Rusland: ”Putin smadrede hele oppositionen, før han startede krigen”

"Du bliver øjeblikkeligt anholdt af politiet eller også brutalt overfaldet af bøllebander i statens tjeneste"
"Du bliver øjeblikkeligt anholdt af politiet eller også brutalt overfaldet af bøllebander i statens tjeneste"

Den russiske sociolog og politiske dissident Greg Yudin beskriver i interviewet Putin-systemets præfascistiske ombygning af det russiske samfund, der tegner dystre udsigter for antikrigsbevægelsen.
Yudin blev forleden selv anholdt ved en antikrigsprotest i Moskva og måtte tage turen på hospitalet, efter han var blevet brutalt banket på politistationen.

Greg Yudin (billedet tv.) er filosof og sociolog på universitetet for “Social and Economic Sciences” i Moskva. To dage før den russiske invasion af Ukraine offentlig-gjorde ’Open democracy’ en artikel af ham, hvori han forudså de efterfølgende begivenheder. (1)
Yudin har i længere tid advaret om Putins aggressive imperiale krav, som gør en militær konfrontation med Nato mere og mere sandsynlig.


        Interview

  • To dage før den officielle krigsbegyndelse den 24. februar, advarede du, som en af de få intellektuelle, mod en krig i uanet størrelsesorden. Mens mange venstreorienterede stadig væk mente, at Putin alene sigtede på en annektion af Donbas-regionen i det østlige Ukraine, forudså du en krig, der ville fokusere på Kiev, Kharkiv og Odessa. Hvordan kom du til denne vurdering?

Greg Yudin: Jeg har allerede for to år siden advaret mod denne krig, men jeg var ikke den eneste, der forudså den komme. Folk som forsker i russisk politik, advarede på samme måde i længere tid, senere ringede også alarmklokkerne hos eksperterne i det russiske militær.
- Mange andre eksperter affærdigede derimod den reelle fare for en storkrig eller gjorde grin med det. Ikke fordi de er inkompetente, men fordi de gik ud fra forkerte præmisser. Desværre ser det ikke ud til, at de har draget lære af erfaringen, fordi i dag udelukker de med en lignende overbevisning en nuklear eskalation. Dermed går de ud fra de samme forkerte forudsætninger.

- Den største fejl var antagelsen, at Putin efter invaderingen af Ukraine definitivt ville stå dårligere end før og at dette måtte få indflydelse på hans overvejelser.
Putin vejede dog krigens omkostninger op  mod, med hvad prisen ville være for en laden står til. Han var temmelig klar over, hvilken håbløs situation han ville havne i, hvis han ikke startede denne militæroperation.

   - Nutidens Rusland er et ”bonarpartistisk regime” dvs. det ligner det af Karl Marx beskrevne franske regime fra 1848 – 1870, men har også fællesnævnere med Tyskland i mellem-krigsperioden.
Sådanne regimer, der regeres af en leder med næsten ubegrænsede magtbeføjelser, tenderer til at forkomme til ’valgmonarkier’, som undertrykker alle indre modsætninger og optræder fjendtligt overfor sine naboer.
De er økonomisk relativt stabile, hvad der hjælper dem til at afpolitisere store dele af befolkningen. Dealen går ud på: Absolut politisk passivitet for relativ velstand. Således fremmes tilbagetrækningen til privatlivets sfære.

(...)

    - Eftersom Putin med sit forfatningsreferendum i 2020 har omgjort Rusland til et fordækt monarki og derudover har forsøgt at myrde sin eneste reelle politiske modstander Alexej Nawalny, blev det klart for mig at han planlægger en stor krig.
Putin opfatter eksistensen af en stor nabostat med lignende kulturel baggrund og med et politisk regime, der militært bliver støttet af USA som ekstremt truende. Det var derfor sandsynligt, at han ville starte en krig for at erobre Ukraine, hvis det ikke lykkedes at få underkastet landet på anden måde. For Putin er ingen pris for høj for at opnå kontrol med Ukraine, da han anser Ruslands grænser for at være eksistentielt truet af dem, som han betegner som ”Anti-Rusland”.

   - Dertil kommer, at Putin i eget land kæmper mod en dalende popularitet, særlig hos ungdommen, og sandsynligvis vil han snart blive konfronteret med en modstands-bevægelse. Han måtte være sikker på, at han kunne undertrykke den for hver en pris. 

Antikrigsdemonstrant i Moskva
Antikrigsdemonstrant i Moskva
  • Hvad mener du om repressionen og antikrigsbevægelsens muligheder?

