Grækenland: ’Solidaritet er et våben’

Dimitris Koufodinas
Dimitris Koufodinas

Der foregår i øjeblikket en kampagne i Grækenland for Dimitris Koufodinas, et tidligere medlem af ”Den revolutionære organisation 17. november” (1975-2002). Han har i dag, den 27. januar 2021, været i sultestrejke i 19 dage.

”De vil bringe mig tilbage i kælderen i Korydallos, i den særlige fløj, hvor jeg allerede har tilbragt 16 ud af de 18 år, jeg har været i fængsel”.

 • Årelange chikaner og isolation 
 • Sultestrejke-erklæring af Dimitris Koufodinas
 • Kort oprids af 17.november organisationens historie
Solidaritetsbanner i Berlin
Solidaritetsbanner i Berlin

Dimitris Koufodinas er politisk fange i Grækenland. Han er idømt 11 gange livsvarigt fængsel plus 25 år, fordi han var aktivist i ”Den revolutionære organisation 17. november” (17N).  Denne byguerillagruppe var aktiv i Grækenland i perioden fra 1975 til 2002. 
(Se afsnittet om 17. november organisationen længere nede i artiklen)
 

Dimitris Koufodinas meldte sig selv til politiet i 2002, efter at flere aktivister fra 17N var blevet anholdt. Han erklærede, at han var medlem af organisationen og tog politisk ansvar for dens aktioner. Koufodinas forsvarede ikke sig selv og han vidnede ikke mod sine kammerater fra 17N. Denne holdning avlede respekt blandt dele af den græske befolkning. 

Fra 2002 var Dimitris Koufodinas fængslet i en særlig underjordisk del af Korydallos fængslet i Athen, indtil han i 2018 blev overført til et landbrugsfængsel ( ‘agricultural prison’) i Volos ca. 300 km nord for Athen.

Selvom Koufodinas i 2010 fik bevilget ret til udgang, var det først i 2017 han fik tilladelse til midlertidigt at forlade fængslet, hvilket er sket yderligere fem gange siden da. 

 • ”....Hans politiske overbevisning og hans mangel på anger ”

Men Koufodinas’s ret til udgang har været genstand for heftig kritik fra visse TV-medier og konservative politikere, som krævede, at Koufodinas’s tilladelse til midlertidig udgang fra fængslet blev ophævet.

Blandt disse var den nuværende neoliberale premierminister Kyriakos Mitsotakis, godt støttet af interventioner fra USAs ambassade i Athen. Dette resulterede i, at Koufodinas blev frataget sin tilladelse til midlertidig udgang. Begrundelsen: ”Hans politiske overbevisning og hans mangel på anger”.
I december 2020 vedtog det græske parlament lov nr. 4760/2020, som bla. betyder, at de fanger der er dømt for “terrorisme” udelukkes fra tilladelse til udgang og fra afsoning i landbrugsfængsler.

På det tidspunkt (og indtil idag) var Koufodinas   den eneste fange i denne kategori, som opholdt sig i et landbrugsfængsel. Under lovdebatten i parlamentet blev Koufodinas konstant nævnt ved navn.
Den 23. december 2020 blev Koufodinas pludseligt overført fra landbrugsfængslet i Volos til Domokos fængslet. Det skete uden varsel, uden at han fik mulighed for at informere sin familie og uden han fik tid til at pakke sine personlige ejendele og sige farvel. I Domokos fængslet blev han indespærret i en lille celle sammen med to andre fanger.

 • Sultestrejke erklæring af Dimitris Koufodinas

Vi dokumenterer hermed Dimitris Koufodinas’s sultestrejkeerklæring. 
(oversat  fra de.indymedia.org)

„ Det dokument fra ministeriet, som jeg fik adgang til i går, afslører deres uhyrlige strategi imod mig. 2½ time tog min overflytning til Domokos fængslet, som familie-klanen (Mitsotakis – Bakogiannis dynastiet, der leder det konservative parti ’Nea Demokratia’) havde forlangt det.
Nu ser det så ud til, at jeg er blevet forflyttet for at vise, at man overholder den lov om ’landbrugsfængsler’, som de har vedtaget for at kunne overflytte mig. En fuldstændig ydmygelse af den retsstat, i hvis navn de taler, et fuldkomment brud på deres egne love. Dette er imidlertid ikke blot en metode til at udrydde en politisk fange. Ikke blot den højreekstremistiske tendens der omfavner en stadig mere højreekstrem regering. Det er forsøget på at tilintetgøre et menneske. Ikke for det personen er, men for det vedkommende symboliserer.
Fordi jeg  nægter at give efter for det ulidelige pres systemet lægger på mig, hvilket for nyligt er blevet betonet af repræsentanter fra familieklanen og udvalgte fra den amerikanske ambassade. Efter alt det der er sket og alt det, som på kynisk vis blev afsløret i krigen mod mig, er sultestrejken nu et spørgsmål om personlig konsekvens og værdighed. Når de fastholder den lov, de så provokerende har udarbejdet, må de nu også anvende den, i det mindste det.
Og bringe mig tilbage i kælderen i Korydallos, i den særlige fløj, som repressions-minister Chrisochoidis selv har fået etableret for at begrave '17. november' og hvor jeg allerede har tilbragt 16 ud af de 18 år, jeg har været i fængsel. "

Domokos fængslet – 8. januar 2021

Solidaritetsmanifestation med Dimitris Koufodinas foran det græske parlament i Athen.
Solidaritetsmanifestation med Dimitris Koufodinas foran det græske parlament i Athen.

