Socialdemokratiet fastholder deportationsplanen til Rwanda

Protesterne i London mod tvangsdeportationerne
Protesterne i London mod tvangsdeportationerne

Den engelske konservative regerings planer om at deportere flygtninge til Rwanda, mens de ansøger om asyl i Storbritannien, er i sidste øjeblik blevet stoppet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

  • Den danske regering lader som ingenting og fastholder efter eget udsagn deres menneskeforagtende planer om at sende asylansøgere til Rwanda.

Rwanda med omkring 12 millioner indbyggere med hovedstaden Kigali ligger i den centrale del af  Afrika, omtrent 10.600 km fra Danmark.

  • Den konservative britiske regerings forsøg på at afholde asylansøgere fra at rejse ind i landet er forløbigt faldet til gulvet.

Det fly, som natten til onsdags skulle flyve asylansøgere fra London til Rwanda, så deres ansøgninger kunne behandles derfra i stedet for i Storbrittanien, er blevet aflyst.
Det skete, fordi Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tirsdag aften besluttede, at de ramte asylansøgere må forblive i Storbritannien. På trods af at flere britiske rets-instanser inkl. Højesteretten i London , havde godkendt udsendelsen til Rwanda.   

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol begrundede sin afgørelse med, at de asyl-ansøgere, der sendes til Rwanda ikke vil have ”tilstrækkelig mulighed for en fair og effektiv behandling af deres asylansøgning“.
Asylansøgernes advokater fik i fredags (d. 10. juni) i Højesteret gennemtrumfet en juridisk afprøvning af udrejse-programmet, der skulle være trådt i kraft i slutningen af juli.
Samtlige britiske instanser har imidlertid afgjort, at personer udsendt til Rwanda under alle omstændigheder ville være i sikkerhed indtil udgangen af juli, hvor Storbritannien havde garanteret at bringe dem tilbage hvis nødvendigt.  

  • Menneskerettighedsdomstolen ser anderledes på det * :

Rwanda ligger udenfor det område, der er omfattet af  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Således eksisterer der ingen juridisk gyldige mekanismer, som kan garantere en tilbage-sendelse til Storbritannien, hvis udrejse-programmet skulle blive annuleret. Menneske-rettighedsdomstolens afgørelse har på dette grundlag sikret, at de asyl-ansøgere, som stod på listen til at blive udsendt til Rwanda, nu kan forblive i Storbritannien, indtil hele udrejse-programmet er blevet jurdisk efterprøvet.
________________

* The European Court of Human Rights, 15.06.2022: Further requests for interim measures in cases concerning asylum-seekers’ imminent removal from the UK to Rwanda (PDF)
                  ______________________________________________________

For nogle af de udvalgte asylansøgere ville en deportation til Rwanda have været livsfarligt pga. af deres tilhørsforhold til LGBTQIA+Community

Det var ikke mange, som stod til udsendelse til Rwanda. Oprindeligt havde den britiske regering udvalgt 130 personer. Alle sammen mænd eller drenge. Men da det kom til stykket, var der kun 39 navne på listen. Efter flere succesrige indvendinger , var der kun 7 tilbage.
For nogle af de 130 udvalgte var det forbundet med livsfare at blive sendt til Rwanda, fordi de tilhører LGBTQIA+Community. For andres vedkommende var det et spørgsmål, om de gælder som børn. Mange lider af psykiske problemer, ikke mindst pga. tortur. 

De sidste syv, hvis udrejse til Rwanda blev stoppet i tirsdags, kommer fra Irak, Iran, Albanien og Vietnam. En af dem er en kurdisk iraner, hvis søster har levet i UK siden 2010 og alene derfor måtte være beskyttet mod udvisning.

Albaneren, der iflg. dagbladet ’The Guardian’ er 26 år, har i seks måneder været bortført af menneskehandlere og er i den grad selvmordstruet. En iraner har oplyst, at hans fætter i Iran er blevet myrdet og at hans onkel har været fængslet i mange år og underkastet tortur. 

  • Udvisningsprogrammet med titlen: ”Indvandrings- og økonomisk partnerskab“ - blev i april i år underskrevet af Storbritannien og Rwanda. Foreløbigt for en periode på 5 år.
    Iflg. det britiske indenrigsministerium skal programmet ”afskrække mennesker fra at krydse den Engelske Kanal i små livsfarlige både“.  

De fleste af disse mennesker er på deres vej mod Storbritannien rejst gennem sikre lande, hvor de havde kunnet ansøge om asyl, gentog den britiske indenrigsminister Priti Patel i sin tale til det britiske parlamant i onsdags. (kilde: The Guardian)
Rwanda-planerne er blevet mødt med udbredt kritik , ikke kun fra flygtninge-hjælpeorganisationer. Talspersonen fra Labour-oppositionen, Yvette Cooper, kaldte foranstaltningerne kaotiske og skadelige (se hendes tale på YouTube nedenfor th.) og i tirsdags erklærede alle biskopper fra den anglikanske kirke planerne for umoralske.
(autonom infoservice)


København                                           Ikast

  • Fredag, den 17. juni, kl.17- 20

En aften for Afghanistan - Kvinder der (stadig) kæmper
Kapelvej 44, Kbh. Nørrebro

* infos via facebook

  • Søndag, d. 19. juni, kl. 13 -16

Camp close the camps - Udrejsecenter Kærshovedgård, Kærshovedgård 17, Ikast
* infos via facebook