Greg Yudin: Antikrigsbevægelsen har med succes påpeget splittelsen i det russiske samfund. Mennesker der protesterede på gaden eller i offentlige erklæringer har taget stilling mod krigen, har tydeliggjort, at der findes en betydelig del af det russiske samfund, som afviser krigen.
Ikke kun som en forbrydelse mod Ukraine men også som et svigt overfor Ruslands egne interesser. I de første dage, hvor meningsmålingerne stadigvæk gav en vis mening (som det ikke længere er tilfældet, når der risikeres op mod 15 års fængsel, kun fordi de adspurgte betegner denne ”specialoperation” som krig), var det et gennemgående resultat, at indtil 25 procent af befolkningen i Rusland var imod militæraktionen. Dette må anses som en betragtelig succes for antikrigsbevægelsen.

                       -  "Ingen krig!" - Moskav i starten af marts 2022 -

   -Men protesterne er gået i sig selv. Det er ikke alene repressionen, som er skyld heri, men også fraværet af organisatoriske strukturer. Putin var klog nok til at smadre samtlige politiske og civilsamfundsmæssige organisationer og netværk, før han startede krigen.

Det er utrolig vanskeligt at organisere sig her. Du bliver øjeblikkeligt anholdt af politiet eller også brutalt overfaldet af bøllebander i statens tjeneste.  
Mangel på organisering er demoraliserende. Folk er parat til at risikere deres liv på trods af de nye repressive love og den accelererende politivold. Men det er vanskeligt at gøre det, hvis man ikke ser en vej til at opnå noget. Putin står igen og igen frem som vinder pga. den udbredte følelse af afmægtighed og hjælpeløshed.
Jeg er ikke sikker på, at den nye politiske situation forstås tilstrækkeligt udenfor Rusland.

(...)
         Z-sympolet

  • Ser du Z-bevægelsen som en indikator for vendingen mod fascismen? 

Greg Yudin: Z-sympolet blev overtaget fra de russiske militærkøretøjer (Køretøjer som hører til det vestlige militærdistrikt, er forsynet med Z-tegn, som på russisk hedder ”Zapad”/Vesten), og udbredt fra statslige propagandister.
De er sikkert klar over, at det ligner et halvt hagekors. Nogle ældre mennesker var fuldstændigt chokeret over dette tegn, som øjeblikkeligt mindede dem om deres barndom under krigen mod den tyske værnemagt.
Nu findes Z-tegnet på flere indgangsdøre til krigsmodstandere, ofte i forbindelse med trusler, hvad der peger på, at der findes grupper af nazier indenfor Siloviki (pårørende til statens sikkerhedsapparat), som nu har opbakning til at markere sig.

   - Endnu mere rædselsfuldt er, at mennesker  over hele Rusland samles for at vise med deres kroppe som Z-symbolet. Det er ikke kun statslige funktionærer, men også børn i skoler, børnehaver og selv i syghuse (!) bliver opfordret til at forme menneskelige Z-symboler og sende hilsener til Putin. Det er svært ikke at tænke på Nazi-Tyskland.
   - En anden foruroligende dynamik er den åbne propaganda på alle slags uddannelses-steder. Putins syn på den ukrainske historie bliver hamret ind i børn og unges hoveder. Dette var tidligere ikke tilfældet: På trods af nogle foruroligende udviklinger i historie-undervisningen efter Sovjetunionens fald, så var det aldrig påkrævet, at dele af den officielle historiebedømmelse indoptog Putins vanvittige teorier. 

Børn fra et russisk kræfthospice i 'Z formation'
Børn fra et russisk kræfthospice i 'Z formation'
  • Foregår den fascistoide mobilisering af samfundet først og fremmest på det politisk-symbolske plan? 

Greg Yudin: Til dette billede må der tilføjes den uhæmmede voldsanvendelse. Siden starten af antikrigsprotesterne findes der talrige beviser på prygl, tortur og seksuelle overgreb på politistationerne. Skønt politivold i Rusland ikke er noget nyt fænomen, har den nået et nyt stadie.

- Netop nu er det sidste uafhængige publikation Novaya Gazeta, hvis udgiver sidste år modtog Nobelprisen, blevet lukket af myndighederne.
Således findes der praktisk talt ingen uafhængige medier længere. De publikationer, som er tilbage, er ikke offentligt tilgængelige i Rusland og udgiverne bliver betegnet enten som   ”udenlandske agenter” eller som ”ekstremistiske organisationer”.
_______________
Ukraines ”afnazificering”
   - Det mest foruroligende element i dette nye potentielt totalitære system er den ideologiske vending, som Putin har gennemført siden de første krigsdage: Hans nye fortælling handler om  Ukraines ”afnazificering”.
Beskyldningen om at de ukrainske myndigheder er støttet af den ekstreme højrefløj, har i en rum tid været massivt til stede i den officielle diskurs – og den er heller ikke fuldstændigt grebet ud af luften. I februar i år blev dette dog en essentiel retorik, der går ud på, at det ukrainske væsen, som angiveligt er af russisk natur, er blevet ”forurenet” af et nationalsocialistisk element.
Det er derfor den russiske hærs opgave at befri Ukraine fra disse nazielementer. Det russiske forsvarsministerium taler allerede om at oprette institutioner med henblik på ”rensningsprocesser” i de besatte områder.
Og da det viser det sig, at den ukrainske befolkning ihærdigt sætter sig til modværge, er den eneste forklaring herpå, at de er langt mere ”nazificeret” end ventet, hvad der let fører til konklusionen om, at de fortjener at blive ’udraderet’.

