Berlins boligbevægelse triumferer over spekulanter og det politiske establishment

En af de få basisdemokratiske og venstreorienterede kampagner, der er blevet ført i Tyskland i den senere tid, har resulteret i en vigtig sejr.
Således har over en million berlinere (56,4 procent) i en folkeafstemning den 27. september stemt for ekspropriering (tvungen afståelse) af byens store boligselskaber.
Konkret drejer det sig om over 240.000 boliger tilhørende ejendomsselskaber som ’Deutsche Wohnen’, ’Vonovia’, ’Akelius & Co’.

  • Denne basisdemokratiske kampagne har vist, at en venstrefløj der engagerer sig i organisering af sociale klassekonflikter kan bevæge en hel del ...

 

_________________

”Kun når vi administrerer boligerne selv til alment vel, har vi mulighed for at afslutte boligkrisen”
(Joanna Kusiak, fra folkeafstemnings initiativet”)

 

Efter den vundne folkeafstemning udsendte initiativtagerne i ”Deutsche Wohnen & Co. enteignen” denne meddelelse (et uddrag): 

Berlin, den 27.09.21

Initiativet “Deutsche Wohnen & Co. enteignen” erklærer, at folkeafstemningen er vundet. Den afsluttede optælling med 56,4 procent ja-stemmer overfor 39 procent nej-stemmer giver et forspring på 17 procent for samfundsmæssiggørelse af de store boligselskaber. Flere end 1 million berlinere har stemt for folkeafstemnings-initiativet.
Tusinder af aktive fejrer denne retningsgivende tilkendegivelse til fordel for en almennyttig boligpolitik i Berlin.
Det fremtidige bystyre er dermed opfordret til at udarbejde en lovgivning, der eksproprierer store boligselskaber med mere end 3000 lejligheder i Berlin og overgiver selskabet til beboerne. Flere end 240.000 boliger skal således administrereres af en almennyttig institution til gavn for civilsamfundets vel. "

______________________________
”Vi har  været oppe imod en mægtig modstander
– og vundet, vi vil ikke forsvinde så hurtigt igen”

  • Joanna Kusiak som er talsperson for initiativet udtaler:

”I fællesskab har vi skabt bevægelsen i byen og rusket politikerne op – det fejrer vi i dag.

-Tusinder er blevet aktive omkring initiativet. I hver enkelt bydel er vi blevet forankret med vores strukturer. Vi har  været oppe imod en mægtig modstander – og vundet.Vi vil ikke forsvinde så hurtigt igen.
- Ligegyldigt hvilken sammensætning den fremtidige delstatsregering i Berlin vil få, så vil den blive nødt til at realisere samfundsmæssiggørelse af boligselskaberne. Kravet om ekspropriation har forenet langt flere stemmer end noget parti. Over en million berlinere har afgjort: Ingen må spekulere med vores boliger.
- Med samfundsmæssiggørelsen vil vi vriste 12 procent af byens lejeboliger fri af spekulationen og muliggøre en husleje, der kan betales. Ingen flere fede dividender til aktionærerne, der skal finansieres af vores husleje. Ingen udsættelse af lejere der ikke længere er i stand til at klare den dyre husleje.
- Kun når vi administrerer boligerne selv til alment vel, har vi mulighed for at afslutte boligkrisen.” 

Allerede forud for afstemningen har næsten samtlige partier i Berlins bystyre med alle midler kæmpet mod folkeafstemnings initiativet: 
Fra de konservative i CDU og de neoliberale i FDP til racistpartiet AfD og det socialdemokratiske parti SPD, har politikerne afvist enhver tale om ekspropriation. 
De Grønne indtog en meget vaglende holdning for at gardere sig til begge sider. 

Kun venstrefløjspartiet ’Die Linke’ stillede sig som det eneste etablerede parti i Berlin på folke-afstemningsinitiativets side.
(Dette kunne dog ikke forhindre, at partiet fik et katastrofalt valg og kun ved hjælp af tre direkte mandater klarede indtoget i forbundsdagen ved parlamentsvalget den 26. september 2021. Grunden til det ligger bl.a, i partiets fokusering på et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet, partiets vedvarende interne stridigheder, mv.) 

  • Ekspropriationsinitiativet har klaret det, som venstrefløjen indenfor og udenfor parlamenterne ikke har formået.

Initiativet har omsat den udbredte angst og vrede ift. horrible lejeforhøjelser i en mobilisering, der politiserer bysamfundet ud fra klassemæssige kriterier.
Under mobiliseringen for folkeafstemningen blev der også sat fokus på hullerne i det såkaldte demokratiske samfund, idet en stor del af byens beboere med anden etnisk baggrund, der bor under meget prekære boligforhold med tårnhøje huslejer, faktisk er udelukket fra valgretten.

  • Gadekarregrupper og bydelshold organiserede flere gange om ugen samlingstræf

I hundredevis, derefter tusinder af beboere deltog i foråret i underskriftindsamlingen for folkeafstemningsinitiativet og indsamlede alene på byens pladser og gader 360.000 ja-stemmer til ekspropriationskravet.
Kampagnens styrke var, at alle der ville kunne deltage: Gadekarregrupper og bydelshold organiserede flere gange om ugen samlingstræf. Efter korte intro’er kunne alle, der havde lyst, drage afsted og kaste sig ud i underskriftindsamling for initiativet.

I flere uger har utallige aktive sværmet ud til samtaler, ringet på dørene, opsøgt markeder og parker og kom i kontakt med tusinder af mennesker. Folkeafstemningens initiativ-grupper håber på, at disse mangfoldige erfaringer vil være til gavn for andre sociale kampe fremover.
At kampagnen byggede på en aktiv indsats på gaden vil ifølge mange aktivister hjælpe til at få omsat afstemningsresultatet , på trods af det nye bystyres forventede forsøg på at begrave borgernes anliggende i en administrativ blindgyde.

En ting som denne basisorienterede kampagne har vist: At en venstrefløj der engagerer sig i organisering af sociale klassekonflikter kan bevæge en hel del ...
(ikh., al./ autonom infoservice)

links

Relateret
autonom infoservice 

En alliance mellem spekulantfirmaer, byens juridiske instanser og det socialdemokratisk dominerede bystyre fortsætter deres bestræbelser på at smadre byens alternative frirum – det ene efter det andet. 

Torsdag morgen den 25. marts 2021 ryddede et stort politiopbud det selvforvaltede værtshus
 
”Meuterei” (mytteri) i bydelen Kreuzberg.