Valget i Tyskland & ’Die Linke’

 • ” Vi må stille spørgsmålstegn ved     ejendomsforholdene! ”

Citat af Janine Wissler, som er spidskandidat for venstrefløjspartiet ’Die Linke’ ved det tyske parlamentsvalg, der finder sted 26. september 2021. 
I dette interview taler hun bla. om de sociale kampe og klimakrisen i Tyskland.

 • ” Partiet skal opfatte sig selv som del af bevægelserne, men uden at instrumentalisere dem ”
Janine Wissler, forkvinde af partiet Die Linke
Janine Wissler, forkvinde af partiet Die Linke

__________
Interview
med Janine Wissler (40)

Hun blev i februar 2021 sammen med en anden kvinde (Susanne Henning-Wellsow) valgt til venstrefløjspartiet Die Linkes ledelsesduo.
Derudover er hun medlem af  globaliserings- kritiske NGO ’Attac’  og den progressive fagforening for servicefagene ’Verdi’ .  Hendes valg er omstridt i dele af partiet på grund af hendes støtte til den trotskistiske organisation ’marx21’. Den lille organisation (ca. 300 medlemmer) er aktiv indenfor Die Linke og er politisk forbundet med ’International Socialist Tendency’(den danske sektion er Internationale Socialister – IS).
_________________________
Interviewet er oprindeligt offentliggjort
i den schweiziske ugeavis WOZ, august 2021

 • Janine Wissler, vi har studeret dit partiprogram. Meget af det lyder jo rigtig fornuftigt. På trods heraf ser det i følge meningsmålingerne ud til, at Die Linke kun vil få 7 procent af stemmerne ved det kommende valg. Hvordan kan det være?  

Janine W.: Det er naturligvis også noget, vi spørger os selv om. Jeg mener, at den potentielle opbakning til venstreorienteret politik i Tyskland er langt større.
Der er i befolkningen bred opbakning til vores krav om f.eks. højere mindsteløn, tidligere pensionsalder og nedrustning.
- At vi som parti ikke får noget ud af denne opbakning skyldes forskellige faktorer. Vores profil forsvandt lidt under coronapandemien. Derudover har vi i de senere år været tvetydige i vores udmeldinger, hvilket ikke ligefrem gavner os.

 • Har Die Linke det også svært, fordi partiet i medierne ofte konfronteres med klicheer? Der skabes et billede af, at medlemmerne af dit parti kan citere Marx udenad i søvne…

Janine W.: Det ville da være skønt, hvis alle i partiet kunne citere Marx udenad i søvne! Vores parti er del af den socialistiske arbejderbevægelses tradition. Og marxisme er jo intet dogme, men en måde at forstå verden på.
Pandemien har så tydeligt vist, at vi lever i et klassesamfund. 
Die Linke i Tyskland må gøre to ting i sær:

- For det første vise praktisk solidaritet og gøre det tydeligt, at vi støtter alle kampe for forbedringer – om det så drejer sig om 4,5 % mere i løn eller et tidligere stop for kul-udvinding.

- For det andet vil vi ikke bare dreje på et par skruer her og der. Vi vil have grund-læggende samfundsforandringer. Vi vil ikke have et samfund, hvor otte personer ejer lige så meget som halvdelen af menneskeheden, hvor banker og ejendomsspekulanter bestemmer – men derimod et samfund, hvor mennesket står i centrum. 

 • En af de stemmer i dit parti, som har markeret sig stærkt i den senere tid er Sahra Wagenknecht. I sin seneste bog argumenterer hun for, at der eksisterer et  modsætningsforhold mellem klassepolitik og identitetspolitik: På deres vej til selvrealisering har venstrefløjen mistet de lønafhængige af syne. Hvad siger du til det ? 

 Janine W.: Sahra Wagenknecht bringer det berettigede spørgsmål på banen: Hvordan kan venstrefløjen vinde øget opbakning i befolkningen ? 
Men hendes iagttagelse om, at vi har fjernet os fra de sociale spørgsmål, deler jeg nu ikke. Der er mange partimedlemmer, som er aktive i blandt andet fag-foreninger og  lejerforeninger.
- Det er jo de brændende sociale spørgsmål i byerne. I Berlin støtter vi initiativet ”Deutsche Wohnen und Co. enteignen” (markedsførende boligspekulant-firma, aut.info) og initiativet har netop samlet 350 000 underskrifter på kravet om at gøre boligselskabet til samfundseje. Det er næsten ti procent af byens befolkning, der har skrevet under.

