EUs grænsevagt FRONTEX deltager i illegale ’pushback’- operationer

"Pushbacks" er betegnelsen for kollektiv afvisning af migranter tilbage over grænsen uden at afprøve flygtningenes asylansøgning.

Den europæiske grænse- og kystvagt, også kendt som Frontex , indtager en central rolle i de brud på menneskerettighederne, som finder sted ved EUs udenrigsgrænser. 

 • Nedenstående fotografier illustrerer Frontex-missionens illegale praksis:

I Ægæerhavet mellem Grækenland og Tyrkiet, den 23. oktober 2020, standser et stort militærskib en lille gummibåd fyldt med mennesker og presser dem tilbage til deres udgangspunkt. Militærskibet ved navn ”Mai 1103” er fra den rumænske grænsevagt og pt. undervejs på Frontex-mission. 

(Forstør ved at klikke X på billedet):

 • Et åbenlyst brud på forskellige internationale love

De såkaldte ”Pushbacks“ er betegnelsen for kollektiv afvisning af migranter tilbage over grænsen uden at afprøve flygtningenes asylansøgning. Dette er blevet en gængs praksis ved EUs grænser, såvel på land som f.eks. på den såkaldte ”Balkanrute” som på Middelhavet.
Denne fremgangsmåde er et brud på forskellige internationale love. Blandt andet Geneve-konventionens "Non-Refoulement-Prinzip“ samt den Europæiske Menneskerettigheds-konventionen
(artikel 18 og 19).

Frontex-agenturets deltagelse i og stiltiende accept af ”Pushbacks” i Middelhavet har indtil videre været en udokumenteret antagelse.
Nu har en detaljeret undersøgelse foretaget af Investigativportalen “Bellingcat” i samarbejde med det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel, leveret dokumentation for disse brud på menneskerettighederne. 
Ved hjælp af video-optagelser, billeddokumentation og optagelser af fortrolige samtaler med ansatte hos Frontex.

Skibsprotokol af den 26. november 2020
Skibsprotokol af den 26. november 2020

Ifølge beretninger fra forskellige NGO’er og migranter har ”Pushbacks” i Det Ægæiske Hav været en gængs praksis i årevis.
I juli i år beretter således ”Border Violence Monitoring Network“ , som er en sammenslutning af forskellige NGO’er, om ”Pushbacks” under medvirken af Frontex-folk ved forskellige grænser til EU-lande.

 • Uniformerede Frontex-folk deltog aktivt i deportationen

I beretningen fortæller bla. en afghansk familie, som den 25. juli blev transporteret fra Makedonien tilbage til en ø i Grækenland, om uniformerede Frontex-folk der aktivt deltog i deportationen. De gav til protokol, at disse Frontex-betjente har slået og sparket og nedværdiget dem foran deres to børn.

Mens Frontex via deres talspersoner, deriblandt agenturets direktør Fabrice Leggeri, i de forgangne år altid kategorisk har tilbagevist sådanne hændelser, har de umiddelbart efter en dokumenteret offentliggørelse af deres fremfærd i slutningen af oktober i år i Middelhavet meddelt, at de vil starte en intern under-søgelse af anklagerne.
Allerede knap et døgn senere henviste de imidlertid til, at der ikke eksisterer nogen intern dokumentation, der peger på kritisable holdningsmønstre.

 • Tågede udenomsforklaringer ...

EUs ‘indenrigsminister‘ Ylva Johansson kræver på basis af de massive dokumentationsberetninger nu et svar fra Frontex’s direktør angående agenturets deltagelse i de illegale ”Pushbacks”. Et første møde mellem Frontex’s administrative ledelse og EU-kommissionen i sidste uge resulterede ifølge medierne udelukkende i tågede udenomsforklaringer. 

 • ... og et råb om hjælp

Mens der i Bruxelles blev diskuteret bag lukkede døre, trængte et råb om hjælp frem til offentligheden fra 70 mennesker ved grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland: De blev af det græske grænsepoliti hevet ud af bådene og sat af på en øde ø – midt i det Frontex kontrollerede område.

 • Frontex budget

Under ledelse af Frontex’s direktør Fabrice Leggeri er grænseagenturet løbende blevet udvidet og dets beføjelser ligeså. Således arbejdes der med planer om at gøre Frontex-agenturet til en selvstændig agerende hær inden 2027, udrustet med 10.000 tungt bevæbnede grænsevogtere. 

Allerede i dag fungerer Frontex som en central aktør i forbindelse med militariseringen af EUs grænseområder, udstyret med moderne overvågningsteknik og køretøjer.
Mens budgettet for Frontex i 2005 lå på omkring 6 millioner euro, vil det i 2022 være på over 1,1 milliarder euro.
Det viser tydeligt EUs fokus på at sikre sine ydre grænser militært imod flygtninge fra fattige lande og krigszoner.

 • Fæstningen EUropa

Menneskerettigheder spiller for EU – på trods af modsatte signaler til offentligheden – en ekstrem underordnet rolle. Således modtager EU's  'Fundamental Rights Office’ kun 0,2 procent af det beløb, som Frontex-agenturet modtager.

I stedet for at sørge for sikre flugtruter, er Frontex ansvarlig for en stadig mere perfektioneret grænsesikring af Fæstningen EUropa og som hovedaktør i regionen også medansvarlig for, at Middelhavet er verdens mest dødelige migrationsrute overhovedet.    (al./autonom infoservice)

Note

 1. Frontex European Border and Coast Guard Agency / Frontières extérieures for "external borders" er et EU-agentur, hvis hovedsæde er beliggende i Warszawa i Polen. Frontex har ansvaret for grænsekontrollen i det europæiske Schengen-område i koordination med grænse- og kystvagterne i Schengen-medlemsstaterne.
  Schengen-samarbejdet bygger på Schengen-traktaten, der blev indgået mellem 1985 og 1990 og havde til formål at nedlægge europæiske grænseposter og fjerne grænsekontrollen inden for Schengenområdet samt harmonisere eksterne grænsekontroller.
  Danmark har deltaget i samarbejdet siden marts 2001. (Fem EU-lande er ikke med i Schengensamarbejdet: Irland, Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien).
  Frontex' hjemmeside  
Frontex-skib i Ægæerhavet
Frontex-skib i Ægæerhavet