Dresden: Den årlige naziopmarch for byens såk. ”350.000” bombeofre

Antifa-demonstranter overdøver og forstyrrer naziernes opmarch gennem Dresden.
Antifa-demonstranter overdøver og forstyrrer naziernes opmarch gennem Dresden.

Den østtyske by Dresden var søndag den 13. februar præget af vidt forskellige manifestationer i mindet om byens ødelæggelse for 77 år siden.
Natten mellem den 13. og 14. februar 1945 bombarderede Royal Air Force og amerikanske B-17 fly byen. Op til 25.000 mennesker blev dræbt under disse bombeangreb.
Gennem mange år har tusinder af nazier fra hele Europa samlet sig i Dresden i februar måned for at mindes ofrene for de allieredes bombefly.

  • I tidens løb er naziernes ”sørgemarch” dog skrumpet betydeligt ind og i søndags marcherede omkring 800 højreekstremister gennem Dresden. Flankeret af protesterende lokale beboere og flere hundrede antifas.
Antifademo mod naziopmarchen i Dresden den 13. februar 2022
Antifademo mod naziopmarchen i Dresden den 13. februar 2022
  • Naziernes propagandaministerium spredte rygter om 350.000 omkomne civile i Dresden

For 77 år siden blev Dresden natten mellem d. 13. og 14. februar 1945 bombarderet af 786 bombefly fra Royal Air Force. Dagen efter fulgte 311 amerikanske B-17 fly. Der blev kastet næsten 3000 tons bomber over den saksiske by ved Elbe floden. Byen blev bombet sønder og sammen og op
til 25.000 mennesker blev dræbt under disse angreb.

Længe blev legenden opretholdt om det meningsløse militære angreb på den ”uskyldige” kunst – og kulturby.
En legende, som indtil i dag florerer blandt borgerlige meningsdannere, fordi naziernes nederlag på dette tidspunkt allerede var forestående. I realiteten udgjorde Dresden imidlertid en central base for naziernes rustningsindustri og for regimets forvaltning, der agerede stort set uforstyrret her indtil de allieredes angreb.
Naziernes propagandaministerium manipulerede med antallet af bombeofre i Dresden og hævdede, at op til 350.000 civile var omkommet. Det er disse propagandatal, de forskellige nazicirkler i dag refererer til i deres forsøg på at omskrive historien ved at fremstille den tyske befolkning som offer for en ”bombeholocaust” - og dermed sidestilles deres lidelser med den racistisk motiverede tilintetgørelse af Europas jøder samt sigøjnere fra Sinti og Roma.

Bystyret i Dresden nedsatte i 2009 et historikerudvalg, som i en undersøgelse har doku-menteret, at der omkom op til 25.000 mennesker under bombardementerne i februar 1945. Dette resultat stemmer ganske godt overens med byforvaltningens oplysninger umiddelbart efter bombardementerne.

  • Nazimiljøer fra hele Europa mobiliserer til ”sørgemarch” i Dresden

Siden 1998 har kredse omkring nazipartiet NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) og nazi-netværket ”Freie Kameradschaften” hvert år i februar måned marcheret igennem Dresden for at mindes ”forbrydelsen mod det tyske folk”.

I en del år har denne naziopmarch mere og mere antaget karakter af en international manifestation med deltagelse af tusinder af europæiske fascister. Deriblandt også nazigrupper fra de skandinaviske lande. I tidens løb er naziernes ”sørgemarch” dog skrumpet betydeligt ind igen.

I søndags, den 13. februar 2022, marcherede omkring 800 nazier og højreekstremister gennem Dresden under sloganet ”bombeholocaust”. Det lykkedes for hundreder af antifa-demonstranter på flere steder langs naziernes marchrute at overdøve og forstyrre dem med tilråb og korte blokader.
(Forstør ved at klikke på billedet): 

Mens det massivt tilstedeværende politi uforstyrret lod nazierne passere, opløste de voldeligt antifa-blokaderne og indtog i det hele taget en yderst agressiv adfærd overfor såvel antifa-demonstranter som protesterende lokale beboere.
Dele af Dresdens politiske establishment tog del i markeringen af mindedagen for bombardementerne. Dels ved antinazi-arrangementer i den berømte kirke Frauenkirche om formiddagen og dels ved en antikrigs-menneskekæde om aftenen med omkring 3000 deltagere. (folk fra autonom infoservice)