”Talebanerne har ikke forandret sig”

Interview med Wassim Nasr,
journalist hos 'France 24' og forfatter til bogen “Islamisk Stat”.

  • ” Det er stadigvæk de samme folk, deres ideologi er fuldstændigt den samme som før. Men de forholder sig udadtil nu mere diplomatisk, såvel politisk som strategisk. De har draget lære af fortiden ...” 

  _________
Interview
med Wassim Nasr, 
journalist hos 'France 24' og forfatter til bogen “Islamisk Stat” (2016)

  

  • Hvad adskiller de nuværende Talebanere fra dem, der herskede over Afghanistan i årene 1996 til 2001?

Wassim Nasr: Ikke ret meget. Vi skal holde op med at gøre ligesom om, det drejer sig om en ny generation af Taleban.
- Den nye leder i deres politiske forretningsudvalg er mullah Abdul Ghani Baradar. Han har været 8 år i fængsel i Pakistan og var en tæt ven af den tidligere Taleban-leder mullah Omar.
- Den nye nummer to i gruppen er Sirajuddin Haqqani og han tilhører det såkaldte Haqqani-netværk, der har tætte forbindelser med al-Qaeda.
Og Mohamad Nabi Omari, der for kort tid siden blev udnævnt til guvernør af Khost-provinsen, har været indespærret i Guantanamo i 12 år. Han kom kun fri pga. en aftale om udveksling med et amerikansk gidsel.
Det er stadigvæk de samme folk, deres ideologi er fuldstændigt den samme som før. Men de forholder sig udadtil nu mere diplomatisk, såvel politisk som strategisk. De har draget lære af fortiden.  
           __________________________________________________________

* Talibanerne tilhører den såkaldte Deobandi-bevægelse, som er en sunnitisk-islamisk bevægelse, der bygger på ”renhed”, ”enkel-hed” og ”mandens forpligtelser som familiens overhoved”. Bevægelsen opstod i de etniske pashtuneres område i Afghanistan. 
______________________
Taleban indtager Kabul, d. 15. august 2021 (billedet tv.)


  • Haqqani-netværket har efter anslagene 9/11 (Terrorangrebet den 11. september 2001 mod USA, aut. info) sørget for at skjule al-Qaeda-ledelsen i Vasiristan i Pakistan. Er det til at forvente, at Afghanistan igen bliver tilbagetrækningsstedet for al-Qaeda –folk?

Wassim Nasr: De har allerede været i landet længe. Spørgsmålet er så, om Talebanerne vil tillade dem at planlægge anslag mod Europa og USA fra Afghanistan. Det tror jeg ikke. Alene af den grund at anslagene den 11. september 2001 har smadret alle de planer Talebanerne havde dengang.

  • Hvad mener De med det?

Wassim Nasr: Taleban-regeringen ønskede at blive politisk anerkendt, de modtog dengang FN-delegationer og repræsentanter fra en række vestlige stater. Al-Qaeda har tilintetgjort alle disse planer.
Skønt angrebene den 11. september 2001 ikke blev planlagt og forberedt i Afghanistan, men først og fremmest i Hamburg og USA, også selv om Osama Bin Laden havde valgt Afghanistan som sit opholdssted.
Under alle omstændigheder er al-Qaeda i dag ikke længere logistisk i stand til at gennemføre terroranslag som dem i september 2001. Gruppen er alt for svækket til det. 

Da Osama Bin Laden ansås som Vestens allierede (december 1993)
Da Osama Bin Laden ansås som Vestens allierede (december 1993)
  • Men det kunne vel ændre sig, når al-Qaeda nu igen kan agere i landet, fordi USA's direkte militære overvågning vil være fraværende?

Wassim Nasr: Det er rigtigt. De undviger dermed den amerikanske radar. Vil det resultere i, at organisationen igen bliver styrket? Entydigt ja. Men der bliver ikke tale om træningscamps for ”foreign fighters” fra Europa, sådan som det var tilfældet i 2001. Dette er en model fra fortiden.
Vi har set, at terroristerne i Europa også uden sådan en træning kan udøve deres forehavende. Jeg tror, at den nye regering kan holde al-Qaeda under kontrol.

         Militsfolk fra al-Qaeda (tv.) og Islamic State-Khorasan Province "Isis-K" (th.) 

  • Betyder det, at al-Qaeda ikke længere vil være en trussel, der kommer fra Afghanistan, men i stedet for Islamisk Stat så meget desto mere?

Wassim Nasr: Begge terrorgrupper vil efter amerikanernes tilbagetrækning styrke deres egne rækker.
Men det afgørende spørgsmål er, at der er ingen, som ved, hvilken kurs den nye Taleban-regering vil indtage.
- Vil den lade kvinderne beholde bestemte positioner, vil pigerne stadig kunne gå i skole? - Vil det shiitiske mindretal kunne blive ved med at udøve deres tro? Etc., etc.


- Ingen ved indtil videre, hvordan de vil forholde sig. Hele verden vil iagttage det, og det vil afghanerne selvfølgelig også.  
Skulle denne kurs ikke være i overens-stemmelse med fundamentalistiske doktriner, så vil det først og fremmest betyde en styrkelse af IS og føre til interne konflikter, kampe og anslag.

(Uddrag af et interview med Wassim Nasr fra det tyske magasin Der Spiegel nr. 35 / 28. august 2021, printudgave. Oversat af autonom infoservice)


Kabul, d. 27. august 2021: Kvinder demonstrerer for deres rettigheder
Kabul, d. 27. august 2021: Kvinder demonstrerer for deres rettigheder

______
Relateret

* i-news: The Taliban and Isis: Relationship and difference between them explained and what it means for Afghanistan (30. august 2021)

* theconversation.com: Taliban ‘has not changed,’ say women facing subjugation in areas of Afghanistan under its extremist rule

  • “ Reform of the Taliban is not really possible,” one 40-year-old women’s rights activist from Kabul told us. “Their core ideology is fundamentalist, particularly towards women.”