Ukraine – Rusland: Krise, krig og protester

Demo i Ukraines hovedstad Kiev, 12. februar 2022
Demo i Ukraines hovedstad Kiev, 12. februar 2022

Putin-regeringens længe planlagte krig mod Ukraine blev torsdag d. 24. februar 2022 blodig realitet. 

 • Ruslands magtelites bestræbelser på at opretholde landets stormagtsstatus
 • Erklæring fra russiske anarkister
 • Antikrigsprotester i Rusland og internationalt
 • Ruslands imperiale krisepolitik

De russiske magthaveres drøm om etableringen af en økonomisk storblok mellem EU og Kina - som er bedre rustet overfor socialrevolter og økonomiske kriser – har spillet fallit. Istedet må Ruslands elite kæmpe for sin status som stormagt, da Vesten siden den såkaldte ”orange revolution” i 2004 målrettet har udviddet sin indflydelsessfære i Ukraine.

Vladimir Putin, der blev valgt til præsident for Den Russiske Føderation i 2000, er for tiden overvejende beskæftiget med at stabilisere de magtstrukturer i Ruslands geopolitiske baggård, som opstod efter Sovjetunionens opløsning. Det drejer sig som regel om oligarkiske systemer eller/og kleptokratier, der er vokset ud af det sensovjetiske stats- og partibureaukrati. Enten i form af  privatøkonomisk oligarki eller statsoligarki. 

Stor set samtlige postsovjetiske regimer lever af eksport af råstoffer, halvfabrikata eller energibærere. I 1980’erne mislykkedes det at gennemføre en modernisering af Sovjet-unionens planbureaukratiske økonomi og det slog også fejl i de forskellige efterfølge-regimer.
Dette gælder også for Rusland, hvis eneste globale konkurrenceduelige industrigren er militærindustrien. Alle andre russiske moderniseringsbestræbelser er ifølge forskellige økonomiske analyser mislykkedes.

 • Kampen om hegemonien i Eurasien

Den politisk-økonomiske kamp om hegemonial indflydelse i Eurasien er først og fremmest en kamp mod en kriseramt social-økonomisk nedgang. Hvor magtens centre bestræber sig på at opretholde deres dominans på bekostning af periferien.
Dette er bagrunden for de geopolitiske konflikter med omfattende sociale protester og opstande. Alt sammen resultat af samfundenes kisebetingede destablisering.
Det seneste eksempel er den folkelige opstand i Kasakhstan, der blev udløst af den elendige sociale situation, som store dele af befolkningen lever i. Uden den prompte russiske militære intervention ville den påbegyndte opløsning af statsapparatet ikke være blevet stoppet.

Formålet med invasionen af Ukraine er et forsøg på at genskabe en strategisk pufferzone til Vesten og NATO samt udsende et præventivt signal og advarsel overfor lignende løsrivelsesbestræbelser indenfor Ruslands indflydelsessfære.

De medfølgende sanktioner fra Vestens side vil Putin-regeringen åbenbart forsøge at lempe økonomisk ved at intensivere handelsforbindelsen med Xi Jipings Kina. 

 • "Modstand mod alle grænser, alle imperier og alle krige!"
  - Erklæring fra russiske anarkister mod den russiske militære agression i Ukraine 
  (Erklæringen er lavet umiddelbart før den militære invasion, derfor er nogle passager, der forholder sig til optakten til Putins forehavende undladt)

          " Ingen krig mellem nationer! Ingen fred mellem de sociale klasser!"

" Den 21. februar 2022 gennemførtes et ekstraordinært møde i sikkerhedsrådet i Den Russiske Føderation. Her udspillede der sig et absurd skuespil, hvor Putin pressede sine nærmeste medarbejdere * til offentligt at ”bede” ham om at anerkende uafhængigheden for de såkaldte ”folkerepublikker” Lugansk og Donetsk i Østukraine.
__________

* Her bliver Sergey Naryshkin, leder af den russiske efterretningstjeneste offentligt korrigeret af sin chef Vladimir Putin:

- Vi vil ikke tage stilling for nogen som helst stat. Vi er anarkister og vi er imod enhver nationalgrænse. Men vi er imod denne anneksion, fordi den kun skaber nye grænser og beslutningen om anneksionen er udelukkende taget af den autoritære leder – Vladimir Putin. Dette er en imperialistisk agression fra Ruslands side.
Vi gør os ingen illusioner om den ukrainske stat, men vi er klar over, at hovedagressoren i denne sag ikke er Ukraine. Det handler altså ikke om en konfrontation mellem to onder. Først og fremmest er det den autoritære russiske regerings forsøg på at løse interne problemer i Rusland med en ”lille sejrrig krig" og med udviddelsen af indflydelsesfæren.

- Det er højst sandsynligt, at Kreml-regimet vil iscenesætte et slags spektakel med et ”referendum” over de annekterede områder. Sådanne initiativer fandt alleredes sted i 2014 i Lugansk og Donetsk i Østukraine, hvor valgresultatet dog ikke engang blev anerkendt af Moskva.