"Stolen lives" af Sasha Anisimova, baseret på en fotografi fra byen Kharkiv, marts 2022
"Stolen lives" af Sasha Anisimova, baseret på en fotografi fra byen Kharkiv, marts 2022

- Det samme ”renheds”-narrativ har Putin anvendt for nogle uger siden, da han talte om den ”indre” fjende, de såkaldte ”folkeforrædere”, som det russiske fællesskab skal udspytte som en flue, for at bevare samfundets helbred. 

  • Er det muligt, at vurdere størrelsen af Z-bevægelsen? 

Greg Yudin: Det kommer an på, hvordan man definerer den. Antallet af mennesker der offentligt har deltaget i krops-instalationer, dem som bærer Z-tegnet, anbringer det på deres biler eller anvender det på de socaile netværk, er enorm.
- Jeg skønner at det i samtlige områder af samfundet kunne udgøre 30 – 40 procent. At betegne dem som en homogen bevægelse er dog misvisende. Mange af dem blev af deres – ofte statslige – arbejdesgiver tvunget til at vise tegnet. Mange er ikke lykkeligt over det, men jeg har hørt folk sige: ”Jeg vil gøre alt hvad de kræver af mig, når det redder min arbejdsplads.”
De mennesker der gøre det frivilligt er langt mindre talrig. Nogle af dem er dog meget agressiv. 
(...)

Russians Who Support Putin’s War - The Right-Wing 'Z' Movement

  • Hvordan kan venstrefløjen (i Vesten) støtte venstrefløjen i Ukraine og i Rusland i deres aktuelle kampe?
Plakat fra russiske anarkosyndikalister: "Nej til krig"
Plakat fra russiske anarkosyndikalister: "Nej til krig"

Greg Yudin: Jeg tror ærligt talt, at verden er i stor fare. Vi kender dette uhyre indefra og vi har få illusioner om at det vil standse af sig selv. Venstrefløjen har den fordel, at den ved, hvor vigtigt internationale bevægelser er under storkrige. Derfor bør venstrefløjen helt afvise at opfatte denne konflikt i nationalstatslige kategorier, for det vil kun styrke staterne og yderligere svække befolkningen.
Kun gennem international solidaritet nedefra kan dette krigsmonster stoppes. Og det skal stoppes nu, før det er for sent.
- En vigtig foranstaltning er også at sætte fokus på de superriges kapital. Krigen har altid tydeligtgjort kapitalens besærkergang, hvis den ikke er underlagt nogen kontrol overhovedet.
Putins succes ved korrumpering af verdens politiske og økonomiske eliter baserer på hans viden om, at kapitalens hjørnesten er grådighed og egennyttighed.
Han er overbevidst om, at man kan købe alt med penge. Han ved, at det liberale demokrati er moralsk baseret på hykleri.

Putin er ultra-neoliberalist, han har smadret enhver folkelig solidaritet i Rusland og erstattet den med en hæmningsløs kynisme. Derfor er han sikker på, at ingen reelt ville modsætte sig hans militære planer og alle sanktioner vil blive ophævet igen, for kapitalen er kun interesseret i profitakkumulation.
Beviser herpå er der nok af: Den tidl. tyske regeringsleder Angela Merkels Ruslandspolitik er et parade-eksempel på, hvordan grådighed dominerer den politiske magt i kapitalismen.

Endstation Krieg: Das Scheitern der Diplomatie
- Russlands Angriff auf die Ukraine

- Nu er der kommet en oplagt chance for at underkaste de store mega-formuer demokratisk kontrol. Nu hvor der eksisterer disse tidsbetingede muligheder, burde vi ikke tillade, at Putins folk slipper ud af syne og skjuler deres kæmpe kapital.
Vi må også kræve offentliggørelse af alle de personer i andre lande, der er blevet bestukket af Putins regime. Vi må i det hele taget presse på for, at der oprettes offentligt tilgængelige internationale registre over de globale formuer.

(Interviewet er oprindeligt offentliggjort i det tyske venstrefløjsmagasin ’analyse & kritik, d. 30. marts 2022, oversat og forkortet af folk fra autonom infoservice)

"Ingen krig mellem nationer! Ingen fred mellem de sociale klasser!"
"Ingen krig mellem nationer! Ingen fred mellem de sociale klasser!"

Leben im Krieg: So bewältigen die Menschen in Kiew
ihren Alltag | DER SPIEGEL (7. april 2022)