Østrig: Strejkende metalarbejdere blokerer trafikken i Wien

Grupper af strejkende  industriarbejdere blokerede i morges et trafikknudepunkt i Wien.
Grupper af strejkende industriarbejdere blokerede i morges et trafikknudepunkt i Wien.

Fagforeningernes repræsentanter har i tirsdags afbrudt forhandlingerne med metalindustriens arbejdsgiver- forbund. 
Dagen efter organiserede en faglig koordinationskomité nogle timers strejke i 50 metalforarbejdende fabrikker rundt omkring i Østrig.
Strejken vil fortsætte de kommende dage og vil omfatte virksomheder med i alt 70.000 beskæftigede.

Her til morgen indledte grupper af industribejdere de næste dages strejke-aktionsdage med at blokere et trafikknudepunkt i Wien. (Forstør ved at klikke på billedet):

  • Industriarbejdernes faglige repræsentanter mobiliserer til strejker

Efter den 4. forhandlingsrunde forlod repræsentanterne for de to store østrigske industri-fagforeninger PRO-GE (Produktionsgewerkschaft) og GPA (Gewerkschaft der Privat-angestellten)* overenskomstforhandlingerne med arbejdsgiverforeningen i ’Fachverband Metalltechnische Industrie’ (FMTI) i tirsdags, den 2. november.

Arbejdsgivernes overenskomsttilbud rokkede sig ikke ud over lønforhøjelser på 2,75 procent. Fagforeningerne krævede 4,5 procent for samtlige ansatte i industrien.
GPAs repræsentant kræver en mærkbar arbejds-mæssig forbedring for især kvinderne i branchen. Konkret drejer det sig om væsentlige lønforhøjelser, tillæg til nattearbejde, ligeløn for deltidsansatte uafhængigt af køn, samt en digitaliseringsbonus for lærlinge.

  • Strejken omfatter virksomheder med i alt omkring 70.000 ansatte

Efter resultatløse forhandlinger af 14 timers varighed, forlod de faglige repræsentanter forhandlingerne og de faglige strejkekoordinationsudvalg satte gang i strejkeaktioner onsdag morgen den 3. november. Strejken omfattede i første omgang 50 virksomheder og vil i de kommende to dage fortsætte med omfattende strejkeaktioner og blokader i det offentlige rum. 

Der bliver afholdt permanente strejkeforsamlinger i samtlige virksomheder indenfor metalindustrien i perioden onsdag til og med fredag. Her vil det videre strejkeforløb blive diskuteret og planlagt i koordination med de faglige repræsentanter. De næste dages strejkeaktionsdage vil omfatte virksomheder med i alt omkring 70.000 ansatte.
(al./autonom infoservice)

        * PRO-GE

(’Produktionsgewerkschaft’ ) har ca. 235.000 medlemmer, fortrinsvis i industrien.

         * GPA

(Gewerkschaft der Privatangestellten) har ca. 280.000 medlemmer og omkring 14.000 valgte tillidspersoner på virksom-hedsplan. GPAs medlemmer kommer fortrinsvis fra den papirforarbejdende industri, fra grafiske fag og journalisterhverv.

Begge fagforbund er organiseret indenfor landets faglige landsorganisation ’Österreichischen Gewerkschaftsbundes‘ (ÖGB).

Metalarbejderfagforeningens ungdomsdelegation fra Bayern på solidaritetsbesøg hos Wiens faglig ungdom
Metalarbejderfagforeningens ungdomsdelegation fra Bayern på solidaritetsbesøg hos Wiens faglig ungdom

___________________