- Nu har Putin åbenbart besluttet at ændre det. Selvfølgelig kan der ikke være tale om en fri og hemmelig afstemning, fordi disse områder (Lugansk og Donetsk / Donbas, kommentar af autonom info) er under kontrol af militariserede bander, som er fuldstændigt afhængige af Moskva. Alle der modsætter sig disse bander og som protesterer imod integrationen i Rusland, bliver enten dræbt eller tvunget til at udvandre. Derfor vil enhver ”afstemning om Donbas’s tilbagevenden som et forlist skib til den hjemlige havn” være en propagandaløgn.

Beboerne i Donbas vil først kunne træffe deres afgørelse, når tropperne fra alle stater – først og fremmest fra Den Russiske Føderation – har forladt området.

For det første vil besættelsen af Donbas (- og åbenbart hele Ukraine? - kommentar af autonom infoservice) føre til en militarisering af samtlige livsområder, en forstærket isolation af Rusland og en mærkbar forværring af de generelle sociale forhold. Ingen tvivl: De russiske oligarkers lystyachter vil ikke blive mindre, men for alle os andre, vil det gå dårligere.

For det andet vil den væbnede konfrontation med Ukraine betyde døde og sårede soldater, flere ødelagte byer og landsbyer, endnu mere blod. Selv hvis denne konflikt ikke eskalerer til noget større, er Putins imperiale fantasier ikke et eneste liv værd.

For det tredje betyder det endnu en udviddelse af den såkaldte ”russiske verden”: En forrykkt kombination af neoliberal oligarki, en forstokket centraliseret magt og patriakalsk imperial propaganda.

- Vi opfordrer jer til at modgå Kremls agression med alle de midler, som I holder for rigtige. Mod annektionen af territorier, ligegyldigt med hvilken begrundelse, mod udsendelsen af det russiske militær til Donbas, mod militariseringen. Og selvfølgelig mod krigen.  

Lad os gå på gaden, udbrede budskabet, lad os tale med menneskene omkring os – I ved, hvad der skal gøres. Lad os under ingen omstændigheder forblive rolige, men aktivt intervenerende. Selv en skrue kan bringe dødsmaskinen til stilstand.

 • Mod alle grænser, mod alle imperier, mod alle krige! "

avtonom.org – et medieprojekt med reference til det anarkistisk-kommunistiske netværk Autonomous Action  

Protester og demonstrationer mod Putin-regeringens krig mod Ukraine

_______
Solidaritet i Rusland ... 

Den russiske borgerrettighedsportal Owd-info registrerede torsdag aften, den 24. februar 2022  antikrigsprotester i omkring 44 russiske byer. På trods af et generelt demonstrationsforbud med trusler om hårde straffe.
Ifølge portalens ajourførte oplysninger er mindst 1700 antikrigsdemonstranter blevet anholdt.

 • Omkring 1000 demonstranter protesterede i Moskvas centrum mod invasionen af Ukraine:
 • Flere hundrede mennesker samlede sig om aftenen i Sankt Petersborg:
  ”Træk tropperne tilbage!” og ”Jeg skammer mig over at være russer”
   
 • Også en del russiske prominente personligheder protesterer mod Putins militære agression.

Et par eksempler:

- Den kendte russiske journalist og fredsnobelprismodtager Dimitri Muratov har offentliggjort en video med fordømmelse af Putins krig.
- Det regeringskritiske dagblad "Nowaya Gazeta" udkommer i dag fredag på russisk og ukrainsk i symbolsk solidaritet med den ukrainske befolkning.
- TV-moderator og rockmusiker Zemfira Ramazanova har fordømt Putins krig.
- Den russiske moderator Maxim Galkin har fordømt invasionen af Ukraine.
- Den populære Late-Night-moderator og StandUp-Comedian Ivan Urgant har kritiseret invasionen af Ukraine.
- Tennisstjerne og olympiadevinder Yevgeny Kafelnikov har i skarpe vendinger taget afstand fra krigen mod Ukraine.
I et åbent brev til Putin fordømte flere end 100 lokalpolitikere fra forskellige russiske byer angrebet på Ukraine og kalder det  ”... en forbrydelse som på ingen måde kan retfærdiggøres”
(folk fra autonom infoservice)
    _______________
... International solidaritet - et udpluk
(Forstør ved at klikke på billedet):

Stockholm
Stockholm
 • Antikrigsdemonstrationer i Danmark

Lørdag den 5. marts 2022 bliver der demonstrationer for fred og nedrustning i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

I København har en række freds-organisationer og partier taget initiativ til demonstrationen der afholdes under følgende hovedparoler: Nej til Ruslands invasion i Ukraine – Stop for alle krigshandlinger nu – For fred og nedrustning.

Demonstration afholdes lørdag 5. marts kl. 11 -14. Rute med stop: Den russiske ambassade – USA's ambassade – Christiansborg.