Dimitris Koufontinas blev pga. dårligt helbred, der skyldes tidligere sultestrejker og hans høje alder, mod sin vilje indlagt på et hospital. Han afviser enhver medicinsk behandling og er under mystiske omstændigheder ( politiets beslutning, uden dommerkendelse) blevet ført tilbage til Domokos fængslet.
I solidaritet med Koufodinas er 4 fængslede anarkister også gået i sultestrejke. Det drejer sig om Nikos Maziotis og Giannis Dimitrakis, der også er fængslet i Domokos samt varetægtsfangerne Polykarpos Georgiadis og Vangelis Stathopoulos.

De anarkistiske fanger Nikos Maziotis og Pola Roupa 

 • Kort oprids af 17.November organisationens historie

Den 17. november demonstrerer hvert år titusinder af mennesker i Athen og andre større græske byer for at mindes folkeopstanden mod det fascistiske militærdiktatur i 1973. Dengang besatte oprørske studenter det tekniske universitet (Polyteknikum) i Athen. De blev angrebet af såvel det fascistiske militær som af civile fascistgrupper, der under konfrontationen dræbte 34 og sårede over 800 demonstranter.

Begivenheden udløste folkeopstanden mod Papadopulous-diktaturet.
Denne opstand samt en mindre militær konfrontation med Tyrkiet (den såkaldte "Cypern-krise") førte et år senere til fascisternes endelige fald.
Et ukendt antal venstreorienterede aktivister, hvoraf nogle menes at have en fortid i (det dengang venstresocialdemokratisk orienterede-) PASOK's partisangruppe, dannede efter juntaens fald byguerillagruppen ”Den Revolutionære Organisation 17.November” (17N ). Navnet skulle erindre om modstanden mod diktaturet.

 • "Jeg kysser deres hænder af glæde!" (komponisten Mikis Theodorakis)

I starten af 1975 gennemførte organisationen først og fremmest aktioner rettet mod fascistiske militærpersoner og amerikanske tortur-specialister, som var aktive i militærdiktaturets tid. Likvideringen af den frygtede politiofficer og torturbøddel Evangelos Mallios, den 14. december 1976, udløste en decideret folkefest stemning i hele landet. Den kendte komponist Mikis Theodorakis udbrød efter gruppens aktion: "Jeg kysser deres hænder af glæde!"  

17N opbyggede sin logistik gennem overfald på politistationer, og tømte såvel en del af militærets som det nationale krigsmuseums våbendepoter.
Fra 80'erne og frem til dens opløsning i 2002 har 17N rettet sine aktioner mod personer og institutioner, der repræsenterede det militær-industrielle kompleks: Dvs. først og fremmest mod  NATO's og CIA's repræsentanter i Grækenland, mod korrupte politikere og embedsmænd, samt industrielle finansfolk som f.eks. rederi-kapitalisten Kostas Peraticos, som blev likvideret af 17N i 1997.
Gruppens gennemføre derudover anslag mod tyske, spanske, tyrkiske virksomheder og ambassader i protest mod statslig repression overfor politiske fanger i disse landes fængsler. 17N blev verdenskendt, da gruppen gennemførte et attentatet mod en højtstående NATO-officér - den engelske militærattaché i Athen Stephen Saunders. 17N begrunder deres likvidering af Saunders med hans rolle som strateg og skrivebord-smorder under Natos bombeaktioner på Balkan.

 

 • Byguerillagruppen opfattede sig som en anti-imperialistisk, anti-fascistisk aktionsgruppe i den græske partisan tradition fra borgerkrigen i 40'ernes Grækenland. 

17N gennemførte omkring 200 væbnede aktioner og 23 attentater. Store dele af den græske befolkning betragter byguerillagruppen 17N som ”de undertrykte og fornedredes forsvarer” og gruppen var i dens levetid en ”næsten accepteret del af det offentlige liv i Grækenland” (citat fra Georg Kassimeris kendte bog: "Europe's Last Red Terrorists" ).

Med assistance fra USAs militære apparat lykkedes det for de skiftende regeringer i Grækenland at få optrevlet og knust 17N omkring 2002.
(kilde: Baggrundsinfo om Den Revolutionære Organisation 17. november (17N) findes på leksikon.org. ). 

 • Solidaritetskampagne

Der foregår i øjeblikket en kampagne i Grækenland for Dimitris Koufodinas.
Den 19. januar 2021 gennemførte fortrinsvis anarkistiske sammenhænge en aktionsdag i solidaritet med Dimitris.
Bannerdrops, mindre demoer og aktioner i en række byer skabte en vis opmærksomhed i medierne og på de sociale netværk. 


Fornyligt har 68 akademikere offentliggjort denne erklæring:
Vi, universitetsprofessorer, som har underskrevet denne tekst, mener at retsstatsprincipperne må gælde altid og for alle. Vi påpeger, at retfærdighed må være uafhængig af personer og at lovene må gælde for alle, uanset den forbrydelse, de måtte have begået. Vi forsvarer fangernes rettigheder og minder om, at formålet med fængselssystemet ikke er at udrydde fangerne. Vi beder om, at man med det samme opfylder Dimitris Koufodinas’s retfærdige krav om at blive overflyttet til Korydallos fængslet. ”

Det opfordres til at man underskriver og sender den følgende tekst til nedenstående adresse.
"We stand in solidarity with the political prisoner Dimitris Koufodinas, who has been on a hunger-strike since January 8, 2021, and whose health is now in critical condition.
We demand
- that he be transferred to Korydallos prison

- a stop to all arbitrary legal and factual interventions against him

- a stop to all discriminatory treatment against him"

sendes til: spithas@otenet.gr

 • Solidaritetsdemo ”Løslad Dimitris Koufodinas nu!” (Athen, maj 2019)
 • Relateret

syntasi.org, d. 19. januar 2021: Solidarity with the hunger striker Dimitris Koufodinas!