 • Du siger Wagenknecht stiller de rigtige spørgsmål men giver de forkerte svar ?

Janine W.: Begrebet identitätspolitik kan jeg ikke bruge til noget. Det drejer sig om menneskerettigheder. At mennesker ikke skal have dårligere chancer, fordi de kommer fra en arbejderfamilie eller fordi de har migrationsbaggrund  - det er da et ældgammelt anliggende for venstrefløjen.
Den socialistiske bevægelse har altid kæmpet for lige rettigheder for kvinder, fri abort og imod kriminalisering af homoseksualitet.
____________________________________

”Der er ikke noget enten eller at kæmpe
for sociale forbejdringer og for rettigheder
til queer mennesker”

 • Mener du, at modsætningen mellem klasse- og identitetspolitik er en konstruktion? 

Janine W.: Jeg kan ikke se, at der skulle være en modsætning – tværtimod: Vi må forbinde kampene for sociale og politiske rettigheder.
Om morgenen kan jeg stå ved indgangen til fabrikken, for at støtte arbejdskampen dér. Om eftermiddagen kan jeg gå til Fridays for Future og om aftenen til en demo mod udvisninger af flygtninge.

- Der er ikke noget enten eller at kæmpe for sociale forbejdringer og for rettigheder til queer mennesker. Men selvfølgelig må vi spørge os selv, hvorfor vi ikke når ud til mange af de mennesker, der tidligere har stemt på os.
- Så nu laver vi valgkamp ved at gå  fra dør til dør – også i de bebyggelser, der ikke så ofte får besøg af politikere.

 • Hvorfor synes du, at sociale bevægelser er så vigtige?

Janine W.: Alt det de sociale bevægelser har opnået, er blevet tilkæmpet i historiens løb, vi har ikke fået noget foræret. Uden arbejderbevægelsen ingen 8-timers arbejdsdag. Uden kvindebevægelsen ville kvinder aldrig have fået valgret.
Uden en stærk anti-atomkraft bevægelse ville der ikke være blevet lukket et eneste atomkraftværk i Tyskland. Eller hvorfor taler alle nu om klima? Sikkert pga. tørke og oversvømmelser, men også fordi Fridays For Future er blevet en global bevægelse.
Uden pres er der intet, som ændrer sig, fordi modstanden er så stærk.

 • Die Linke vil være bevægelsernes parti. Hvad mener du med det?

Janine W.: Jeg mener, at partiet skal opfatte sig selv som del af bevægelserne, men uden at instrumentalisere dem.

- Jeg glæder mig, når de der klimastrejker stemmer på os, men jeg gør ikke min støtte til dem afhængig af det. Partiet skal støtte bevægelserne: 
Da en elev kom til os, og ville organisere den første ’Fridays For Future’ -  demo i Frankfurt, har vi hjulpet ham med at anmelde demoen og tilbudt en højtalervogn, hvorfra vi havde fjernet partiets logo.
- Som parlamentsmedlemmer har vi også mulighed for at komme i besiddelse af informationer og bringe bevægelsernes krav ind i den politiske proces.  

 • Har I haft held med det?

Janine W.: Det skønneste eksempel er afskaffelsen af studiegebyrerne i 2008. Aldrig har jeg været så glad for at hæve hånden som ved denne afstemning i Landdagen i Hessen (delstat i Tyskland.aut.info.)  Dengang var jeg studerende, og studenterbevægelsen havde i to år kæmpet for at afskaffe studiegebyrerne.

Efter Hessen blev gebyrerne afskaffet overalt i Tyskland. Det var en dominoeffekt. Sammen med fagforeningerne har vi haft succes med at få indført en lovfæstet mindsteløn.  
____________________________________

”De mennesker, der hver dag pendler
i bil til Frankfurt, tænker jo ikke ”Jubi,
jeg er mobil!“ Men snarere: ”Satans,
jeg sidder i kø” ”

 • Ved parlamentsvalget den 26. september er et af dine hovedanliggender den økologiske omstilling. Hvad betyder det konkret i bilnationen Tyskland ? 

