken 

Ifølge flere franske venstrefløjsmedier vil de kommende sociale protester blive de mest omfattende strejker siden strejkebølgen i 1995. Dengang strejkede næsten to millioner lønarbejdere imod den konservative præsident Jacques  Chirac's neoliberale politik.  

Næsten alle landets fagforbund har i fællesskab opfordret til generalstrejke den 5. december.
De planlagte protester retter sig imod Macron-regeringens planer om en ”pensionsreform”, som vil samordne de eksisterende omtrent 42 forskellige pensionssystemer til et ”mere over-skueligt og retfærdigt system”. 
I realiteten vil det komme til at betyde, at i mange faggrupper vil pensionsalderen med ét slag blive væsentligt forhøjet. I Frankrig er den gennemsnitlige pensionsalder idag 60,8 år. 
                            

(Forstør ved at klikke på billedet):

  • Regeringens splittelsesforsøg

Macron-regeringens repræsentant forhandler p.t. febrilt med fagforeningsledelserne om den planlagte pensionsreform. I håb om at afsvække den kommende generalstrejke ved at vinde de mere moderate fagforeninger for en kompromisløsning i sidste øjeblik. 

Derudover har regeringen forud for den forventede store strejkebølge bevilliget næsten 11 milliarder kroner til hospitalsvæsenet og trukket den planlagte forhøjelse af husleje på landets studenterkollegier tilbage. 

Om disse panikagtige foranstaltninger vil svække den kommende store fælles sociale protestbølge vil vise sig allerede på torsdag.
Derimod forudser de franske progressive medier samstemmende en oplagt mulighed for en ny fase i de sociale kampe.   
(julie / autonom infoservice)     

____________    

Relateret / for franskkyndige