Grækenland: Vio.Me-arbejdernes kamp for et samfund uden chefer

Den konservative Mitsotakis-regering udnytter corona-krisens forsamlingsforbud til at knække den arbejderkontrollerede fabrik Vio.Me i Thessaloniki.
De evindelige statslige chikaner mod kooperativet kulminerede foreløbigt i en politiaktion, der lukkede for strømmen. 
Vio.Me–arbejderne startede derpå en pengeindsamling til køb af en midlertidig strømgenerator.

(Forstør ved at klikke på billedet): 

  • Politiraid kappede strømmen til Vio.Me

Da regeringen i marts 2020 lukkede for strømmen til Vio.Me, blev kooperativets fremstilling af økologisk sæbe og rengøringsmiddel midlertidigt standset. Den sociale sundhedsklinik, der befinder sig på fabriksområdet, måtte også lukke ned. I ly af den coronabetingede undtagelsestilstand forsøger den konservative Mitsotakis-regering at knække den arbejderkontrollerede virksomhed Vio.Me, der har været selvforvaltet siden 2013. 

  • Forhistorien 

Fabrikken Vio.Me AG i Thessaloniki, del
af koncerngruppen Filkeram & Johnson, fremstillede oprindeligt byggemateriale.
Da virksomheden fik alvorlige økonomiske problemer i 2011 fik de ansatte ingen løn længere og virksomhedsadministrationen forsvandt bare uden at afskedige folk eller afgive nogen forklaring. 
Det betød, at arbejderne mistede deres ret til  arbejdsløshedsunderstøttelse. Derpå besatte en del af de ansatte fabrikken.
De ville forhindre tyveri af lagerne eller demontering af anlægget og dermed sikre sig det manglende tilgodehavende.  Politiets forsøg på at rydde fabriksområdet blev forhindret ved fælles blokader med solidariske aktivister ved fabriksporten.

Det blev ikke ved det. Under sloganet ”Hvis de ikke kan,
så gør vi det”
, besluttede de ansatte at videreføre virksomheden uden chefer og omorganisere produktionen på basis af selvforvaltning.
Siden 2013 producerer den nye Vio.Me økologisk sæbe og rengøringsmidler til husholdning. Produkterne distribueres via sociale kulturcentre og informelle markeder uden mellemled. Flere kollegaer er sidenhen kommet til.

I fællesskab blev der besluttet nogle kriterier, der gælder indtil i dag:

  • Alle afgørelser vedrørende virksomheden besluttes i fælles forsamlinger.
  • Alle ansatte har den samme løn.
  • Arbejdskontrakter bliver udarbejdet sammen med ansættelseskollektivet.
  • Der er ingen chef. Samtlige arbejdsopgaver – så som kontorarbejde, produktion, bestillinger/distribution mv. går skiftevis på omgang blandt de ansatte. 

Vio.Me har i dag en funktion som forbillede på arbejderselvforvaltning. Samtidig med at virksomheden er et socialt-kulturelt centrum for mangfoldige aktiviteter, støttet af et internationalt solidaritetsnetværk. 
På fabriksområdet har Vio.Me-kooperativet gennem årene taget initiativ til flere internationale CoOpenAir festivaler med forskellige kooperativer, der er baseret på solidarisk økonomi og selvbestemmelse. 
Siden 2015 findes der på virksomhedens område en solidaritetsklinik, ” Kiathess“, som tilbyder gratis lægehjælp til mennesker uden sygesikring og til flygtninge.

Alexis Tsipras på valgturné.
Alexis Tsipras på valgturné.

Før han blev ministerpræsident besøgte den forhenværende venstreradikale politiker Alexis Tsipras fabrikken. Han lovede dengang at ville sørge for en legalisering af selvforvaltningsprojektet. Dette skete aldrig.
Det lykkedes dog for arbejderne at få virksomheden registreret som ’Social-kooperativet S-E. Vio.Me’ og at købe de få maskiner, som der var brug for til den nye produktion. Dette blev finansieret ved hjælp af fagforeningstilskud og pengeindsamlinger, mens selve fabriksområdet forblev privatejet. Dette medførte en hel del juridiske konsekvenser. Skønt arbejderne nu legalt måtte opholde sig på området, anlagde justitsapparatet i maj 2017 en tvangsauktion mod virksomhedens tidligere ejere Filkeram & Johnson. Dette var en trussel mod S.E. Vio.Me’s videre eksistens:

”Vores forsøg på at fortsætte fabrikken er blevet afvist i forbindelse med, at der blev indledt en selskabskonkurs. Produktionsmidlerne, der gennem fire år havde garanteret dusinvis af familier deres løn, blev sat på tvangsauktion” (citatet er fra Vio.Me-erklæring 2017). 

Siden da blev det til over 20 tvangsauktionsmøder, som arbejderkooperativet blev konfronteret med. Møderne forløb uden resultat, da der trods flere prisreduktioner ikke blev fundet nogen køber.
At udsætte Vio.Me for sådan en eksistenskamp var på ingen måde tvingende nødvendigt for at kunne sælge det langstrakte fabriksområde. Således var det såvel juridisk som praktisk muligt at afkoble Vio.Me-projektet fra grunden, den ligger på. Selve Vio.Me’s fabriksareal udgør ca. 13 procent af hele grunden og ligger i kanten af området.
Men hverken Tsipras-regeringen eller justitsvæsenet har på noget tidspunkt udvist imødekommenhed.  

 

At holdningen fra Mitsotakis-regeringens side blev endnu mere skrap, var til at forvente. Makis Anagnostou fra Vio.Me’s initiativtagere udtaler i forbindelse med et offenligt informationsmøde i den tyske by Köln, at kooperativet på intet tidspunkt har regnet med nogen som helst støtte fra de forskellige regeringers side:

”Vores holdning gik altid ud på at kæmpe for at vinde og at gøre modstand. Ligegyldigt hvilke angreb vi bliver udsat for, så gælder vores overens-komst: At vi aldrig vil rømme virksomheden.”
Som en alvorlig eksistenstrussel for Vio.Me nævnte han muligheden for, at statsmagten ville lukke for strømmen:
”Naturligvis vil vi gøre modstand, men stedet hvor vi kan frakobles strømnettet er placeret udenfor Vio.Me’s område, hvilket besværliggør situationen”, sagde Makis Anagnostou. Han opfordrede allerede dengang til en international støttekampagne til køb af en strømgenerator.

For nogle måneder siden er denne situation så indtrådt og har igangsat en international protestbølge og en solidaritetskampagne, hvis krav er: ”Øjeblikkelig gentilslutning af strømnettet til Vio.Me”.
For at imødegå dette angreb på Vio.Me – kooperativet er der iværksat en penge-indsamling til finansiering af en el-generator. Interesserede kan følge udviklingen på Vio.Me.coop 

Kilde: Det anarkistiske magasin ”Graswurzelrevolution”, nr. 450, sommer 2020 

  • Fremstillede produkter af Vio.Me kooperativet (infos og bestilling via deres hjemmeside):