Janine W.: Meget modstand – frem for alt fra bilindustrien. Desto vigtigere er det med en positiv vision. De mennesker, der hver dag pendler i bil til Frankfurt, tænker jo ikke ”Jubi, jeg er mobil!“ Men snarere: ” Satans, jeg sidder i kø”.
Den daglige pendlen med bil koster så meget tid i vores liv, betyder så meget stress. Men man kan kun forandre sin adfærd, hvis der findes alternativer.
Og mange der bor i landlige områder, har kun busforbindelser et par gange om dagen. Derfor kræver vi en trafikomlægning, udbygning af den offentlige trafik: Mange jernbanelinjer er blevet nedlagt i de senere år, dem må vi reaktivere.
Når vi taler om klimaneutralitet, er mobiliteten i Tyskland absolut afgørende. Spørgsmålet er naturligvis, hvem der skal betale for klimaforanstaltningerne. Det skal dem, der belaster klima mest. Folk med små indkomster og små CO2-fodaftryk skal ikke betale for et party, de ikke engang har deltaget i.
_________________________________

”Vi vil sikre arbejdspladser, men ikke
cementere forældede teknologier ...”

 • Hvad så med alle arbejdspladserne i bilindustrien?

Janine W.: Vi foreslår, at der oprettes en transformationsfond på tyve milliarder Euro. Udbygningen af jernbanetrafikken ville også sikre og skaffe nye arbejdspladser.

Vi vil tage os af alle de arbejdspladser, der kommer i fare under en socialøkologisk transformation.
- Vi vil sikre arbejdspladser, men ikke cementere forældede teknologier. Forbrændings-motorens dage er til at forudse, strukturforandringer kommer sowieso. Desto vigtigere er det med sociale garantier, så ingen bliver overset. 

 • Partiet Die Grünen siger noget lignende. Hvad er forskellen på dem og så Die Linke?

Janine W.: At vi mener det alvorligt med ’System Change‘:

- Energiomstillingen betyder ikke kun at udskifte energikilderne, altså gas, kul eller atomer med vind- eller solenergi. Selve udvindingsstrukturerne og ejendomsforholdene må forandres.
- De vedvarende energikilder kan bedst udnyttes decentralt. Vi har ikke brug for store kraftværker og kæmpe offshore-projekter, men derimod en decentral energiudvinding, der helst skal være offentlig. Vi må stille spørgsmålstegn ved ejendomsforholdene!
_______________________________

”Der er situationer, hvor man hellere
skal forblive i opposition, fordi man
ikke kan få sine krav igennem, end at
kaste sit program i skraldespanden”

 • Efter parlamentsvalget bliver en regeringskoalition det udmiddelbart mest presserende spørgsmål: Hvis det viser sig at være en mulighed, ville du så deltage i en rød-rød-grøn koalition? (Dvs. en koalition bestående af Social-demokratiet/SPD, Die Linke og Die Grünen).

Janine W.: Det afhænger af det politiske indhold: Kan man gennemføre en omfordeling, et mere retfærdigt skattesystem? Kan man blive enige om investeringer i uddannelse, sundhed eller klima?
- Regeringsdeltagelse er naturligvis en option. Men vi deltager ikke i en regering, der bare fortsætter som hidtil eller ligefrem iværksætter forringelser.

- Det er grunden til, at SPD har mistet så megen opbakning. Fordi de har gennemført ting, ingen har stemt på dem for. Der er situationer, hvor man hellere skal forblive i opposition, fordi man ikke kan få sine krav igennem, end at kaste sit program i skraldespanden.
____________________________________

”Die Linke skal være et anti-krigsparti,
det er partiets væsen som venstrefløjsparti”

 • Hvilke grunde kunne få Die Linke til at sige nej til at deltage i en fremtidig regering? Partiet er jo inderligt imod tysk militærindsats i udlandet?

Janine W.: Ja, og realiteten giver os jo ret. Den militære indsats i Afghanistan har slået alvorligt fejl. Den har varet i tyve år, har kostet 12,5 Milliarden Euro og 80.000 mennesker er blevet dræbt i denne krig. 
Afghanistan er ikke blevet mere fredeligt, eller mere sikkert.
- Der findes altid politiske alternativer til de militære ”løsninger”. Die Linke skal være et anti-krigsparti, det er partiets væsen som venstrefløjsparti. Hvis vi i dette spørgsmål retter ind efter de øvrige partier, bliver vi overflødige.
(Interviewet er oprindeligt offentliggjort i den schweiziske ugeavis WOZ, august 2021. Tiltaleformen er tilpasset og interviewet er forkortet af autonom infoservice)